Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuuronderzoek Eldikse veld : onderzoek naar de effecten van uitbreiding van RWZI Dodewaard op beschermde plant- en diersoorten en weidevogels [Boek]
  Felix, R.P.W.H. \ 2004
  Waterschap Rivierenland is voornemens om de capaciteit voor het indrogen van baggerslib uit te breiden bij de RWZI Dodewaard. Het gebied omvat 4,5 ha, heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding weidevogels. Voorafgaand aan een benodigde ve ...
  help
  Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
  Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
  help
  Gids voor de geologische en bodemkundige excursie in Zuidwest-Drente [Boek]
  Rijk, J.H. de \ Peek, G.J.W.C. \ Rogaar, H. \ Felix, R. \ 1990
  Deze excursie gaat naar het zuidwestelijk deel van het Drents-Friese keileemplateau. Tijdens de excursie worden het ontstaan van het gebied door natuurlijke processen en menselijke activiteit besproken, alsmede de samenhang tussen het landschap, de g ...
  help
  Natuuronderzoek maatwerklocaties 2009 van Waterschap Aa en Maas [Boek]
  Hoogerwerf, G. \ Felix, R. \ 2010
  Het Waterschap Aa en Maas heeft circa 2700 km watergangen in onderhoud. Bij een groot deel van deze watergangen wordt het reguliere onderhoud uitgevoerd conform de Gedragscode Flora en Faunawet van de waterschappen. Binnen het beheergebied van Waters ...
  help
  Exotische Meerkikkers in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Felix, R. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Geraeds, R. \ 2012
  Tijdens veldonderzoek in 2004 en 2005 zijn op enkele locaties in Zuid-Limburg 'grote' groene kikkers waargenomen waarvan zowel de uiterlijke kenmerken als de leefgebieden afwijken van de in Nederland inheemse Meerkikker (Pelophylax ridibundus). Omdat ...
  help
  Deltaplan grote rivieren : een ecologisch risico? [Boek]
  Felix, F. \ Manni, R. \ Rikers, R. \ 1997
  help
  De blauwneus in twee beken in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Felix, R.P.W.H. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1996
  help
  Flora en fauna van twee wateren op de Groevenbeekse Heide : vegetatiekartering centrale ven en zuidelijke laagte, inventarisatie van libellen en amfibieën met waarnemingen van dagvlinders en sprinkhanen [Boek]
  Verbeek, P. \ Felix, R. \ Delft, J. van \ 2000
  help
  Monitoring natuurvriendelijke oevers van de Midden-Regge (beekproject fase 1) : inventarisatie van flora en fauna 1998 [Boek]
  Hoogerwerf, G. \ Goeij, S. de \ Felix, R. \ Crombaghs, B. \ Delft, J. van \ 1999
  help
  Kat-en-muis-spel met Californische kreeft \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Crombaghs, B. \ Lemmers, P. \ Kemenade, J. van \ Felix, R. \ Kolsters, F. \ Jong, W. de \ Roovers, S. \ 2017
  Uitheemse kreeften kunnen een enorme ecologische schade toebrengen door de hoge dichtheden die ze bereiken. De Californische rivierkreeft, een van de zes invasieve kreeftensoorten in ons land, is een bijzonder opportunistische alleseter die momenteel ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.