Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van afvalwater naar gele stroom en groen fosfaat [Brochure]
  Hammenga, A. \ Giesen, A. \ [ca. 2010]
  Er is een volledig nieuwe en zeer innovatieve manier van zuiveren ontwikkeld. Deze ingenieuze zuiveringsmethode zorgt voor schoon water, groene energie en kostbaar fosfaat; een schaars nutriënt dat essentieel is voor bijvoorbeeld de productie van voe ...
  help
  130305 Deltaproof/De klimaatadaptieve stad P107 Andre Hammenga [Video]
  Hammenga, A. \ STOWAvideo \ 2013
  Afvalwater is grondstof. Dat is het betoog van Waterschap Hunze en Aa's. Energie en warmte is uit afvalwater terug te winnen. In 2030 moet de afvalwaterketen omgebouwd zijn tot energiefabriek, grondstoffenfabriek, waterfabriek. Aldus het betoog op de ...
  help
  Industriepark legt zuivering voor zout afvalwater aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Brandt, E. \ Wit, M. de \ Hammenga, A. \ 2010
  Om zout afvalwater niet meer direct te lozen hebben bedrijven op industriepark Oosterhorn bij Delfzijl een speciale zuiveringsinstallatie gebouwd. De eerste ervaringen leren dat het lastig was om het zuiveringsproces in het begin stabiel te laten ver ...
  help
  Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel : evaluatie en verificatie technische en economische haalbaarheid [Boek]
  Luimes, P. \ Giesen, A. \ Heijkoop, D. \ Hooiveld, B. \ Eekert, M. van \ Woudstra, T. \ Oosting, K. \ Hammenga, A. \ 2013
  Doel van dit project is het op laboratorium en pilotschaal onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een innovatief proces voor de verwijdering van ammonium uit rejectiewater en urine. Dit proces is gebaseerd op het verwijderen va ...
  help
  Waterschap Hunze en Aa’s werkt met integraal hoofdpostsysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hammenga, A. \ Postma, H. \ Schaap, L. \ Wubs, J. \ 2009
  Waterschap Hunze en Aa’s gebruikt sinds een half jaar een geavanceerd integraal hoofdpostsysteem. Het omvat zowel de oppervlaktewatergemalen als de dijkbewaking, het boezembeheer, regenmeters, grondwatermetingen, afvalwatertransportgemalen en 14 zuiv ...
  help
  Totale waterbeheer in één systeem gekoppeld \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schaap, L.H.J. \ Hammenga, A. \ Wubs, J.H. \ Postma, H. \ 2009
  Een Integraal Hoofdpostsysteem bij Waterschap Hunze en Aa's verzamelt informatie van alle onderstations voor kwaliteit en kwantiteit en van de zuiveringsinstallaties. Er is één gebruikersinterface en één database, zodat uitwisseling van informatie ee ...
  help
  Resource Oriented Sanitation Services in Adama (Ethiopië) \ H2O online [Artikel]
  Rienks, W. \ Belete, H. \ Kragic-Kok, D. \ Meijer, C. \ Hammenga, A. \ 2016
  Waterschappen en Kennisinstellingen nemen al een aantal jaren hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Een aantal waterorganisaties werkt sinds 2011 aan ROSSA, een sanitatieproject in Ethiop ...
  help
  Ammonium uit afvalwater als duurzame brandstof \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hammenga, A. \ Giesen, A. \ 2012
  Met een innovatief proces is het mogelijk ammonium uit afvalwater om te zetten in ammoniakgas dat als brandstof is te gebruiken in een brandstofcel. Op pilotschaal is onderzoek hiernaar volop gaande, onder andere op de afvalwaterzuiveringsinrichting ...
  help
  Uniek 'Integraal Hoofdpostsysteem' Waterschap Hunze en Aa's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Hammenga, A. \ Postma, H. \ Schaap, L.H.J. \ Wubs, J. \ 2009
  Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft een geavanceerd Integraal Hoofdpostsysteem in gebruik genomen. Het unieke van dit systeem is dat er zowel kunstwerken voor Kwantiteit als voor kwaliteit in zijn opgenomen. Hierbij gaat het om oppervlaktewatergemalen ...
  help
  Surplusslib regeling voor rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Hammenga, A. \ 2009
  Bij zuiveringen met biologische fosfaatverwijdering is het van belang dat het fosfaat met regelmaat via het surplusslib wordt afgevoerd. Vaak wordt hiervoor een aan-uit regeling (droge stof > setpunt: surplusslibpomp aan) of puls-pauze regeling gepro ...
  help
  Nabezinktank met 3,5 m kantdiepte op rwzi Foxhol \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Hammenga, A. \ Vogel, D. de \ 2009
  Voor de bouw van een nieuwe 'groene wei' zuivering heeft het bestuur van Waterschap Hunze en Aa's gestelddat de installatie niet duurder mocht zijn worden dan €22,- per ve. De rwzi Foxhol is 49.500 ve. Een van de verschillende aspecten die zijn onder ...
  help
  Hogere zuiveringsrendementen en energiebesparing bij rwzi’s van het Waterschap Hunze en Aa’s \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Hammenga, A. \ 2006
  Door het uitvoeren van een aantal ‘korte termijn maatregelen’ is het waterschap Hunze en Aa’s er in geslaagd met een relatief geringe investering de verwijdering van stikstof en fosfaat aanmerkelijk te verbeteren en daarnaast energie te besparen. De ...
  help
  Snelheidsmetingen in verschillende beluchtingstanks van rwzi Scheemda \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Jong, B. de \ Hammenga, A. \ 2006
  De rwzi Scheemda is in de periode 2004–2005 omgebouwd van een middelhoog belaste installatie (slibbelasting: 0,15 g BZV/kg ds) naar een installatie met lage slibbelasting (0,05 g BZV/kg ds) met biologische fosfaatverwijdering. Hiervoor is een nieuwe ...
  help
  Resulteert een 'Fuzzy beluchting' in energiebesparing? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Leusden, M. van \ Kruit, J. \ Postma, B. \ Kluiving, O. \ Hammenga, A. \ 2007
  10 miljoen kWh aan beluchtingsenergie, dat is wat Waterschap Hunze en Aa's jaarlijks op haar zuiveringen verbruikt. Zou dit efficiënter kunnen door de beluchtingsregeling op de zuiveringen aan te passen? Met dynamische simulaties van rwzi Vriescheloo ...
  help
  STOWA Nereda 9 mei 2012 : André Hammenga [Video]
  Hammenga, A. \ STOWAvideo \ 2012
  In deze presentatie gaat André Hamminga, van Waterschap Hunze en Aa's, in op de innovatieve en kosten-effectieve reductie van nutriëntenemissie in combinatie met opwekking van duurzame energie.
  help
  Gele stroom en groen fosfaat op de rwzi Scheemda \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Luimes, P. \ Hammenga, A. \ 2012
  De eisen die in Nederland en daarbuiten aan de zuivering van afvalwater worden gesteld om nutriënten als stikstof en fosfaat uit het water te verwijderen, worden steeds verder aangescherpt. Het kost echter veel energie, en dus veel geld, om het afval ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.