Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kansen voor compartimentering in de Randstad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruine, E. de \ Hesselink, A. \ Jonkman, B. \ 2007
  De Randstad is kwetsbaar in het geval van overstromingen. Het huidige veiligheidsbeleid heeft zich met name geconcentreerd op het voorkomen van overstromingen door de bouw van stevige dijken en waterkeringen. Maar wat als het dan toch een keer mis ga ...
  help
  Hondenven : onderzoek flora en fauna 2004-2007 [Boek]
  Poot, Ron \ Stegeman-Broos, Eveline \ Hesselink, Karel \ Veenen, Ben van \ 2010
  In het onderzoek 2004-2007 is in de eerste pllaats gekeken of er veranderingen zijn opgetreden in het voorkomen van planten en paddenstoelen in het gebied. Daarnaast zijn er nieuwe groepen meegenomen, met name libellen, vlinders, amfibieën en mossen.
  help
  Overstroming van het land van Maas en Waal [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Hesselink, A. \ 2000
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van historische gegevens in het huidige rivierbeheer
  help
  History makes a river : morphological changes and human interference in the river Rhine, The Netherlands [Proefschrift]
  Hesselink, A.W. \ 2002
  help
  Inundation of a Dutch river polder, sensitivity analysis of a physically based inundation model using historic data \ Water resources research [Artikel]
  Hesselink, A.W. \ Stelling, G.S. \ Kwadijk, J.C.J. \ Middelkoop, H. \ 2003
  The inundation model Delft flooding system was applied to simulate the historical flood of 1805 in the area Land van Maas en Waal
  help
  Oude stroomsnelheidsmetingen in de Rijntakken [landschap in archieven] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
  Hesselink, A.W. \ 2002
  Om de veiligheid in het rivierengebied te vergroten werd in de 18e eeuw onderzocht hoe de rivierafvoer plaatsvond. Daartoe ontwikkelde waterstaatsingenieur Brunings in 1786 een stroomsnelheidsmeter
  help
  Tijdelijke berging overtollig rivierwater in Volkerak-Zoommeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slootjes, N. \ Hesselink, A. \ 2005
  Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is met de beleidslijn Ruimte voor de Rivier een nieuwe aanpak van bescherming tegen overstromingen begonnen. Dit is uitgemond in de PKB Ruimte voor de Rivier, waarin een voorkeurspakket aan maatregelen is vastgesteld ...
  help
  Environmental biotechnology : industrial applications \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
  Hesselink, P.G.M. \ Groenestijn, J.W. van \ 1993
  help
  Paludiculture landscape machine : regeneration of the raised bog landscape : a case study in the Bargerveen landscape system [Studentenverslag]
  Hesselink, Ruud \ 2019
  Het huidige agrarische landgebruik en drainage van veengronden veroorzaakt veenoxidatie wat resulteert in CO2(-eq) uitstoot, bodemdaling, vermindering van water- en bodemkwaliteit en minder biodiversiteit. Deze degradatie van veengronden is vooral pr ...
  help
  Eilanden en zandbanken in de Rijntakken rond 1850 [Boek]
  Hesselink, A.W. \ Berendsen, H.J.A. \ 1996
  help
  Ontwikkeling van de uiterwaarden langs de Lek : vanaf de 16e eeuw tot heden [Boek]
  Hesselink, A.W. \ 1998
  help
  Leidraad kartering flora- en vegetatie bij waterschap Regge en Dinkel [Boek]
  Zonderwijk, M. \ Lely, N.F. \ Hesselink, K.P.M. \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.