Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bioplastic uit slib : verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib [Boek]
  Hart, N.R. de \ Bluemink, E.D. \ Geilvoet, A.J. \ Kramer, J.F. \ 2014
  De Grondstoffenfabriek is zowel een concept voor het winnen, verwerken en afzetten van grondstoffen uit afvalwater, als een fysieke locatie, een rioolwaterzuivering waar grondstoffen uit afvalwater gewonnen worden. Eén van die grondstoffen uit afvalw ...
  help
  Cenirelta: demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op RWZI dokhaven [Boek]
  Hendrickx, Tim \ Vogelaar, Jaap \ Geilvoet, Stefan \ Duin, Olaf \ Erp Taalman Kip, Charlotte van \ Hoekstra, Maaike \ 2017
  De doelstelling van het CENIRELTA project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosten-efficiënte en duurzame technologie biedt voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. De effecti ...
  help
  Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dijk, H. van \ Geilvoet, S. \ 2009
  Dit artikel geeft een beschrijving van het jaarlijkse nieuwjaarscongres van de Nederlandse watersector van 16 januari 2009. Vooral het afvalwatergedeelte is druk bezocht. Gezamenlijke conclusie was dat de wetenschappelijke wereld steeds meer zal moet ...
  help
  De Delft Filtratie Karakterisering methode \ WT-afvalwater [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2010
  Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. G ...
  help
  De Delft Filtratie Karakterisering methode: beschrijving en een overzicht vna onderzoeksresultaten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2008
  De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee getracht wordt de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster exclusief te relateren aan de eigenschappen van het slibmonster. In dit artikel wordt deze zogenaamde Delft Filtration Characterisation me ...
  help
  Fouling modification during pretreatment for dead-end ultrafiltration of wwtp effluent : Fractionation in relation to filterability and foulants [Studentenverslag]
  Geilvoet, A. \ 2007
  In this research six pretreatment methods for dead-end UF are investigated. The objective of this research is to determine if the implementation of those pretreatment methods have any influence on the filterability of wwtp effluent. The six pretreatm ...
  help
  Waterwereld actief aan de slag met 'Water and Sanitation for all' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rietveld, L. \ Geilvoet, S. \ Dijk, H. van \ 2008
  Alle prominenten uit de Nederlandse waterwereld troffen elkaar op 11 januari 2008 weer op de TU Delft voor hèt jaarlijkse nieuwjaarscongres van de sector bij de Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening, Riolering en Afvalwaterbehandeling. Het thema lu ...
  help
  Anammox-bacterie halt stikstof uit afvalwater: een revolutie in de maak : thema afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Erp Taalman Kip, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
  Zo’n dertig jaar geleden werd de anammoxbacterie ontdekt, die ammonium (NH4 +) en nitriet (NO2 -) direct kan omzetten in stikstofgas (N2). Hiermee werd een eenvoudige en goedkope stikstofverwijdering uit afvalwater mogelijk. Op een rioolwaterzuiverin ...
  help
  CENIRELTA: hoofdstroom - Anammox op RWZI Rotterdam - Dokhaven \ H2O online [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Erp Taalman, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
  Op RWZI Rotterdam - Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom - Anammox - proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activite ...
  help
  Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering [Boek]
  Hendrickx, Tim \ Kruit, Jans \ Eggink, Govert \ Geilvoet, Stefan \ Erp Taalman Kip, Chrlotte van \ Lotti, Tommaso \ Kartal, Boran \ Hu, Ziye \ 2013
  De Anammox technologie heeft zijn meerwaarde al bewezen in de behandeling van slibgistingsof rejectiewater bij industrieën en waterschappen. Dit specifieke water wordt gekenmerkt door hoge stikstofconcentraties en hoge temperaturen (> 30 °C). De hoof ...
  help
  Grote verschillen in filtreerbaarheid slib in pilot-MBR's : vergelijking Beverwijk, Hilversum en Maasbommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evenblij, H. \ Geilvoet, S. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2004
  TU Delft voerde samen met DHV Water onderzoek uit naar filtreerkarakteristieken van actief slib uit membraanbioreactoren. Hiertoe is een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om eenduidig aan slibfiltratie te meten. In combinatie met fysische en ...
  help
  Membraanvervuiling in membraanbioreactoren door extracellulaire polymere substanties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Geilvoet, S.P. \ Evenblij, H. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2005
  De Technische Universiteit Delft heeft in het kader van een onderzoek naar membraanvervuiling in MBR-systemen een kleinschalige filtratie-installatie ontwikkeld en een bijbehorend meetprotocol opgesteld, zodat de filtreerbaarheid van een gegeven slib ...
  help
  De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan \ WT-afvalwater [Artikel]
  Gietema, H. \ Geilvoet, A.J. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2011
  Waterschap Veluwe heeft samen met Witteveen+Bos een strategische afvalwaterstudie voor het beheersgebied van Waterschap Veluwe uitgevoerd. De toekomstscenario's over de inrichting van de afvalwaterketen op de Veluwe zijn in juni 2011 gepresenteerd en ...
  help
  'Innoveren en ondernemen onlosmakelijk verbonden' : nieuwjaarscongres van watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, I. \ Geilvoet, S. \ Rietveld, L. \ 2006
  Op de TU Delft vond op 13 januari wederom hét jaarlijkse nieuwjaarscongres van de watersector plaats. Een recordaantal prominenten (430) uit de waterwereld trof elkaar bij de 58e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening en de 25e Vakantiecursus in Rio ...
  help
  Evaluatie slib op drager systemen [Boek]
  Buunen, A. \ Geilvoet, S. \ 2011
  De laatste Nederlandse STOWA studies naar de toepassing van het slib-op-dragerproces dateren uit 1987 en 1992. In Nederland is de interesse in het proces sindsdien enigszins weggezakt. Hierdoor is er een kennisleemte ontstaan, waardoor mogelijke voor ...
  help
  Relatie tussen filtreerbaarheid en eigenschappen van het slib-water mengsel uit de full-scale MBR in Varsseveld \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Temmink, H \ Remy, M. \ Geilvoet, S. \ 2007
  Membraanvervuiling is de belangrijkste bottleneck voor de toepassing van membraanbioreactoren. Een van de factoren die een rol speelt bij membraanvervuiling is de kwaliteit van het te filtreren slibmengsel. Daarom volgden de auteurs in de periode jan ...
  help
  Filtration characterisation for assessing MBR performance: three cases compared \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
  Evenblij, H. \ Geilvoet, S. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2005
  Understanding of membrane fouling processes in membrane bioreactors (MBR) treating municipal wastewater is essential for proper design and operation of full-scale MBR wastewater treatment plants. One of the tools in investigating this subject must be ...
  help
  Waterwereld verlegt grenzen tijdens de vakantiecursus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rietveld, L. \ Geilvoet, S. \ 2007
  Volgens prof. Louis de Quelerij, decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, die traditioneel de Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening, Riolering en Afvalwaterbehandeling opent, kunnen grenzen technisch en geografisch verlegd word ...
  help
  Een vergelijking tussen filtratiekarakterisering meetresultaten en functioneren full-scale MBR Varsseveld \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Evenblij, H. \ Graaf, J. van der \ 2006
  Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek blijft membraanvervuiling in membraanbioreactoren een probleem waarvan de kennis tot op heden beperkt is. De Technische Universiteit tracht deze problemen te overkomen door de ontwikkeling van een kleinsc ...
  help
  Gecombineerde stikstof- en fosfaatverwijdering in één zandfilter op awzi Leiden Noord \ WT-afvalwater [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Elzen, J. den \ 2012
  Op de afvalwaterzuivering Leiden Noord wordt gecombineerd stikstof en fosfaat verwijderd uit de afloop van de nabezinktank met een continu zandfilter volgens het één-filterconcept. In het voedingswater worden zowel een koolstofbron als een ijzerzout ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.