Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het effect van profielbewerking bij een droogtegevoelige veenweidegrond in Noordwest-Overijssel [Boek]
  Schothorst, C.J. \ Hettinga, D. \ 1980
  In het ruilverkavelingsgebied 'Paaslo-Kerkbuurt, speciaal in het gebied tussen Ossenzijl-Oldernarkt en het riviertje de Linde langs de noordgrens kwamen regelmatig klachten van droogteschade bij de klei-op-veengronden.
  help
  Samen werken in gebiedsontwikkeling : een verkenning naar rollen en ambities van Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen in gebiedsontwikkeling [Boek]
  Pleijte, M. \ Kuindersma, W. \ Hettinga, N. \ Tepic, J. \ 2014
  Verschuivingen in gebiedsontwikkeling, in de politiek en in de rol van de eigen organisatie in gebiedsontwikkeling leiden tot meer afhankelijkheden tussen overheden onderling en tussen publieke en private organisaties. Samenwerking tussen uitvoerings ...
  help
  Inrichtingsplan Kleine Beerze zuid : ruimte voor de kleine beerze : definitief ontwerp [Boek] - Versie 4
  Hettinga, O. \ Besselink, D. \ Noorda, I. \ 2008
  In dit definitief ontwerp voor de Kleine Beerze is een inrichtingsplan opgesteld voor de Kleine Beerze en omgeving tussen de weg 'Den Aard' tot de brug Hoogeloonseweg in Vessem. Het plan betreft de uitwerking van de functie natte ecologische verbindi ...
  help
  Verslag van het ontwateringsproefobject in polder Assendelft [Boek]
  Schothorst, C.J. \ Hettinga, D. \ 1977
  Naar aanleiding van de gunstige resultaten met diepere ontwatering op bosveengronden (Zegveld, Hoenkoop en Bleskensgraaf) en op mosveengronden (Friesland) werd de behoefte gevoeld om ook in Noord-Holland een ontwateringsproefobject aan te leggen. In ...
  help
  Het effect van polderpeilverlaging in een proefobject in de Alblasserwaard [Boek]
  Schothorst, C.J. \ Hettinga, D. \ 1972
  Doel van dit proefobject bestaat uit het verkrijgen van een juist inzicht in het effect van peilverlaging op de grondwaterstand, vochthuishouding, draagkracht, grasproduktie en eventueel ongunstige nevenverschijnselen als irreversibele indroging en i ...
  help
  De waterhuishouding bij hoog en verlaagd slootpeil op de proefboerderij te Zegveld [Boek]
  Havinga, L. \ Hettinga, D. \ Schothorst, C.J. \ 1971
  help
  Onderzoek naar trendmatige veranderingen in de kwaliteit van het grondwater onttrokken door de Nederlandse waterleidingbedrijven [Boek]
  Beek, C.G.E.M. van \ Hettinga, F.A.M. \ Baggelaar, P.K. \ 1990
  help
  Hydrochemie en hydrologie van het waterwingebied Edese bos en omgeving [Boek]
  Hettinga, F.A.M. \ Stuyfzand, P.J. \ 1989
  help
  Optimalisatie meetnet ondiepe grondwaterkwaliteit Vierlingsbeek [Boek]
  Baggelaar, P.K. \ Hettinga, F.A.M. \ Beek, C.G.E.M. van \ 1989
  help
  Ontwerp-versterkingsplan Flaauwe Werk [Boek]
  Hettinga, O. \ Geurts van Kessel, N. \ Cats, M. \ 2006
  Het doel van de planstudie is om voor eind 2006 te komen tot een breed gedragen, structurele, integrale oplossing voor de verbetering van veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het Flaauwe Werk in de vorm van een vastgesteld, goedgekeurd en financie ...
  help
  Klimaatbestendig ontwerpen : studie in Breezicht, Zwolle laat zien hoe het kan \ Stadswerk magazine [Artikel]
  Vries, B. de \ Hettinga, O. \ 2018
  Klimaatstresstesten staan volop in de belangstelling bij gemeenten en waterschappen. Vooraf toetsen en optimaliseren van een stedenbouwkundig ontwerp op klimaatbestendigheid is een kleine moeite en kan problemen en ongewenste kosten achteraf voorkome ...
  help
  Ervaringen met beregening op veengrond in 1976 [Boek]
  Schothorst, C.J. \ Hettinga, D. \ 1977
  In droge perioden van de zomer stagneert algemeen de grasgroei zowel bij hoge als bij lage slootpeilen, In een daarop volgende regenperiode herstelt de grasgroei zich sneller bij hoge dan bij lage slootpeilen, zodat dan bij hoge peilen een hogere pro ...
  help
  Naar een robuuste Grift raamplan : beschrijving van het streefbeeld [Boek]
  Hettinga, O. \ 2010
  Dit Raamplan geeft een streefbeeld voor een robuust ingerichte Grift in 2030. De essentie van het streefbeeld is: Een veilige / schone, ecologische goed functionerende landschappelijk ingepaste en beleefbare robuuste Grift die in zeer natte perioden ...
  help
  Lokatieonderzoek Wierden fase 1 : samenvatting deelrapporten en lokatiekeuze [Boek]
  Kap, A. \ Hettinga, F.A.M. \ Verbruggen, C.J.E.M. \ 1990
  help
  Tussentijdse evaluatie resultaten ondiep meetnet Vierlingsbeek (periode: 1985 t/m 1992) [Boek]
  Hettinga, F.A.M. \ Baggelaar, P.K. \ 1993
  help
  Spruitleidingen naar brandkranen : invloed van stagnatie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ekkers, G.H. \ Hettinga, F.A.M. \ Pol, H. \ 1986
  help
  Minifilterputten : technische aspecten en ervaringen [Boek]
  Hettinga, F.A.M. \ 1993
  help
  Oppervlaktewater voor drinkwater en industrie : inventarisatie van projecten bij de Nederlandse waterleidingbedrijven [Boek]
  Super, J. \ Hettinga, F.A.M. \ 1993
  help
  Overwegingen bij het gebruik van bodemvochtmonsters in een ondiep meetnet [Boek]
  Hettinga, F.A.M. \ 1994
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.