Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bewoner essentiële schakel grondwaterbeleid gemeente \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dassen, W. \ Prinsen, H. \ Houten, M. van \ 2009
  Veel gemeenten hebben de nieuwe zorgplicht grondwater benoemd in hun beleid, maar het ontbreekt vaak nog aan echte beleidskeuzes. De burgers meekrijgen is van groot belang. Een leidraad geeft tips en aanbevelingen
  help
  Trendanalyse grondwaterstanden Waterschap Rijn en IJssel toont na vroegere verdroging nu stabilisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leunk, I. \ Houten, G. van den \ Maas, C. \ 2012
  KWR Watercycle Research Institute voerde in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel samen met Vitens en de Provincie Gelderland een trendanalyse uit van grondwaterstanden uit de periode 1950-2010. De analyse toont vooral dalende trends, met name in de ...
  help
  Basisafvoer van de Baakse beek : onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek [Boek]
  Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Houten, G.J. van den \ Klutman, W.A.J. \ Bakx, W. \ 2013
  Een groot aantal van de oppervlaktewateren binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel heeft binnen de Kader Richtlijn Water de typering langzaam stromende midden- en benedenloop op zand (R5) gekregen. Vanuit ecologisch oogpunt houdt dat in ...
  help
  Praktijkboek waterbodem [Boek]
  Haan, F. de \ Houten, M. van \ 2008
  Als waterrijk land zijn we al eeuwen gewend om op een goede en nuttige manier met bagger om te gaan. De laatste decenia zijn we ons bewust geworden van de milieuhygiënische kwaliteit van deze bagger. Hierdoor stagneerde het hergebruiken van baggerspe ...
  help
  De Buurserbeek, terug naar vroeger : een watersysteemanalyse en neerslagafvoermodellering met Sobek, van een plateaurandbeek in Oost-Nederland, ter voorbereiding op een effectenstudie van herstelmaatregelen [Studentenverslag]
  Houten, G.J. van den \ 2003
  De Buurserbeek wordt over bijna de gehele lengte ingesnoerd tussen kaden van ongeveer een meter hoog. Door deze ingrepen is de natuurwaarde van de beek sterk achteruit gegaan en is de bedding deels gedaald door erosie. Waterschap Rijn en IJssel wil d ...
  help
  Vergelijken en meedenken : open data op waterschapsspiegel.nl \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Houten, A. van \ 2015
  Voor de 3e maal is Waterschapsspiegel verschenen, de rapportage waarmee de waterschappen zich langs de meetlat leggen. Nieuw is dat alle gegevens tegelijkertijd zijn ontsloten via waterschapsspiegel.nl.
  help
  Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Lenssen, J. \ Kramer Hoenderboom, A. \ Houten, G. van den \ Klutman, B. \ Koerselman, W. \ [ca. 2014]
  Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar ...
  help
  Een handelingskader voor PFAS : mogelijkheden voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater [Boek]
  Slenders, Hans \ Pancras, Tessa \ Alphenaar, Anne \ Hage, Ko \ Hendriks, Willem \ Houten, Martijn van \ 2018
  Het voorliggende handelingskader heeft als doel om overheden handvatten te geven hoe zij om kunnen gaan met PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) in het bodem- en het watersysteem (grond, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater). Het document ...
  help
  PlanMER Friese Waterplannen : 4e Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan 2016-2021 [Boek]
  Veen, Jan Willem van \ Bos, Sandra \ Houten, Martijn van \ Sierdsma, Femkje \ Zwerver, Karen \ Verhoogt, Hans \ 2015
  In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan 2016-2021 (WHP4) en ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP4) staan de maatregelen die nodig zijn om de doelen voor waterveiligheid, voldoende water en schoon water te bereiken. Sommige van die maatregelen kunnen t ...
  help
  Het Schone Waterexperiment; Amsterdammers onderzoeken de kwaliteit van oppervlaktewater [Boek]
  Meulen, S. van der \ Zaan, B. van der \ Levelt, O. \ Brouwer, S. \ Mol, G. \ Houten, P. van \ Hersbach, L. \ Alberti, A. \ Meesterberends, M. \ 2018
  Tijdens de zomer van 2017 hebben honderden Amsterdammers de kwaliteit van oppervlaktewater in hun stad onderzocht. Deelname aan Het Schone Waterexperiment (HSWE) heeft voor een overgrote meerderheid van de deelnemers hun kennis over de kwaliteit van ...
  help
  Membrane bioreactors hit the big time - ten years of research in The Netherlands [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Houten, R. van \ Evenblij, H. \ Keijmel, M. \ 2001
  Beschrijving van het onderzoek dat bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd op het gebied van membraanbioreactoren (MBR), met name wat betreft de aspecten die van belang zijn voor een stabiele lange-termijn bedrijfsvo ...
  help
  Handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Houten, G. van den \ Hartong, H. \ Bartelds, A. \ Filius, P. \ 2010
  Op initiatief van het platform Monitoring Waterkwantiteit van de waterschappen is het veel gebruikte handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd. Dit handboek, dat stamt uit 1994 en werd gebruikt als één van de standaardwerken op het geb ...
  help
  Membrane-aerated biofilm reactor for the removal of 1,2-dichloroethane by Pseudomonas sp. strain DCA1 \ Applied microbiology and biotechnology [Artikel]
  Hage, J.C. \ Houten, R.T. van \ Tramper, J. \ Hartmans, S. \ 2004
  A membrane-aerated biofilm reactor (MBR) with a biofilm of Pseudomonas sp. strain DCA1 was studied for the removal of 1,2-dichloroethane (DCA) from water. A hydrophobic membrane was used to create a barrier between the liquid and the gas phase. Inocu ...
  help
  Proefinstallatie Membraan BioReactor (MBR) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Houten, M. van \ 2005
  Er wordt in 2006 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum gebouwd. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in principe gekozen voor een Membraan Bio-Reactor (MBR) met een MTR-kwaliteit. MTR staat voor maximaal toelaatbaar ris ...
  help
  Dossier membraanbioreactoren : state of the art en nieuwe ontwikkelingen in MBR, achtergrond [Boek]
  Houten, R. van \ 2003
  Op verzoek van WaterForum heeft Renze van Houten (TNO-MEP), lid van de MBR-redactieraad, een overzicht geschreven van de stand van zaken op het gebied van MBR-technologie. Periodiek past de auteur het artikel op de laatste inzichten aan
  help
  Minimization of excess sludge production for biological wastewater treatment [review] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Wei, Y.S. \ Houten, R.T. van \ Borger, A.R. \ 2003
  Excess sludge treatment and disposal currently represents a rising challenge for wastewater treatment plants (WWTPs) due to economic, environmental and regulation factors. There is therefore considerable impetus to explore and develop strategies and ...
  help
  "Kennis is een productiemiddel waarop gestuurd kan worden" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Houten, R. van \ Kouwe, F. \ Nieuwenhuijze, R. van \ Koerselman, W. \ 2006
  Kapitaal, arbeid en grondstoffen: elke manager stuurt op deze productiefactoren. Dat ook kennis een productiemiddel is waar men op moet sturen, dringt de afgelopen jaren steeds meer door, ook binnen de watersector. Veel bedrijven stellen een kennisma ...
  help
  Nieuw 'Integraal Meetplan Watersystemen' voor Waterschap Rijn en IJssel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Houten, G. van den \ Dahm, R. \ 2007
  Het Waterschap Rijn en IJssel heeft het afgelopen jaar een meetplan opgesteld voor een routinematig meetnet voor het watersysteem. Waterschap Rijn en IJssel is in 1997 ontstaan uit een fusie van 5 waterschappen en het zuiveringsschap. Sinds de fusie ...
  help
  Zout : Onderzoek naar het zoet-zout-grensvlak en de kwaliteit van de hiervoor gebruikte gegevens [Boek]
  Houten, G. van den \ 1999
  Dit rapport bevat de resultaten van de stage die de auteur heeft gedaan bij de PWN. De stageopdracht bestond uit het doen van een poging tot een kartering van de grens tussen het zoete en het zoute grondwater in een gebied tussen Egmond aan Zee en Wi ...
  help
  Intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars in het Noordzeekanaal voorjaar 2018 : aanbodschattingen, passage-efficiëntie, timing en verspreidingsgedrag, onderzocht met behulp van merk-terugvangst experimenten : uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
  Griffioen, A.B.. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Houten, B. van \ 2019
  Dit rapport is de verslaglegging van het onderzoek naar de intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2018 en richtte zich op het gedrag (de aanwezigheid, timing en de verspreiding) van glasaal en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.