Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Mogelijke oorzaken Corbicula sterfte in de Maas : een verkennend onderzoek naar beschikbare informatie in 2006 [Boek]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2007
  De afgelopen jaren is er gedurende de zomer een aantal keren lokale en massale sterfte geconstateerd onder Aziatische korfmosselen in de Maas. Toen er bij RWS in juli en september 2006 weer meldingen van sterfte binnen kwamen werd besloten tot nader ...
  help
  TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2013 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jol, J. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2013
  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onde ...
  help
  TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jol, J. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.
  help
  Ecotoxicity of contaminated sediments, a matter of bioavailability \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Kaag, N.H.B.M. \ Foekema, E.M. \ Scholten, M.C.T. \ 1998
  help
  Mesocosm observations on the ecological response of an aquatic community to sediment contamination \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Foekema, E.M. \ Kaag, N.H.B.M. \ Hussel, D.M. van \ 1998
  help
  Gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium : een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium [Boek]
  Craeymeersch, J.A. \ De Mesel, I. \ Goudswaard, P.C. \ Heessen, H.J.L. \ Henkens, R. \ Jongbloed, R.H. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2008
  In dit rapport is een inventarisatie gemaakt van de parameters die worden benut in het kader van een aantal Europese richtlijnen (water, natura 2000) en nationaal beleid (ecologische hoofdstructuur) aangevuld met parameters voorgesteld door het Milie ...
  help
  PFOS en dioxinen, dioxine-achtige en indicator PCB's in schelpdierweefsel (Rangia Cuneata) [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2010
  PFOS wordt niet meer geproduceerd, maar is het afbraakproduct van gefluoreerde alkanen die veelvuldig gebruikt zijn als water/vuil afstotend middel bij diverse producten, zoals verpakkingsmaterialen, tapijten, textiel, leerbescherming en in blusmidde ...
  help
  Triade onderzoek ten behoeve van de prioritering van saneringslocaties in het Noordzeekanaal [Boek]
  Kaag, N.H.B.M. \ 2002
  help
  Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu [Boek]
  Kaag, N.H.B.M. \ 2004
  De alikruik ontwikkelt geen imposex, zoals de purperslak. Als gevolg van blootstelling aan tributyltin (TBT) ontwikkelen zich echter wel afwijkingen in de vrouwelijke genitaliën. Deze afwijkingen zijn intersex genoemd. In dit rapport worden de result ...
  help
  Ecotoxicologische profielen van amoebe - soorten [Boek]
  Kaag, N.H.B.M. \ Schobben, H.P.M. \ Jak, R.G. \ 1992
  help
  Toxicity of 3 water samples tested with the Acute fresh crustacean test using Daphnia magna : test report [Boek]
  Keur, M.C. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2019
  A risk assessment concerning the potential environmental risk of highway run-off water is performed by WMR, under the assignment of TNO. To support the risk assessment, the potential toxicity of three samples from run-off and surface water from diffe ...
  help
  Toxicity of 3 water samples tested with the Algae growth inhibition test using Raphidocelis subcapitata : test report [Boek]
  Keur, M.C. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2019
  A risk assessment concerning the potential environmental risk of highway run-off water is performed by WMR, under the assignment of TNO. To support the risk assessment, the potential toxicity of three samples from run-off and surface water from diffe ...
  help
  Toxicity of 3 water samples tested with the Bacteria luminescence inhibition testusing Vibrio fischeri (Microtox) : test report [Boek]
  Keur, M.C. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2019
  A risk assessment concerning the potential environmental risk of highway run-off water is performed by WMR, under the assignment of TNO. To support the risk assessment, the potential toxicity of three samplesfrom run-off and surface water from differ ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.