Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken, intern verslag: werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984 [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ Papilaja, P.I. \ 1984
  Korte verslagen van de dijkbezoeken bij: - Stroe-Normerven (het gebruik van bazalton); - Waterschap Hulster Ambacht (dijkbekledingen); - Waterschap Walcheren: Zuid Watering (het gebruik van taludblokken) - Waterschap Noord-en Zuid Beveland (onderhoud ...
  help
  Dijkdoorbraak van de Heidijk te Nieuwkuyk op 30 december 1880 [Boek]
  Johanson, J.C.P. \ 1981
  In de hiernavolgende notitie wordt een overzicht gegeven van de feiten die bekend zijn over de doorbraak van de Heidijk te Nieuwkuyk, die tot gevolg had dat de Landen van Heusden en Altena inundeerden.
  help
  Mogelijkheden ontwerp deltaverzwaring Amsteldiepdijk als overslagdijk [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ 1985
  De directie Noord-Holland heeft vanwege de besparing in kosten (orde 10 miljoen gulden) een voorkeur voor uitvoering van de Amsteldiepdijk als overslagdijk in plaats van als zeewaterkering volgens het 2%-golfoploopcriterium.
  help
  Beschouwing over eventuele schade aan tuinbouwgebieden in de Gouwepolder na een doorbraak van de kade van de polder Middelburg [Boek]
  Johanson, J.C.P. \ 1981
  Ten behoeve van werkgroep 11 "Onderzoek Muskusratten" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een onderzoek ingesteld naar de financiële gevolgen van een doorbraak van een binnenkade in ...
  help
  Ervaringen met grasbetontegels [Boek]
  Johanson, J.C.P. \ 1985
  Een onderzoek is verricht naar enige ervaringen met grasbetontegels als taludbekleding van dijklichamen, in het bijzonder tijdens en na een hoogwaterperiode.
  help
  Onderzoek naar de oorzaak van watervoerende gangen in de binnenteen van de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei" [Boek]
  Johanson, J.C.P. \ 1980
  In het kader van een inventarisatie naar de schade van waterkeringen zijn in een drietal wellen, die voorkwamen in de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei", zandmonsters gestoken. Door het Laboratorium voor Grondmechanica zijn van ...
  help
  Deterministische randvoorwaarden Afsluitdijk [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ 1988
  Ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieven voor de versterking van de Afsluitdijk, zijn diverse berekeningen uitgevoerd naar de golfrandvoorwaarden.
  help
  Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25,5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8) [Boek]
  Johanson, J.C.P. \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1977
  Ten behoeve van de uit te voeren dijkverbeteringen aan de Millingse Landsdijk en de Duffeltdijk is verzocht een geo-elektrisch onderzoek te verrichten. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de ondergrond, waardoor een eerste informatie word ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.