Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het rendement van groene daken in Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Rotterdamse Groene Daken Programma
  Klooster, J. \ Moppes, D. van \ Bes, E. \ Goedbloed, D. \ 2008
  In het tweede Waterplan van de gemeente Rotterdam worden 'groene' daken voorgesteld als een maatregel voor het opvangen en bergen van hemelwater. Om de effecten en het rendement van groene daken toe te lichten, heeft ARCADIS in opdracht van Gemeentew ...
  help
  Het waterlabel \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Goedbloed, D. \ Jacobs, J. \ Tirion, M. \ 2016
  Bij een extreme clusterbui moet het water tijdelijk geborgen worden. Als we niets doen, lopen vanzelf de laagste plekken onder en dat zijn lang niet altijd de plekken waar je het water het liefst wil bergen. Het waterlabel maakt inzichtelijk in welke ...
  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  In dit katern wordt ingegaan op regenbestendige gebiedsontwikkeling; van planvorming tot uitvoering. De werkwijze om tot een regenbestendig gebied te komen wordt hierin toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en maatregelen die de voorkeur hebben ...
  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 3: Juridisch instrumentarium [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  Dit laatste katern juridisch instrumentarium geeft inzicht op welke wijze het realiseren van regenwaterberging juridisch vastgelegd en geborgd kan worden. Dit geeft concrete aanwijzingen voor het juridisch organiseren van het regenwaterbestendig ontw ...
  help
  Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 1: Beleidskaders en programma’s [Boek]
  Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
  Hierin komen de beleidsmatige kaders aan de orde die van invloed zijn op een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Voor Amsterdam is daarbij het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 het belangrijkste document. Naast veel andere zaken li ...
  help
  Case Study: omgevingsvisie Hart van Holland \ Water governance [Artikel]
  Goedbloed, F. \ 2017
  Met een veranderend klimaat in het verschiet is het zonneklaar dat water een belangrijk thema is voor de Omgevingsvisie. Toch is na 4 jaar werken aan een Omgevingsvisie water nog steeds het meest ongrijpbare thema. Niet omdat er te weinig kennis is, ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers Hotspots voor vis? : meetverslag [Boek]
  Goedbloed, J. \ Geene, R. \ 2005
  In dit onderzoek is gepoogd het verschil tussen Natuurvriendelijke oevers (NVO) en traditionele oevers aan te tonen voor de aantallen vis die er te vinden zijn. De voor handen zijnde data geven echter geen kwantitatief uitsluitsel, omdat in de visinv ...
  help
  Impact van klimaatverandering op stedelijke watersystemen en benodigde adaptatiestrategieën [Factsheet]
  Nederlof, J. \ Goedbloed, D. \ [2010]
  Een goed functionerend stedelijke watersysteem is nodig om stedelijke ontwikkeling en bevolkingsgroei te accommoderen. Klimaatverandering zorgt hierbij voor nieuwe uitdagingen. De gevolgen van klimaatverandering op het stedelijk watersysteem van Rott ...
  help
  Procurement as a driver for innovative water governance \ Water governance [Artikel]
  Gehrels, C. \ Top, G. van den \ Goedbloed, D. \ 2018
  And so what do we take home after the round tables, seminars and fact finding field trips? Everybody resumes his or her role and that is precisely what should happen in our view. When it comes to governance and public private partnership, we are conv ...
  help
  Parkeergarage Kruisplein krijgt waterberging op dak : bergende inhoud van 2.400 m3 met watershellsysteem : dossier Ondergronds \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Allaart, A.P. \ Portengen, C. \ Goedbloed, D.J.P. \ 2012
  Sinds mei 2009 is op het Kruisplein in Rotterdam de bouw van een ondergrondse parkeergarage in uitvoering. Onderdeel hiervan is ook de bouw van een ondergrondse waterberging, die bij intensieve neerslag als overloop dient voor de nabijgelegen Westers ...
  help
  Waterplein maakt pierebadje van fikse hoosbui \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Goedbloed, D. \ Nooijer, E.J. de \ 2013
  In de Rotterdamse wijk Spangen ligt het eerste echte waterplein van Nederland: een opvang voor overvloedig regenwater uit de buurt. Het is een belangrijk instrument in de wateropgave, waar omwonenden ook nog eens plezier van hebben.
  help
  Hevige regenbuien dwingen Rotterdam tot nieuw waterplan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Goedbloed, D. \ Jacobs, J.C.J. \ Greef, P.P.M. de \ 2007
  Op de korte termijn staat alleen al Rotterdam Noord voor de opgave om 200.000 m3 waterberging te realiseren om wateroverlast het hoofd te bieden. Afkoppelen is volgens de gemeente weinig doeltreffend. Zij ziet meer in waterpleinen en groene daken. He ...
  help
  Wilgen groeien op baggerspecie in Wieringermeer [bodembeheer & bodemsanering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ursem, A.H.N. \ Goedbloed, P.J. \ Klooster, C.E. van 't \ 2005
  Extensieve landfarming van baggerspecie is goed te combineren met de teelt van een energiegewas. Op de Oostwaardhoeve in de Wieringermeer is sinds 1997 een proef op praktijkschaal gaande met wilgenteelt
  help
  Rotterdam combineert waterberging met parkeergarage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Goedbloed, D. \ Willemsen, N.B. \ 2006
  Het centrum van Rotterdam kent twee urgente vraagstukken: ruimte voor parkeren en ruimte voor water. Er is veel wateroverlast in Rotterdam vooral door een geringe berging en afvoer oppervlaktewater. Naast maatregelen is circa 35.000 vierkante meter w ...
  help
  Substraat- en zoutpreferentie en Chironomus halophilus en Chironomus salinarius - Diptera, Chironomidae [Boek]
  Goedbloed, J. \ 1979
  C. halophilus en C. salinarius komen frequent voor in de instabiele Zeeuwse binnenwateren. Zowel veld - als laboratoriumonderzoek is noodzakelijk om de milieufaktoren vast te stellen die de verspreiding van de beide soorten bepalen. Hiertoe zijn een ...
  help
  Programmaplan Amsterdam Rainproof [Boek]
  Goedbloed, D. \ 2014
  De voortgaande verdichting van Amsterdam in combinatie met klimaatverandering zorgen ervoor dat de stad kwetsbaar is voor de gevolgen van extreme neerslag. De inwoners, bedrijven, instellingen en overheid moeten daarom slim(mer) omgaan met hemelwater ...
  help
  Stresstest regenwateroverlast : blijf kritisch! \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Goedbloed, D. \ 2018
  Bij de stresstest regenwateroverlast gaat het om het zichtbaar maken van de gevolgen van extreme buien. Dit is de basis voor een risicoanalyse waarbij keuzes worden gemaakt tussen investeren in maatregelen en accepteren van schade. Door recente ontwi ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.