Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterschap Groot Salland kiest voor ombouw Sharon naar Anammox \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, M. \ Breeuwsma, M. \ Sandstra, E. \ 2011
  De ombouw van de huidige Sharon-installatie naar een Anammox-systeem op rioolwaterzuivering Zwolle moet het energieverbruik met 33 procent doen dalen. Bovendien wordt het grondstoffenverbruik nihil. Onlangs heeft het algemeen bestuur van het Watersch ...
  help
  Waterrecht en waterschapsrecht : grensverkenningen in verband met de grensoverschrijdende rivier de Roer = Wasserrecht und Wasserverbandsrecht : eine Forschung ueber das grenzueberschreitende Gewaesser die Rur [Proefschrift]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1985
  help
  Duinsynthese : [een caleidoscoop door de eeuwen over de verhouding van mens en duin] [Boek]
  Deursen, C.G.M. van \ Heemskerk, C. \ Vegte, F.W. van der \ 1990
  help
  De grensprovincie Limburg kwetsbaar qua grond en water \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1999
  Artikel over grensoverschrijdend waterbeheer
  help
  Grensoverschrijdend waterbeheer een 'must' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 2000
  De hydrologie van Limburg, de bedreigingen vooral vanuit Duitsland (grondwateronttrekking t.b.v. bruinkoolwinning), en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking en verdragen m.b.t. het waterbeheer (internationale waterschappen)
  help
  Watersysteemanalyse Ligne [Boek]
  Beers, M. \ Claassen, T. \ Heemskerk, J. van \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Oosthoek, J. \ 2017
  Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
  help
  Watersysteemanalyse De Agger [Boek]
  Waajen, G. \ Heemskerk, J. van \ Oosthoek, J. \ Lambregts, C. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ Rijsdijk, N. \ Göbel, M. \ 2018
  De watersysteemanalyse voor De Agger bestaat uit een diagnose van de oorzaken die ten grondslag liggen aan het niet voldoen aan de KRW-doelen. Op basis van de diagnose worden vanuit technisch oogpunt kansrijke oplossingsrichtingen geformuleerd. Meer ...
  help
  Het bestaansrecht van waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, W. \ Dierx, W. \ 2010
  Het uitgebreide interview van Maarten Gast met dr.J Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, in H2O, nr 22 van 12 november 2010 bevat veel leerzame gegevens over het (goede) werk van dit Waterschap. De rol van het andere waterschap in Li ...
  help
  Geld als water verdienen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, F. \ Nijwening, S. \ 2011
  Water is onlangs terecht door het kabinet als één van de negen topsectoren gedefinieerd. Met het oog op de opwarming van de aarde staat Nederland immers aan de vooravond van flinke investeringen om het land duurzaam te beschermen tegen overstromingen ...
  help
  Het nieuwe waterschapsbestel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, W. \ Dierx, W. \ 2006
  Reactie op het artikel 'Grote veranderingen in het waterschapsbestel' door H. Havekes en D. Poos in H2O nummer 3 van 10 februari van dr. W. Heemskerk (oud dagelijks bestuurslid Waterschap Roer en Overmaas) en ir. W. Dierx (oud adjunct-directeur Water ...
  help
  Zorgen in de grensprovincie Limburg over grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, W. \ Dierx, W. \ 2007
  Grondwateronttrekingen kunnen op termijn grote gevolgen voor de natuur en de waterhuishouding van het gebied waar die onttrekkingen plaatsvinden hebben, maar ook op verder gelegen gebieden. De auteurs maken zich zorgen over grondwateronttrekkingen in ...
  help
  Naar nieuwe structuren in het internationaal waterrecht? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1987
  help
  Reveil van oude molen- en stuwrechten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1993
  help
  Begrippen en interpretaties waterstaatsrecht - waterrecht \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1988
  help
  Groen licht voor Rijnsanering \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lasonder, D.M.J. \ Heemskerk, W.F.A. \ 1988
  help
  Enkele kanttekeningen bij het waterschapsrecht in Nederland en Duitsland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1982
  Ontstaan, taken en bevoegdheden van waterschappen en de wettelijke grondslagen
  help
  Waterschappen in de topsector water : ervaringen in Vietnam \ Water governance [Artikel]
  Kuks, S. \ Heemskerk, F. \ Lijzenga, S. \ Nijwening, S. \ 2012
  In Ho Chi Minh City in Vietnam neemt de wateroverlast en de dreiging van overstromingen de laatste jaren flink toe. Ook de zoetwatervoorziening staat in deze megastad onder druk. Om tot duurzame oplossingen voor deze problemen te komen, doen de Vietn ...
  help
  De hydrologische eenheid 'Maas' en de noodzaak van integraal waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1995
  help
  De Fossa Eugeniana en het project Grensmaas : unieke waterstaatswerken in verleden en heden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heemskerk, W.F.A. \ 1996
  help
  Warmtekrachtkoppeling op de rwzi Kampen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Heemskerk, M. \ 2011
  De rwzi Kampen verwerkt het afvalwater van de kernen Kampen en IJsselmuiden en is gelegen op het industrieterrein Haatlandhaven. Het beschikt over een slibgistingsinstallatie en produceert ca. 1500 M 3 biogas per dag. De installatie is sinds november ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.