Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Succesvolle wapens tegen zwerfvuil : schone Maas voorbeeld voor heel Nederland : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R. van \ 2014
  In Limburg is een uniek samenwerkingsverband ontstaan voor de aanpak van zwerfvuil langst de Maas. Waterschap Roer en Overmaas werkt structureel samen met andere overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke- en onderwijsorganisaties om zwerfvuil ...
  help
  Thema communicatie & imago \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ Jochemsen, M. \ Heeswijk, N. van \ Sleven, T. \ Alblas, J. \ Rosenbrand, B. \ Heel, R. van \ Bres, S. de \ Steenkamer, P. \ 2015
  8 artikelen over communicatie: 1) Stap uit die tractor: afdeling communicatie bij Waterschap Scheldestromen krijgt intern coachende rol. 2) Burgers zijn echt niet gek: het waarom, wat en hoe van burgerparticipatie. 3) Water is plezier: in dialoog met ...
  help
  Thema ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ Derks, R. \ Vellekoop, L. \ Moerman, A. \ Wijland, G. van \ Heel, R. van \ 2015
  6 artikelen over ICT: 1) Voorlopers en achterblijvers: digitale dienstverlening. 2) Van reageren naar anticiperen: peilbeheer 2.0. 3) Niet sexy, wel hot: e-depot. 4) Digitalisering werkprocessen cruciaal: omgevingswet. 5) Virtuele dijken: digitale ve ...
  help
  Waterschapsbedrijf Limburg opent Centrale Regelkamer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Heel, R. van \ 2015
  Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) - een samenwerkingsverband tussen Waterschappen Roer en Overmaas en die van Peel en Maasvallei - opende recentelijk in aanwezigheid van gouverneur Theo Bovens de Centrale Regelkamer in het waterschapskantoor in Roermo ...
  help
  Relatie tussen watersysteem- en waterketenbenadering : jaarvergadering Limburgse waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R. van \ Delsing, J. \ 2000
  Veel aandacht voor de veranderingen in de organisatie van het waterschapsbestel in Nederland: integraal waterbeheer, water als ordenend principe, waterspoor, organisatie en schaalgrootte van waterbeheer, enz.
  help
  Anders denken over water, van afvoeren naar vasthouden : jaarvergadering Limburgse Waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R. van \ 1999
  help
  Grensoverschrijdende samenwerking in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R. van \ 2000
  Het waterschap Roer en Overmaas te Sittard (Zuid- en Midden-Limburg) grenst voor 90% aan Belgie en Duitsland. Een beschrijving van de organisatie van het waterbeheer in deze landen, en van de internationale overlegstructuren en samenwerkingsovereenko ...
  help
  Real soap : over fosfaten \ Nader bezien : waan en wetenschap in onze samenleving [Hoofdstuk uit boek]
  Heel, H.P. van \ 2005
  Voormalig hoogleraar milieutechnologie (Delft) en directeur van een chemische industrie kijkt terug op besluitvormingsprocessen, tegen de achtergrond van bekend te veronderstellen feiten. In dit hoofdstuk behandelt hij het beleid rond wasmiddelen en ...
  help
  Macrofauna in de diepe waterbodem van het noordelijk Deltabekken [Boek]
  Dudok van Heel, H.C. \ Smit, H. \ Wiersma, S.M. \ 1992
  help
  Macrofaunagemeenschappen in droogvallende Beekbovenlopen in West-Brabant : een biologische waterbeoordeling op grond van macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan een aantal fysische en chemische parameters in West-Brabant [Boek]
  Dudok van Heel, E. \ 1989
  help
  Ontwikkeling van macrofauna in aangebrachte sedimenten in het Noordelijk Deltabekken [Boek]
  Dudok van Heel, H.C. \ Velden, J.A. van der \ Wiersma, S.M. \ 1993
  help
  Macro-evertebraten op de bodem van het Hollandsch Diep - Haringvliet : onderzoek naar de soortsamenstelling, dichtheden, biomassa, jaarcyclus, produktie en methodiek [Boek]
  Klink, A. \ Dudok van Heel, E. \ 1993
  help
  Jaarvergadering Limburgse waterschapsbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R.W.S.M. van \ 1995
  help
  Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen [Boek]
  Reinhold - Dudok van Heel, E. \ 1995
  help
  Waterschap Roer en Overmaas anticipeert met waterplan op klimaatverandering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Heel, R. van \ 2010
  Klimaatverandering, wat betekent dat voor Limburg?, en het streven om de waterkwaliteit verder te verbeteren: 2 thema's, die concreet aan bod komen in het waterbeheersplan 2010-2015 van het waterschap Roer en Overmaas. Neerslag praatte met voorzitter ...
  help
  Overstromingen voorkomen : graaf kanalen door Maastricht : Daniëlle Bakkes wint Maassymposium \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Heel, R. van \ 2010
  Rijkswaterstaat organiseerde samen met Waterschap Roer en Overmaas de nationale voorronde van het internationale Maassymposium. De uitslag had een uitgesproken Limburgse kleur: de in Echt opgegroeide Daniëlle Bakkes, student aan ArtEZ Academie voor b ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.