Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Decentraal de toekomst in met sanitatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Elzinga, N. \ Gorter, K. \ Graaff, M. de \ Meulman, B. \ 2009
  Het toiletwater van een kleine wijk in Sneek wordt op een bijzondere manier behandeld. Afvalwater wordt in de wijk zelf omgezet in energie en aanwezige nutriënten worden gerecycled. In de loop van 2009 wordt het afvalwater decentraal behandeld, zodat ...
  help
  Koers houden, kansen benutten : waterbeheerprogramma 2016-2021 [Boek]
  Ruigrok, T. \ Gorter, D. \ Merks, H. \ Iersel, C. van \ Nijmeijer, N. \ 2015
  Voor u ligt het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) van Waterschap Rivierenland met als titel “Koers houden, kansen benutten”. Met dit programma blijft het waterschap op koers om de lange termijn doelen te bereiken voor waterveiligheid, het watersys ...
  help
  Waterschappen zoeken standaardaanpak voor toetsing van het watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Graaf, J. de \ Ruigrok, T. \ Gorter, D. \ 2012
  De waterschappen moeten de komende tijd aan de slag met een herijking van de toetsing van het watersysteem (de zogeheten NBW-toetsing, die rond 2005 voor het eerst werd uitgevoerd). Om tot een standaardaanpak van een toetsing van een watersysteem te ...
  help
  Fytoplankton in diepe putten in Delfland 1988 [Boek]
  Gorter, M. \ Wal, B. van der \ 1989
  help
  Het water uitgevlooid : toxiciteitstoetsen met watervlooien in het veld 1990 - 1993 [Boek]
  Gorter, M. \ Mangelaars, J. \ 1994
  help
  Vervolgonderzoek Poelpolder [Boek]
  Gorter, M. \ 1994
  help
  Natuur en landschap in Roden - Norg : een blik op de toekomst [Boek]
  Gorter, J. \ 1988
  Visie van Natuurmonumenten
  help
  Onderzoek in recent ontstane plassen : Dobbeplas, Krabbeplas en Foppenplas [Boek]
  Gorter, M. \ 1994
  help
  Ecologische waterkwaliteit Delfland 1994-1997 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Gorter, M. \ 1999
  Op basis van vier jaar onderzoek is de ecologische waterkwaliteit van de wateren in het Hoogheemraadschap Delfland bepaald voor de karakteristieken beheer, saprobie, trofie, brakkarakter, zuurkarakter en varianteigen karakter. Uitleg over de systemat ...
  help
  Ecologisch onderzoek in de Akkerdijkse polder : tussenrapportage project integraal waterbeheer [Boek]
  Gorter, M. \ Mangelaars, J.C.J. \ 2000
  help
  Richtlijnen voor onderzoek naar fytoplankton en epifytische diatomeeen in Noord- en Zuid-Holland - Dl. 1: Rapport [Boek]
  Gorter, M. \ Werkgroep Hydrobiologie Holland \ 2000
  help
  Richtlijnen voor onderzoek naar fytoplankton en epifytische diatomeeen in Noord- en Zuid-Holland - Dl. 2: Soortenlijst [Boek]
  Gorter, M. \ Werkgroep Hydrobiologie Holland \ 2000
  help
  Huidige landbouw niet geschikt voor waterberging : studie naar meervoudig ruimtegebruik in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gorter, L. \ Hoekstra, J.R. \ 2001
  Eerste conclusies uit het project 'Boeren met water' waarin het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) onderzoekt hoe vormen van waterberging (voorraad-, seizoens-, piek- en calamiteitenberging) zijn te combineren met landbouw. Het project wordt uitge ...
  help
  Waterbeheerplan 2010-2015 : werken aan een veilig en schoon rivierenland : bijdragen van Kernteam WSRL ... et al.] [Boek]
  Gorter, D. \ Waterschap Rivierenland \ 2009
  Het nieuwe Waterbeheerplan voor de periode 2010-2015 gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Het plan heeft een integraal en str ...
  help
  Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Gorter, J. \ 1993
  help
  Hydrobiologisch onderzoek Holierhoekse en Zouteveense polder : in de kleine wateren in 1988 [Boek]
  Gorter, M. \ Wal, B. van der \ 1990
  help
  Hydrobiologisch onderzoek in Delft 1992 [Boek]
  Gorter, M. \ Mangelaars, J. \ 1993
  help
  Hydrobiologisch onderzoek in de kleine wateren in de Noord - Kethelpolder [Boek]
  Gorter, M. \ 1991
  help
  Hydrobiologisch onderzoek 1991 : in duinplasjes in het Westduinpark, het Roomse Duin en Arendsduin en in de Oranjeplas [Boek]
  Gorter, M. \ 1992
  help
  Milieu en landinrichting, een nieuwe liefde \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Gorter, J. \ Mueller, R. \ 1994
  Bij het milieubeleid in de Gelderse Vallei wordt naar de landinrichting gekeken als uitvoeringsinstrument voor dat beleid. Het gaat hierbij om de ammoniak-, fosfaat- en nitraatproblematiek en de waterkwaliteit. Visie Natuurmonumenten
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.