Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vroeger was alles beter? : meerafzettingen en archieven vertellen verschillende verhalen [Presentatie]
  Lotter, A. \ Heerdt, G. ter \ 2010
  Beide presentatoren laten zien hoe we kunnen leren van het verleden als we kijken naar de effecten van klimaatverandering op de aquatische ecologie. Zij laten zien welke technieken kunnen worden gebruikt om in sedimenten te boren en welke gegevens hi ...
  help
  Praktijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen \ H2O online [Artikel]
  Chrzanowski, C. \ Geurts, J.J.M. \ Heerdt, G. ter \ Immers, A. \ Declerck, S. \ 2015
  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor ...
  help
  Waterplanten maaien, conserveren en verwerken [Boek]
  Heerdt, G. ter \ 2014
  Dit rapport beschrijft een ontdekkingstocht in de wereld van het maaien van waterplanten in meren en plassen. Gezocht is naar methoden om waterplanten in plassen efficiënt te maaien en de regels die daarbij gelden. Daarnaast is gezocht naar methoden ...
  help
  Natuurvriendelijk onderhoud en ecologische kwaliteit : lieratuuronderzoek naar de ideale frequentie van schonen en onderbouwing van het nut van het afvoeren van maaisel [Boek]
  Heerdt, G. ter \ 2010
  Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk slootonderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines. Dit ...
  help
  Achtergronddocument afleiding KRW-doelen in het AGV-gebied [Boek]
  Heerdt, G. ter \ 2010
  De KRW schrijft voor dat waterschappen ecologische doelen moeten definiëren. Afhankelijk van de status van het waterlichaam worden deze doelen Goede Ecologische Toestand (GET) of Goed Ecologisch Potentieel (GEP) genoemd. Tussendoelen worden “beleidsd ...
  help
  Potential for the development of submerged macrophytes in eutrophicated shallow peaty lakes after restoration measures \ Hydrobiologia [Artikel]
  Haterd, R.J.W. van de \ Heerdt, G.N.J. ter \ 2007
  Biomanipulation of eutropicated peaty lakes has rarely been successful; clear water with dense macrophyte stands fails to develop in most cases. It was unclear whether (1) high turbidity due to resuspension by benthivorous fish or wind is the major c ...
  help
  Why biomanipulation can be effective in peaty lakes \ Hydrobiologia [Artikel]
  Heerdt, G. ter \ Hootsmans, M. \ 2007
  The effects of fish stock reduction (biomanipulation) was studied in an 85 ha shallow peaty turbid lake (Terra Nova). The lake cleared in a 4-week period in April–May 2004, which demonstrated that biomanipulation can be effective in peaty lakes. We d ...
  help
  Establishment of different riparian plant communities from the same soil seed bank [Proefschrift]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Bakker, J.P. \ 2016
  In dit proefschrift presenteert de auteur een reeks experimenten waarmee het relatieve belang wordt ontrafeld van milieufactoren die een rol spelen in de verschillende fasen van de vestiging van oeverplantengemeenschappen, van de zaadvoorraad tot het ...
  help
  Schonen met het sleepmes of met de maaibalk: wat is beter? : effect sleepmes en maaibalk op troebelheid en zuurstofgehalte van het water [Boek]
  Heerdt, Gerard ter \ Vendrig, Kirsten \ 2016
  Een algemene opvatting is dat het schonen van watergangen door middel van een maaiboot met een sleepmes leidt tot meer opwerveling en vertroebeling dan wanneer dat gebeurt met een maaiboot met een maaibalk. Het werken met het sleepmes zou minder natu ...
  help
  Kroosverwijderingsexperiment 2008 [Boek]
  Weenink, F.J. \ Heerdt, G.N.J. ter \ 2009
  Vanaf half april 2008 is gedurende een half jaar een kroosverwijderingsexperiment uitgevoerd in stedelijk gebied. Daarbij zijn 3 behandelingen vergeleken: 1) Handmatig kroos verwijderen; 2) Kroosverwijdering door middel van een omgebouwde maaiboot; 3 ...
  help
  Natuurontwikkeling Loenderveensche Plas: naar helder water? [themanummer: 150 jaar drinkwater voor Amsterdam] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heerdt, G. ter \ 2003
  Waterleidingbedrijf Amsterdam is eigenaar en beheerder van het grootste deel van de Loenderveensche Plas in het Loosdrechtse plassengebied tussen Loenen aan de Vecht en Oud-Loosdrecht. Midden in deze plas ligt sinds 1957 een waterbekken. Het overige ...
  help
  Applying the seedling-emergence method under waterlogged conditions to detect the seed bank of aquatic plants in submerged sediments \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Heerdt, G.N.J. ter \ Bakker, J.P. \ 2002
  The authors tested the emergence of seedlings from sediment samples from a freshwater canal, comparing a waterlogged treatment with a submerged treatment
  help
  Potential for the development of marsh vegetation from the seed bank after a drawdown \ Biological conservation [Artikel]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Drost, H.J. \ 1994
  In the inundated part of the Oostvaardersplassen most of the emergent vegetation disappeared due to herbivory and erosion, resulting in a shallow lake. The emergent vegetation was successfully re-established by means of a drawdown. A comparable flood ...
  help
  An improved method for seed-bank analysis: seedling emergence after removing the soil by sieving \ Functional ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Verweij, G.L. \ Bekker, R.M. \ Bakker, J.P. \ 1996
  In this paper we report trials in the Oostvaardersplassen with the seedling emergence method modified by concentrating the soil samples by washing them with water on a fine sieve, and spreading them in a very thin layer. The removal of clay, and othe ...
  help
  The effect of water supply on seed-bank analysis using the seedling-emergence method \ Functional ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Schutter, A. \ Bakker, J.P. \ 1999
  We wanted to study the soil seed bank from a dune slack with a sandy soil, which generally was waterlogged in early spring, but could become much drier later in the season. In order to determine the best germination treatment, we carried out a small ...
  help
  Onderzoek zuurstofloosheid niet-geschoonde sloten [Boek]
  Heerdt, G. ter \ 2009
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een veldexperiment en een literatuurstudie naar het mogelijke ontstaan van zuurstofloosheid en naar schadelijke stoffen in slootwater voor het vee als sloten niet meer jaarlijks geschoond worden.
  help
  Viswering houdt vis buiten afgeviste laagveenplas [werk in uitvoering] \ De levende natuur [Artikel]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Koopmans, G.E. \ 2006
  In het kader van verbetering van de waterkwaliteit zijn een reeks proeven met visstandbeheer gedaan in Terra Nova en de Loenderveensche Plas. Alle brasem en blankvoorn werd verwijderd; het heldere water keerde terug. Afvissen blijkt echter niet genoe ...
  help
  De invloed van de weersomstandigheden op de ontwikkeling van pionier- en lisdoddevegetaties in een drooggevallen plas [Boek]
  Heerdt, G.N.J. ter \ 1993
  help
  Literatuuronderzoek naar de invloed van het zoutgehalte in de bodem op de ontwikkeling van helofyten [Boek]
  Heerdt, G.N.J. ter \ 1995
  help
  Zaadvoorraad in de bodem van open water in het oostelijk peilgebied van de Oostvaardersplassen [Boek]
  Heerdt, G. ter \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.