Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Updating the (1:50,000) Dutch groundwater table class map by statistical methods : an analysis of quality versus cost \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Finke, P.A. \ 2000
  help
  Soil and water quality at different scales : concepts, challenges, conclusions and recommendations \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
  Bouma, J. \ Finke, P.A. \ Hoosbeek, M.R. \ Breeuwsma, A. \ 1998
  help
  Beter werken met "Waternood" : een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen" [Boek]
  Finke, P.A. \ Hoeks, J. \ Boumans, J.M.M. \ Projectgroep Waternood De Leijen \ 2001
  'Waternood' is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheers-systemen (Projectgroep Waternood, 1998). Deze methodiek is toegepast in het herinrichtings-gebied De Leijen. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vasts ...
  help
  Mapping groundwater dynamics using multiple sources of exhaustive high resolution data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2004
  Existing groundwater table (GWT) class maps, available at full coverage for the Netherlands at 1:50,000 scale, no longer satisfy user demands. Groundwater levels have changed due to strong human impact, so the maps are partially outdated. Furthermore ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Werken met Waternood : proeftoepassingen in het gebied De Leijen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Runhaar, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Bierkens, M.F.P. \ Finke, P.A. \ 2002
  Door de projectgroep Waternood is in het rapport Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater' aangegeven op welke wijze waterschappen en landinrichters rekening kunnen houden met wensen van landbouw en natuur voor de grondwaterhuishouding. Het ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dommel [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Land van Nassau [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Maaskant [Boek]
  Finke, P.A. \ 2002
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
  help
  Actualisatie grondwatertrappenkaart Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Hoogland, T. \ Finke, P.A. \ Vries, F. de \ 2003
  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel zijn bestanden en kaarten gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Hierbij zijn als basisinformatie gebruikt tijdreeksen en ...
  help
  Kartering van de grondwaterdynamiek met behulp van geo-informatie van hoge resolutie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2005
  Gedurende de laatste jaren is voor een groot deel van Nederland de grondwatertrappenkaart 1:50.000 geactualiseerd. Bij die actualisatie speelde digitaal beschikbare geo-informatie van hoge resolutie een belangrijke rol. Dit artikel geeft achtergronde ...
  help
  Een sequentiele bemonsteringsprocedure voor het schatten van het gemiddelde van een ruimtelijk varierend kenmerk \ Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Finke, P.A. \ 1991
  help
  Obtaining basic simulation data for a heterogeneous field with stratified marine soils \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Finke, P.A. \ Bosma, W.J.P. \ 1993
  help
  Methode voor de bepaling van de prioriteitsvolgorde van Gt-actualisatie [Boek]
  Finke, P.A. \ Groot Obbink, D.J. \ Holst, A.F. van \ 1994
  help
  Actualisatie Gt-kaarten 1 : 50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen) [Boek]
  Finke, P.A. \ Groot Obbink, D.J. \ Rosing, H. \ 1996
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.