Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
  Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
  help
  Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten tussen 2006 en 2012 [Boek]
  Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-ge ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2014
  Monitoring in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Door RWS zijn schelpdieren (mosselen en Japanse oesters) afkomstig van twee locaties aangeleverd (Westerschelde en Eems-Dollard). De schelpdieren zijn gekarakter ...
  help
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2014
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 ...
  help
  Ecotoxicologisch onderzoek Hollandse IJssel paling 2006-2010, vangstjaar 2007 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2007
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
  Analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. Voor de locatie Westerschelde kunnen geen gegevens gemeld worden bij gebrek aan grote mosselen. Als alternatief voor de soort zijn op die locatie Japanse oesters bemonsterd.
  help
  Actieve biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
  In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren ...
  help
  TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2013 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jol, J. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2013
  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onde ...
  help
  Alternatief voor biologische monitoring microverontreiniging in rode aal [Boek]
  Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jongbloed, R.H. \ 2007
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
  Analyse van milieukritische stoffen in mosselen. De door Rijkswaterstaat aangeleverde vangsten zijn afkomstig van twee locaties: Westerschelde (Knuitershoek) en Eems-Dollard Bocht van Watum). Bij IMARES werden de organisch chemische analyses uitgevoe ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2010 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2012
  In november en december 2010 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in sche ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2015
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oe ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2013 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2014
  In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde orga ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma milieukritische stoffen in mosselen [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2009
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn ...
  help
  Schelpdierwateronderzoek 2011 [Boek]
  Poelman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2012
  In november en december 2011 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in sche ...
  help
  Verontreiniging Nederlandse schieraal 2009-2010 : onderzoek naar dioxines, PCB’s, organochloorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers (PBDE’s) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. van \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied in hoge mate verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel minder gecontamineerd en ...
  help
  PFOS in waterbodems Schiphol II [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
  Vervolgonderzoek uit te voeren naar PFOS (perfluor octaan sulfonaat) 18 monsters waterbodem van watergangen op Schiphol, eveneens in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol. De resultaten van de perfluorverbindingen en droge stof bepalingen in deze 1 ...
  help
  TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jol, J. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.
  help
  Ecotoxicologisch onderzoek Hollandse IJssel paling 2004-2012, vangstjaar 2012 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
  Het monitoren van paling afkomstig van de locatie Gouderak uit de Hollandse IJssel vindt al vanaf 2004, m.u.v. 2005, jaarlijks plaats. Trends (2004-2012) van relevante PCB’s en OCP’s in paling afkomstig van de locatie Gouderak worden in dit rapport w ...
  help
  Chemische biotamonitoring conform KRW : methodeontwikkeling en compliance-check 2014/2015 [Boek]
  Foekema, A.M. \ Kotterman, M. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2016
  Het onderzoek had de volgende doelen: 1. Opstellen van protocollen voor bemonstering, verwerking en analyse van vismonsters ten bate van chemische biotamonitoring, met onderbouwing van de keuzes die in deze protocollen zijn vastgelegd. 2. In praktijk ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.