Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nederlandse hulp voor waterproblemen in Matagalpa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mels, A. \ Seghezzo, L. \ Jacobi, J. \ Bijlmakers, L. \ Hoog, J. de \ Anten, M. \ 2007
  Een delegatie van Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Lettinga Associates Foundation bezocht begin juli 2007 de stad Matagalpa in Nicaragua. Het bezoek vormt het begin van een driejarig samenwerkingsprogramma met Matagal ...
  help
  De beuk erin \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2013
  De Penobscot (in de staat Maine) is door de sloop van oude stuwdammen weer grotendeels toegankelijk voor trekvis. Steur, zalm en rivierharingen gaan hiervan massaal profiteren. De Amerikaanse aanpak boedt kansen voor Nederlandse beken zoals de Drents ...
  help
  Helder als kraanwater \ Beet [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2016
  Het terugdringen van vervuiling met rioolwater en meststoffen heeft Nederlandse wateren een stuk schoner gemaakt. We zien steeds meer waterplanten en waar de brasem ooit alleenheerser was, zijn blankvoorn, baars en snoek in opmars. De veranderingen z ...
  help
  Stoere blankvoorn kiest de luwte \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2012
  Sommige blankvoorns en brasems vertonen migratiegedrag. Waarom ze dat doen wordt steeds duidelijker door zenderonderzoek. Studies aan partial migration leveren nieuwe inzichten over de invloed van vissengedrag op ecologische processen en waterbeheer.
  help
  Waterloopkundig systeemonderzoek Noordelijk Deltabekken : manipulaties haringvlietsluizen [Boek]
  Hoog, J.E.W. de \ Zandbergen, E.J. \ Besselink, P.W. \ Glas, P.C.G. \ 1988
  help
  De invloeden van klimaatverandering en zeespiegelstijging op de waterhuishouding van Nederland [Studentenverslag]
  Hoog, B. de \ 1988
  help
  Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken [Boek]
  Verdonschot, Piet \ Verdonschot, Ralf \ Bauwens, Jolanda \ Brugmans, Bart \ Dees, Albert \ Kits, Mirja \ Moeleker, Mieke \ Hoog, Jacco de \ Scheepens, Mark \ Barten, Ineke \ Coenen, Daniel \ Vugt, Angelique van \ Roovers, Sandra \ 2017
  Waterschappen stellen zich als doel om de komende jaren alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand te brengen. Herinrichtingsprojecten zijn relatief duur en hebben vooralsnog een tegenvallend ecologisch resultaat. Door het slim toepass ...
  help
  Door de ogen van een vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2017
  Wie wil snappen hoe evolutie heeft geselecteerd op eigenschappen van organismen, moet eens goed kijken naar vissenogen. Omdat vissen zo soortenrijk zijn en zulke uiteenlopende milieus bewonen, is er een grote variatie aan oog-eigenschappen ontstaan. ...
  help
  Visvriendelijkheid van gemalenpompen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2013
  Het verminderen van visschade in pompgemalen staat hoog op de agenda van waterbeheerders. Ondanks vele monitorstudies bestaan er nog veel vragen over de visveiligheid van de pompen. Recent is hierin verandering gekomen door een onderzoek van de Techn ...
  help
  Beleid en politiek : dikke dames om te behouden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2015
  Vissers vangen graag grote vis. Logisch dat er doelgericht op de grote exemplaren wordt gevist. Vooral de grote vrouwtjes blijken echter een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het gericht wegvangen van grote exemplaren geeft een verstoring van he ...
  help
  Zwemmend langs staal, beton en gehaktmolens \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2015
  Nederland wordt steeds toegankelijker voor trekvis. Het Haringvliet gaat op een kier en de Afsluitdijk is een minder massieve muur geworden. Geherintroduceerde trekvissen als elft en houting zijn bezig met een comeback. Vismigratie-onderzoeker Tim Vr ...
  help
  Integraal waterbeheer Volkerak - Zoommeer : onderzoek voor beheer en beleid : verslag van de studiedag gehouden op 13 december 1988 te Dordrecht [Boek]
  Smit, H. \ Hoog, ␛␛␛␛JJ.E.W. de \ Steenkamp, B.P.C. \ 1989
  help
  Terugkeer van de meivis : herintroductie van de elft heeft succes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2016
  Wie geduldig larven zaait, zal uiteindelijk vis oogsten. Het is geen wetmatigheid, maar bij de elft (Alosa alosa) is die regel inmiddels toch bevestigd. Er is weer natuurlijke voortplanting waargenomen in de Rijn, bijna zeven jaar na de aanvang van d ...
  help
  Laat het water weer stromen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2018
  Europa staat vol oude stuwen en dammen die geen doel meer dienen. Als je ze opruimt, komen ecologische processen razendsnel weer op gang. Damverwijdering is namelijk een van de effectiefste maatregelen om natuurlijke processen en vismigratieroutes te ...
  help
  Zeeën van plastic : microplastics vormen een bedreiging voor mens en milieu \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2017
  Microplastics zijn tot in alle uithoeken van de wereld te vinden, van sloot tot zeebodem en van lucht tot vissenmaag. Ecotoxicoloog Dick Vethaak wil het effect van dit materiaal op mens en milieu in kaart te brengen. Een simpele remedie is nog lang n ...
  help
  Tussen kunst & wetenschap : Teylers museum \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2017
  In het Teylers museum in Haarlem ligt een schat aan geïllustreerde visboeken die bijna vijf eeuwen wetenschap beslaan. De klassieke werken mogen alleen onderzoekers met handschoenen doorbladeren, maar eenmaal ingescand zijn ze online voor iedereen be ...
  help
  Het komkommervisje : onopvallende spil in het IJsselmeer dreigt te verdwijnen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ Leeuw, J. de \ 2008
  Het spieringbestand daalt al twee decennia gestaag. De spiering is geen gewaardeerde consumptievis, maar als schakel tussen plankton en predatoren wel een belangrijk onderdeel in het voedselweb. Mogelijke oorzaken die een rol spelen in de teruggang v ...
  help
  Tien miljoen rivierharingen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2018
  Vijf jaar geleden werden enkele dammen verwijderd in de Penobscot River in Maine (VS). De intrek van rivierharing steeg daarna van duizend stuks naar 2,8 miljoen dit jaar en een veelvoud daarvan ligt in het verschiet. In het kielzog van deze nieuwe m ...
  help
  Stille wateren hebben diepe gronden : gokken met baggerstort in diepe plassen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van ‘t \ 2018
  Eind maart dit jaar kwam het verondiepen van zandwinputten in het nieuws na berichten over grootschalige import van vervuilde grond en bagger uit Frankrijk en België. Onderzoekers pleiten voor meer onderzoek en herwaardering van diepe wateren, voorda ...
  help
  From Sea to Source 2.0 : “verdwijnen van vismigratie bedreigt miljoenen mensen” \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Hoog, A. van 't \ 2018
  From Sea to Source 2.0 is met 359 pagina’s een kloeke bijbel geworden. Het boek werd in april tijdens World Fish Migration Day gepresenteerd en illustreert andermaal het belang van vrij stromende rivieren voor vis, natuur én mens. Visionair sprak met ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.