Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Envirocaps op rwzi Epe energieneutraal [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Flameling, T. \ Visser, F. \ Janssen, P. \ Kuipers, H. \ 2007
  De rwzi Epe heeft vier puntbeluchters. Eén van de puntbeluchters is begin 2006 voorzien van een Envirocap. Doelstelling was een vermindering van de geur- en geluidsoverlast en verbetering van de arbeidsomstandigheden. De Envirocap is een nieuw type o ...
  help
  Waterschap kan niet zonder realtime procesinformatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kolk, J.H. van der \ Janssen, P.M.J. \ 2007
  Het belang van een betrouwbare en toegankelijke procesinformatie bij het beheer van afvalwaterzuivering
  help
  Ultrafiltratie rwzi-effluent is sterk te verbeteren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Janssen, A.N. \ Menkveld, H.W.H. \ 2006
  Met ultrafiltratie is het mogelijk om vanuit rwzi-effluent een uitstekende kwaliteit proceswater te bereiken. Dit proceswater is vrij van gesuspendeerd materiaal, ziekteverwekkende organismen en macromoleculen groter dan 0,01 micrometer. Om de kosten ...
  help
  Onderzoek naar de invloed van het percolatie-water van een vuilstort op de macro-fauna van de Hagmolenbeek [Boek]
  Janssen, G.G.W. \ 1970
  Door het lozen van het percolatiewater in de beek treedt er een sterke vervuiling op. Deze vervuiling komt vooral tot uiting in de COD en in de afname van hot zuurstofgehalte van het water. De invloed op de macrofauna komt tot uiting in het toenemen ...
  help
  Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008 [Boek]
  Klijne, A. de \ Groenendijk, P. \ Griffioen, J. \ Velthof, G.L. \ Janssen, G. \ Fraters, B. \ 2008
  Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel n ...
  help
  Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
  In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
  help
  Zoetwatermollusken van Nederland [Boek]
  Janssen, A.W. \ Vogel, E.F. de \ 1965
  help
  Ecological and kinetic aspects of amylolysis and proteolysis in activated sludge [Proefschrift]
  Janssen, J.M.A. \ 1979
  Een onderzoek werd uitgevoerd naar de enzymatische afbraak van biopolymeren door aktief slib. Hiervoor werd zetmeel als modelsubstraat gekozen. Het werd kontinu in verschillende hoeveelheden toegediend zodat slibbelastingen werden verkregen die de be ...
  help
  Onderzoek naar de invloed van het percolatie-water van een vuilstort op de macro-fauna [Boek]
  Janssen, G.G.W. \ 1971
  help
  De kolonisatie van een brakwater biotoop [Boek]
  Janssen, H. \ Mooij, R. \ 1979
  Over de tijdsduur en het verloop van de kolonisatiefase in een brakwaterbiotoop is weinig bekend. Vooral ook uit het oogpunt van natuurbehoud is het echter belangrijk om te weten, hoe snel nieuw gegraven sloten, bijvoorbeeld in een ruilverkavelingsge ...
  help
  Een broekbos in het dal van de Roer : landgoed Hoosden : een onderzoek naar flora en vegetatie met aanvullingen over hydriobiologie en insekten [Boek]
  Janssen, J.A.M. \ 1982
  help
  Nutrient removal and biomass production in an outdoor pilot-scale phototrophic biofilm reactor for effluent polishing \ Applied biochemistry and biotechnology. Part A, Enzyme engineering and biotechnology [Artikel]
  Boelee, N.C. \ Janssen, M. \ Temmink, H. \ Shrestha, R. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2014
  This study aims to acquire knowledge on the performance of a phototrophic biofilm reactor treating municipal wastewater treatment effluent under realistic outdoor conditions, in particular with respect to the following aspects: day/night cycle, chang ...
  help
  The effect of harvesting on biomass production and nutrient removal in phototrophic biofilm reactors for effluent polishing \ Journal of applied phycology [Artikel]
  Boelee, N.C. \ Janssen, M. \ Temmink, H. \ Taparavičiute, L. \ Khiewwijit, R. \ Jánoska, A. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2013
  An increasing number of wastewater treatment plants require post-treatment to remove residual nitrogen and phosphorus. This study investigated various harvesting regimes that would achieve consistent low effluent concentrations of nitrogen and phosph ...
  help
  De invloed van hoogte en landgebruik op het neerslagmaximum op de Veluwe \ Meteorologica [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Janssen, R. \ Dolman, A.J. \ 2008
  De wisselwerking tussen landgebruik, landbedekking en het klimaat zijn al jaren onderwerp van onderzoek. Vaak wordt er gekeken naar het gevolg van landgebruiksverandering op neerslag onder afwisselende atmosferische omstandigheden in verschillende de ...
  help
  Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aan ...
  help
  Balancing the organic load and light supply in symbiotic microalgal-bacterial biofilm reactors treating synthetic municipal wastewater \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Boelee, N.C. \ Temmink, H. \ Janssen, M. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2014
  Symbiotic microalgal-bacterial biofilms can be very attractive for municipal wastewater treatment. Microalgae remove nitrogen and phosphorus and simultaneously produce the oxygen that is required for the aerobic, heterotrophic degradation of organic ...
  help
  Scenario analysis of nutrient removal from municipal wastewater by microalgal biofilms \ Water [Artikel]
  Boelee, N.C. \ Temmink, H. \ Janssen, M. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2012
  Microalgae can be used for the treatment of municipal wastewater. The application of microalgal biofilms in wastewater treatment systems seems attractive, being able to remove nitrogen, phosphorus and COD from wastewater at a short hydraulic retentio ...
  help
  Opmars van Gevlekte witsnuitlibel in Limburg \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
  Beckers, G. \ Janssen, K. \ Verschraegen, T. \ 2014
  De gevlekte witsnuitlibel werd lang als de heilige graal van de Vlaamse libellenfauna beschouwd. Niet alleen haar raadselachtig voorkomen, maar ook de Europese bescherming middels de Habitatsrichtlijn, maakt dat deze soort bijzondere aandacht verdien ...
  help
  The relative importance of topography and land use on the Veluwe rainfall maximum in The Netherlands \ 28th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, Orlando, Florida, 28 April - 2 May, 2008 [Congresverslag]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Janssen, R. \ Dolman, A.J. \ 2008
  In this study we will study feedbacks between the land surface and the atmosphere for an area in the central part of The Netherlands (Veluwe) to assess the possible effects on precipitation and evaporation of land use change in the Rhine river basin ...
  help
  3D-landelijke modellering van grondwaterkwaliteit met NHI 2.2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grift, B. van der \ Janssen, G. \ Verkaik, J. \ 2012
  Deltares voerde onlangs een verkennende studie uit om de modellering van de waterkwantiteit beter te laten aansluiten op de modellering van de waterkwaliteit. Hiervoor bouwde het op basis van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium versie 2.2 (NHI ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.