Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Herman Havekes: "Waterschapsstructuur voorbeeld voor de wereld" [interview] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Het complete proefschrift ‘Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging’
  Havekes, H. \ 2009
  Afgelopen november vonden de landelijke verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In deze vorm en met deze opzet een novum, maar dat wel in een overheidssector die de afgelopen 50 jaar grote ontwikkelingsslagen heeft gemaakt en verni ...
  help
  Wateroverlast in Engeland: ook een water governance probleem \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ 2016
  De wateroverlast van eind 2015 in verschillende delen van Engeland, of beter gezegd het Verenigd Koninkrijk want ook Schotland, Wales en Noord-Ierland bleven niet gespaard, heeft de roep om Nederlandse waterkennis binnen te halen versterkt. De Britse ...
  help
  OESO rapport: water governance in the Netherlands; fit for the future? \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2014
  In Nederland bestaat het gevoel dat ons waterbeheer goed op orde is. Tegelijkertijd bestaat het besef dat het altijd beter kan. Om die reden was er behoefte aan een onafhankelijk oordeel van een gerenommeerde, liefst buitenlandse instelling, zodat oo ...
  help
  Luis in de wetgevingspels verdwijnt : opheffing adviescommissie waterstaatswetgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  De watersector moet binnenkort waarschijnlijk afscheid nemen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. Het wetsvoorstel dat deze opheffing regelt, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Voorzitter van de commissie Alfred van Ha ...
  help
  Smalle blik op brede kijk : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  In een recente uitspraak van de enkelvoudige kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt, zonder dat het er expliciet staat, afscheid genomen te worden van het in het waterbeheer bekende begrip 'brede kijk'.
  help
  Interview with Aziza Akhmouch : head of OECDs water governance programme and project officer for the OECD-rapport: “Water governance in the Netherlands: fit for the future?” \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2014
  Interview with Aziza Akhmouch: head of OECDs water governance programme and project officer for the OECD report.
  help
  Het Bestuursakkoord Water en de verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ Zwieten-Seip, D.A.B. van \ 2011
  Een goed beheer van het grondwater, zowel naar kwantiteit, als naar kwaliteit is uitermate belangrijk. Een te hoge grondwaterstand kan leiden tot vochtproblemen in huizen en levert problemen op voor de land- en tuinbouw. Een te lage grondwaterstand v ...
  help
  Wetgeving en beleid voor het waterkwaliteitsbeheer een kort historisch overzicht \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2012
  In deze beschouwing wordt een beeld gegeven van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer in de afgelopen decennia.1 Hoe is deze taak wettelijk geregeld? Welke overheden spelen een rol? Welke instrumenten h ...
  help
  Wegwijzer Waterwet ... : een praktische handleiding [Tijdschrift]
  Havekes, H.J.M. \ Putter, P.J. de \ 2009-2011
  Op 22 december 2009 treedt de Waterwet in werking. Deze nieuwe wet vormt de grondslag voor een complete regeling van het integraal waterbeheer. Zowel het afwegingskader, het instrumentarium als de procedures zijn in één wet te vinden. De Waterwet ver ...
  help
  Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Putter, P. de \ 2016
  Wateroverlast door extreme neerslag kan de laatste paar jaar op veel belangstelling rekenen. Ook in 2016 was het op veel plaatsen in Nederland weer raak. Volgens de meest recente KNMI-klimaatscenario’s nam de jaarlijkse neerslag in Nederland toe. All ...
  help
  Spraakwater: juridische belemmeringen energieopwekking en terugwinning van grondstoffen door waterschappen? \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Lazaroms, R. \ 2017
  Zoals bekend zijn waterschappen al een aantal jaren actief op het terrein van energieopwekking en de terugwinning van grondstoffen. Aanvankelijk speelde dit vooral binnen het zuiveringsbeheer, steeds duidelijker wordt dat er ook binnen het watersyste ...
  help
  Maestr'eau : mr. Herman Havekes recenceert een vijftal dissertaties \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Havekes, H. \ 2013
  Het schrijven van een dissertatie is ware Sisyphus-arbeid. De promovendus is een aantal jaren volledig geconsentreerd op haar of zijn onderzoek. Als de promotie dan achter de rug is, valkt het met de aandacht voor de wetenschappelijke prestatie soms ...
  help
  Building blocks for good water governance [Boek]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ Kerk, A. van der \ Teeuwen, B. \ 2013
  Water governance: a framework for better communication. During the sixth World Water Forum (WWF) held in March 2012 (Marseille), a number of specific agreements were reached for improving the water governance situation over the next few years. At the ...
  help
  Het water aan de lippen : de geslaagde aanpak van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Havekes, H. \ 2014
  Overzicht van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot waterschappen. De totstandkoming van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. is een belangrijke ontwikkeling in de vijftiger jaren. Het moest voorzien in een betere toegang tot de kapitaalmark ...
  help
  Podium: ‘een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd' \ Water governance [Artikel]
  Kooiman, S. \ Terpstra, S. \ Havekes, H. \ Bronda, R. \ 2014
  “Een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd.” Met deze stelling nodigden het Water Governance Centre (WGC), de Unie van Waterschappen, het NWB-fonds en onze redactie het netwerk uit om de nieuwste inzichten en visies op ...
  help
  Nederlands waterrecht in Europese context [Boek]
  Havekes, H.J.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2014
  In deze monografie wordt zowel het waterbestuur als het waterbeheer in Nederland in zijn Europese context beschreven. Uitgangspunt is de publieke taak zorg te dragen voor een goed waterbeheer. Belangrijke concepten uit het moderne waterbeheer, zoals ...
  help
  De financiering van het waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Havekes, H. \ 2013
  Goed waterbeheer vergt veel geld. Niet alleen voor investeringen in dijken, dammen, irrigatiesystemen, zuiveringsinstallaties, rioleringen e.d., maar ook voor de dagelijkse kosten van beheer en onderhoud en de “governance” kosten van het waterbeheer. ...
  help
  Quickscan innovatiemogelijkheden waterkeringen in de Waterwet [Boek]
  Havekes, H. \ Deelstra, Y. \ 2014
  Deze quickscan brengt op hoofdlijnen in beeld wat de kansen en belemmeringen in de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen zijn voor het toepassen van innovaties bij het versterken van (afgekeurde) waterkeringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van p ...
  help
  Omgevingswet waterproof? [themanummer nieuwe Omgevingswet] \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
  Havekes, H.J.M. \ Wensink, W.J. \ 2013
  Eind februari jl. verscheen de toetsversie van de concept-Omgevingswet met bijbehorende algemene en artikelsgewijze toelichting. De auteurs bespreken en beoordelen dit voorontwerp vanuit het perspectief van het waterbeheer en de positie van de waterb ...
  help
  Het zelfreinigend vermogen een handje geholpen : 40 jaar wetgeving en beleid voor het waterkwaliteitsbeheer : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
  Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2013
  Soms is het goed om eens terug te kijken. Van de geschiedenis valt immers te leren. Jubilea zijn daarvoor een uitgelezen aanleiding, zo beseft ook Milieu & Recht. In deze beschouwing geven wij in kort bestek een beeld van de ontstaansgeschiedenis en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.