Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  GAC adsorption filters as barriers for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Suylen, G.M.H. \ Bahlman, J.A. \ Brouwer-Hanzens, A. \ Medema, G.J. \ 2010
  Granular Activated Carbon (GAC) adsorption filtration is commonly used in drinking water treatment to remove NOM and micro-pollutants and on base of the process conditions a certain capacity to eliminate pathogenic micro-organisms was expected. The e ...
  help
  Role of predation by zooplankton in transport and fate of protozoan (oo)cysts in granular activated carbon filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bichai, F. \ Barbeau, B. \ Dullemont, Y. \ Hijnen, W. \ 2010
  The significance of zooplankton in the transport and fate of pathogenic organisms in drinking water is poorly understood, although many hints of the role of predation in the persistence of microorganisms through water treatment processes can be found ...
  help
  Vermeerdering van bacteriën in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooij, D. van der \ Hijnen, W.A.M. \ Oranje, J.P. \ 1981
  help
  Verwijdering van organische stoffen door micro-organismen bij filtratieprocessen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooij, D. van der \ Hijnen, W.A.M. \ 1983
  help
  Slowly biodegradable organic compounds impact the biostability of non-chlorinated drinking water produced from surface water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Schurer, R. \ Bahlman, J.A. \ Ketelaars, H.A.M. \ Italiaander, R. \ Wal, A. van der \ Wielen, P.W.J.J. van der \ 2018
  It is possible to distribute drinking water without a disinfectant residual when the treated water is biologically stable. The objective of this study was to determine the impact of easily and slowly biodegradable compounds on the biostability of the ...
  help
  Assessment of the biofilm removal efficiency of cleaning agents and procedures for RO/NF membranes [Boek]
  Hijnen, Wim \ Cristina, Castillo \ Brouwer-Hanzens, Anke \ Cornelissen, Emile \ Kooij, D. van der \ Dammers, Niels \ 2012
  In dit rapport is de productie van uniforme biofilm monsters verder geoptimaliseerd en deze monsters zijn toegepast in een breed screenende test met verschillende chemische producten en reinigings protocols die bij membraan reinigingen worden toegepa ...
  help
  Invloed van verschillen in de zuiveringen van Berenplaat, Braakman en Kralingen (Evides) op de biologische stabiliteit van het drinkwater [Boek]
  Hijnen, W.A.M. \ Bahlman, J.A. \ Schurer, R. \ Hornstra, Luc \ 2014
  In 2013 is in het kader van het speerpuntonderzoek van het Bedrijfstak Onderzoek (BTO) van de Nederlandse drinkwaterbedrijven een onderzoek uitgevoerd bij Waterbedrijf Evides naar de invloed van de verschillende zuiveringsstappen van een drietal oppe ...
  help
  A mathematical model for removal of human pathogenic viruses and bacteria by slow sand filtration under variable operational conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schijven, J.F. \ Bergen, H.H.J.L. Van den \ Colin, M. \ Dullemont, Y. \ Hijnen, W.A.M. \ Magic-Knezev, A. \ Oorthuizen, W.A. \ Wubbels, G. \ 2013
  Slow sand filtration in drinking water production removes pathogenic microorganisms, but detection limits and variable operational conditions complicate assessment of removal efficiency. Therefore, a model was developed to predict removal of human pa ...
  help
  Predation and transport of persistent pathogens in GAC and slow sand filters : a threat to drinking water safety? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bichai, F. \ Dullemont, Y. \ Hijnen, W. \ Barbeau, B. \ 2014
  Zooplankton has been shown to transport internalized pathogens throughout engineered drinking water systems. In this study, experimental measurements from GAC and SSF filtration tests using high influent concentrations of Cryptosporidium (1.3×106 and ...
  help
  Verwijdering van MS2 fagen, E. coli, Clostridium sporen en (oö)cysten van Cryptosporidium en Giardia door actief koolfiltratie [Boek]
  Hijnen, W.A.M. \ Suylen, G.M.H. \ Bahlman, J.A. \ Brouwer-Hanzens, A. \ Bichai, F. \ Siegers, W. \ Smeets, Patrick \ 2009
  Doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is om het vermogen van actieve koolfiltratie te bepalen om pathogene virussen, bacteriën en protozoa te verwijderen. Tevens zijn metingen verricht om inzicht te krijgen in de verwijderingmechanismen en ...
  help
  Ontwikkeling van een laboratoriumtest ter bepaling van de effectiviteit van reinigingsmiddelen en procedures om biofilms te verwijderen [Boek]
  Hijnen, Wim \ Lahondes, Sarah \ Asgadaouan, Asmail \ Cornelissen, Emil \ Kooij, D. van der \ Dammers, Niels \ 2010
  Biofouling van spiraal-gewonden membranen (SWM) wordt veroorzaakt door de groei en accumulatie van biomassa in het voedingskanaal van de membranen. Periodiek schoonmaken of Cleaning in place (CIP) van deze membranen is belangrijk om het probleem van ...
  help
  Verwijdering van Cryptosporidium parvum, Clostridium perfringens en centrische diatomeeën door langzame zandfiltratie : rapportage van een doseerproef [Boek]
  Hijnen, W.A.M. \ Dullemont, Y.J. \ Senden, W.J.M.K. \ Hijnen, W.A.M. \ Brouwer-Hanzens, A.J. \ Rosielle, M. \ Schijven, J.F. \ Medema, G.J. \ 2006
  Waternet Amsterdam is in de afgelopen jaren actief bezig geweest om de capaciteit van hun zuiveringen om micro-organismen te verwijderen te kwantificeren. Aanleiding hiervoor is het nieuwe Waterleidingbesluit waarin, voor bedrijven met oppervlaktewat ...
  help
  Calcium removal by softening of water affects biofilm formation on PVC, glass and membrane surfaces \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Schultz, F. \ Harmsen, D.J.H. \ Brouwer-Hanzens, A.H. \ Wielen, P.W.J.J. van der \ Cornelissen, E.R. \ 2016
  Literature data on the effect of calcium on biofilm structures induced a preliminary study. The effect of calcium removal by water softening (<1.0 mg Ca2+.L−1) under real-world drinking water conditions on biofilm formation was studied in a pilot pla ...
  help
  Elimination of micro-organisms in water treatment [Proefschrift]
  Hijnen, W.A.M. \ 2009
  Clean water supply and sanitation are regarded as major milestones in medical advances since the 19th century. Production and control of microbiologically safe drinking water has been an important challenge for the drinking water industry ever since. ...
  help
  Veilig hergebruik van spoelwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Medema, G.J. \ Koreman, E.A. \ 1999
  Filters gebruikt bij de bereiding van drinkwater worden regelmatig gespoeld. Hergebruik van het spoelwater, d.w.z. teruggeleiding in het drinkwaterbereidingsproces, is mogelijk zonder dat het infectierisico voor de consument met ziekteverwekkende mic ...
  help
  Verwijderen ziekteverwekkende micro-organismen uit oppervlaktewater bij de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Nuhn, P.A.N.M. \ Medema, G.J. \ 1999
  Beschrijving van een nieuwe methode om bij de productie van drinkwater de microbiologische kwaliteit te bepalen en te garanderen, bestaande uit drie stappen: bepaling van de concentratie ziekteverwekkende micro-organismen, met name virussen en protoz ...
  help
  Afvalwaterzuivering op de Hogere School voor Levensmiddelentechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijssen, J. \ Hijnen, W. \ 1978
  help
  Pyrazool - inventarisatie full-scale data en verkennend experimenteel onderzoek [Boek]
  Hijnen, Wim \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Wols, Bas \ 2016
  Dit rapport heeft op basis van een literatuurstudie, data van de drinkwaterbedrijven en een kleinschalig experiment gekeken naar de verwijdering van pyrazool door verschillende zuiveringsprocessen.
  help
  Survival of Clostridium spores in river water and in sand from a slow sand filter \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
  Hijnen, W.A.M. \ Blokker-Koopmans, C.H.W. \ Heijnen, L. \ Medema, G.J. \ 2009
  Spores of sulphite-reducing clostridia (SSRC; incl. C. perfringens) have been introduced in water quality monitoring for microbial safety of drinking water because of their higher resistance to water disinfection processes than E. coli. Interpretatio ...
  help
  Effecten op de biologische stabiliteit van drinkwater door menging van grondwater en door leeftijd en regeneratie van ionenwisselingshars [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Bereschenko, Ludmila \ Hijnen, Wim \ Hornstra, Luc \ 2016
  Wisselend gebruik van diverse winputten bij de productie van drinkwater uit grondwater heeft geen duidelijk verband met patronen in de onderzochte indicatoren voor de biologische stabiliteit van het uiteindelijk geproduceerde reinwater, zo blijkt uit ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.