Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Pilotproject gewenste grondwatersituatie : de Veenhoop, Friesland [Boek]
  Goossensen, F.R. \ Muiswinkel, I.F. van \ Winters, G.W. \ 1998
  Toepassing van de in NOV 3-2 ontwikkelde methodiek voor het vaststellen van de gewenste grondwatersituatie voor natuurdoeltypen. Onderzoeksgebied was het petgetencomplex De Veenhoop en de daaraan grenzende boezemlanden in de provincie Fryslan, waarin ...
  help
  Ruilverkaveling Rouveen : hydrologisch [model] - onderzoek [Studentenverslag]
  Goossensen, F. \ Wessels, F. \ 1986
  help
  Waterbeheersplan Vallei & Eem 2000-2004 : ervaringen met een interactief planproces \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Nobbe, H.J. \ Goossensen, F.R. \ 1999
  Van startnotitie via basisnota, ontwerp-waterbeheersplan en inspraaknota naar het uiteindelijke waterbeheersplan. Een terugblik op het planproces waarin klankbordgroepen, workshops, interne werkgroepen, en bilaterale contacten een belangrijke rol spe ...
  help
  De Reggevisie : voorbeeld van een waterstrategie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Honing, H. van der \ Goossensen, F.R. \ 1997
  help
  Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
  help
  Bestrijding van de verdroging in het natte noord-west Overijssel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ Oosterloo, W. \ Post, H. \ 1998
  Achtergronden en technische gegevens rond de waterbeheersing van de Kop van Overijssel
  help
  Opties voor strategische positionering van waterbedrijven in de reconstructie [Boek]
  Goossensen, F. \ Helmyr, S. \ 2000
  help
  Invloed van drainage op de uit- en afspoeling van milieubelastende stoffen \ De buffer [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ 1989
  help
  Landbouw en eutrofiering, nu en in 2000 \ De buffer [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ 1989
  help
  Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen [Boek]
  Hoeven, W.F. ter \ Weiden, M.J.J. van der \ Goossensen, F.R. \ 1993
  Drainageonderzoek Heidemij
  help
  Berekening van de nitraatuitspoeling naar het grondwater met behulp van eenvoudige modellen [Boek]
  Drecht, G. van \ Goossensen, F.R. \ Hack - ten Broeke, M.J.D. \ 1991
  help
  Rekenregels voor het vaststellen van de nitraatuitspoeling [Boek]
  Goossensen, F.R. \ Ham, A. van den \ 1992
  help
  Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen [Boek]
  Hoeven, W.F. ter \ Weiden, M.J.J. van der \ Goossensen, F.R. \ 1993
  help
  Verbetering waterhuishoudkundige inrichting : Bennekomse Meent [Boek]
  Goossensen, F.R. \ Hoek, D. van der \ 1993
  Hydrologisch onderzoek Heidemij
  help
  Geintegreerd waterbeheer in de Woolderbinnenbeek : ruimte voor water, mens en natuur in de stadsrand \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Erp, P.J.J. van \ Goossensen, F.R. \ 1997
  help
  De Regge, blauwe slagader van Twente : een visie voor het jaar 2020 [Boek]
  Goossensen, F.R. \ Slobbe, E.J.J. van \ Boere, E.N. \ Vlist, M.J. van der \ Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Landbouwuniversiteit Wageningen \ 1997
  Inrichtingsplan Heidemij en LUW
  help
  De Regge : blauwe slagader van Twente : een visie voor het jaar 2020 [Boek] - 2e herz. dr.
  Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Jong, T.J. de \ 1998
  Inrichtingsplan voor Dienst Landelijk Gebied; landschapsplan voor de loop van de Regge.
  help
  Advies van de Commissie Stikstof [Boek]
  Goossensen, F.R. \ Meeuwissen, P.C. \ 1990
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.