Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Strengere eisen gewasbeschermingsmiddelen : Europarlementariër Dorette Corbey over waterzaken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2009
  Interview met Europarlementariër Dorette Corbey in de fractie van de Sociaal Democraten voor de Partij van de Arbeid. Ze houdt zich o.a. bezig met gewasbeschemingsmaatregelen. Sommige daarvan zijn schadelijk voor de volksgezondheid die ze dan ook wil ...
  help
  Dijkgraaf Alfred van Hall : "Mijn canon stroomt" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2008
  Water is hot en canons zijn sexy. In navolging van de canon van onze vaderlandse geschiedenis komt er nu ook een canon van de historie van Nederland als waterland. Alfred van Hall van het waterschap Hunze en Aa’s is voorzitter van de commissie die de ...
  help
  "Wij kijken of het waterbeheer er beter van wordt" : stroomgebiedbeheerplannen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2010
  Nederland heeft de stroomgebiedbeheerplannen voor Maas, Rijn, Eems en Schelde ingeleverd bij de Europese Commissie. In totaal leverden 27 lidstaten van de Europese Gemeenschap 170 plannen voor 110 stroomgebieddistricten. Wat gebeurt daar nu verder me ...
  help
  Een veilige én aantrekkelijke kust : werken aan de delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  Hoe zorgen we niet alleen voor een veilige, maar ook aantrekkelijke kust? Een gesprek over uitdagingen, haken en ogen. "Zaak is dat partijen goed samenwerken."
  help
  Meer meetgegevens genereren : demonstratieproject Hydronet Water Control Room in Zuid-Afrika : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  Hoe kunnen we, met een groeiende watervraag, onze waterverdeling efficiënter en democratischer maken? Met die vraag worstelen waterbeheerders in Zuid-Afika. Nederlandse waterschappen, verenigd als Dutch water authorities, werken hieraan mee in het pr ...
  help
  'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
  help
  'Er moet dus echt iets gebeuren' : klimaatbestendige stad \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2013
  Bouwen aan klimaatbestendige steden is geen 'moetje' dat alleen maar geld kost, maar biedt juist winst, zeggen Annemarie Moons, oud-dijkgraaf, en Andries Heidema, burgemeester van Deventer. Gemeenten en waterschappen moeten er samen in optrekken.
  help
  Pilot Slimmer omgaan met zand : parel uit de Nationale Visie Kust \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  In Zeeland bestaat het plan om één keer een zandsuppletie op de Kop van Schouwen over te slaan en het daardoor vrijkomende zand te benutten voor de Brouwersdam. Zo ontstaat meerwaarde voor natuur en recreatie, maar ook maatwerk voor de waterveilighei ...
  help
  "Het werk begint nu pas echt" : Deltaplan 2015 aan Kamer aangeboden : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  Het Deltaprogramma 2015 met daarin de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is op 17 november 2014 besproken in de 2e Kamer. De Kamer heeft het belang van en steun uitgesproken voor de belangrijke vernieuwingen van het Deltaprogramma 2015.
  help
  Waterveiligheid in het rivierenland : "alles inzetten en misschien wel meer" [werken aan de delta] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2013
  In het rivierengebied ligt de omvangrijkste opgave van het Deltaprogramma. Bij het deelprogramma Rivieren zijn elf waterschappen, vijf provincies en zo'n 170 gemeenten betrokken. De voorkeursstrategieën per riviertak leveren input aan deltabeslissing ...
  help
  Zoet water, ambities, dilemma's en grenzen [Werken aan de delta, Deltacommissie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2013
  De afgelopen maanden zijn in de zeven zoetwaterregio's in ons land debatten gehouden. De vraag lag voor hoe we er duurzaam en doelmatig voor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst over genoeg zoet water beschikken. Wat zijn de ambities, tegen welke ...
  help
  Stuurgroep Watereducatie: "We moeten jongeren enthousiast maken voor ons vak" : thema educatie en arbeidsmarkt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2010
  Marga Kool, dijkgraaf van waterschap Reest en Wieden, is voorzitter van de Stuurgroep Watereducatie. De stuurgroep is ingesteld om het waterbewustzijn bij toekomstige generaties te vergroten en het groeiende tekort aan voldoende geschoolde waterwerke ...
  help
  Thema Water in stads- en landschapsinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ Ekkelboom, J. \ Holsteijn, A. \ Mooi, R. \ 2009
  Het thema 'Water in stads- en landschapsinrichting' wordt in een vijftal artikelen vanuit diverse invalshoeken belicht: kustverdediging (Versterkingen landschappelijk ingepast), inpassing van een waterkering in de stad (Kampen zet historiche verdedig ...
  help
  Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2008
  Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
  help
  Zoden aan de dijk : watercanon geeft overzicht watergeschiedenis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]De watercanon
  Holsteijn, A. \ 2009
  De canon van de Nederlandse watergeschiedenis is klaar. De canon geeft in vijfentwintig vensters een beeld van Nederland en het water: van veenontginningen tot Deltawerken, van waterschappen tot Hans Brinkers. Van toen en van nu, maar ook straks. Zod ...
  help
  Gezamenlijke strategie : bestuursovereenkomsten zoetwater getekend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  Op 7 september 2015 zette ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu namens het Rijk haar handtekening onder de bestuursovereenkomsten zoetwater. Hierin spreken de partners in de regio's af wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn bij het o ...
  help
  Anticiperen op een verre toekomst : pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  In de Krimpenerwaard, waar de bodem daalt en de rivierafvoeren toenemen, blijven dijkversterkingen nodig om veilig te zijn en te blijven voor het water. Maar dijkversterking kost ruimte. Kan onze wet- en regelgeving die ruimte op de lange termijn nog ...
  help
  Gaan waterberging en natuur samen? : pilots leveren veel informatie op \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
  Holsteijn, A. \ 2008
  De klimaatverandering brengt meer wateroverlast met zich mee. Wat kunnen we eraan doen om die te voorkomen? Hoe vangen we dat water op? Deze vraag maakt ruimte voor waterberging actueel. Daarnaast is er ook behoefte aan meer natte natuur. Maar gaat d ...
  help
  Vertrek vice-voorzitter Unie van Waterschappen : 'waterbeheer is als vitamine, die moet je altijd innemen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2009
  Monique de Vries was de afgelopen twee jaar vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen en de afgelopen zes jaar dijkgraaf van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze heeft besloten zich niet voor een nieuwe bestuursperiode beschikbaar te st ...
  help
  Financiële voorstellen Deltacommissie : Deltafonds stelt de financiën zeker \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2008
  Voor uitvoering van de voorstellen van de Deltacommissie is veel geld nodig. Maar hoe moet dat betaald worden? Ook daar is over nagedacht. En hoe zit het met de voorstellen die de commissie Vellinga daarover deed?
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.