Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Leidraad beperking schade na doorbraak regionale waterkeringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Keizer, A. \ Spijker, M. \ Hoekstra, A. \ Booij, M. \ 2009
  Integraal waterveiligheidsbeleid bestaat enerzijds uit het voorkomen van dijkdoorbraken en anderzijds uit het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen als een dijk onverhoopt faalt. Voor het beperken van de gevolgen van een doorgebroken regi ...
  help
  Zonder sociale innovatie geen technische innovatie [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Keizer, E. \ 2013
  "Zonder netwerk implementeer je geen technische innovatie", zo verwoordt Corné Nijburg, directeur van het Water Governance Centre, zijn visie op innovatie. De werkgroep sociale innovatie van de Unie van Waterschappen waar hij lid van is, wil watersch ...
  help
  Het gemaal als koudefabriek : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Keizer, E. \ 2014
  Wat zou er zijn gebeurd als het voormalige Waterschap Vallei en Eem eerder in gesprek was geraakt met Barry Scholten en IF Technology? Dan was er mogelijk geen nieuw gemaal gebouwd bij Vathorst in Amersfoort, of in ieder geval één met een lagere capa ...
  help
  Attention to safety 2 [Boek]
  Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
  Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
  help
  Verschillende modellen, zelfde resultaat : samenwerking RUD's-waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Keizer, E. \ 2014
  Bij industriële lozingen op het riool is vergunningverlening, toezicht en handhaving van groot belang. Die taken liggen nu bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), ook wel omgevingsdiensten. Omdat slechte lozingen kunnen leiden tot schade aan ee ...
  help
  Adaptation to Meuse flood risk [Boek]
  Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Keizer, O. de \ Poussin, J.K. \ cop. 2013
  Het risico van overstromingen zal naar verwachting toenemen in de toekomst. Het is dus van belang om te begrijpen hoe en waarom dit risico zal veranderen, en hoe we ons kunnen aanpassen aan dit risico. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederlands Limbu ...
  help
  Invloed van steden en klimaatverandering op de Rijn en de Maas [Boek]
  Rijk, S. de \ Keizer, O. de \ Wit, M. de \ Ven, F.H.M. van der \ 2010
  Deze studie brengt in beeld hoe belangrijk de stedelijke gebieden in het Rijn- en Maasstroomgebied zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van het rivierwater. Naast de huidige situatie kijken we ook naar scenario’s voor het vervolg van de 21e eeuw. Zo’ ...
  help
  Including climate change projections in probabilistic flood risk assessment \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
  Ward, P.J. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Beersma, J.J. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
  This paper demonstrates a framework for producing probabilistic flood risk estimates, focusing on two sections of the Rhine River. We used an ensemble of six (bias-corrected) regional climate model (RCM) future simulations to create a 3000-year time- ...
  help
  Bestand tegen elke statistiek : multifunctionele dijken : thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Keizer, E. \ 2013
  In 1954 werd er al over gesproken. In het huidige Deltaprogramma heeft hij de naam Deltadijk: een dijk die niet kan bezwijken, ook niet als er bij extreme omstandigheden water overheen stroomt - wat de oorzaak was van de ramp in 1953. Gerichte toepas ...
  help
  Water, dat is poëzie en ethiek : boekbespreking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Keizer, E. \ 2015
  Boekbespreking van 'Water : een geofilosofische geschiedenis' van René ten Bos. Het boek wordt betiteld als een rijk boek voor de professional, die de alledaagse werkelijkheid van het watermanagement wil ontstijgen en een beetje poëzie wil toelaten.
  help
  Wadleiding St. Jacobiparochie en Terschelling : 2e verslag [Boek]
  Keizer, D.F.M. de \ 1978
  Dit verslag bevat de tweede rapportering van het KIWA aan de N.V, Waterleiding Friesland. In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: de in- en uitwendige bescherming van de verbindingslassen van de beide dijkkruisingen en de lasprocedur ...
  help
  Mobilization of heavy metals in soils by oxidation of sulphides \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Bosma, W.J.P. \ Meeuwssen, J.C.L. \ Keizer, M.G. \ 1993
  help
  De bron van verontreinigingen bepalen met hydraulische softwarepakketten \ H2O online [Artikel]
  Vertommen, I. \ Thiemen, P. van \ Schaap, P. \ Keizer, J. \ Sperber, V. \ 2017
  Bij een drinkwaterbesmettingsincident is het lokaliseren van de besmettingsbron(nen) cruciaal om negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en klanttevredenheid te beperken. Hydraulische softwarepakketten kunnen in combinatie met technieken voor back ...
  help
  Watersysteemanalyse Tonnekreek complex [Boek]
  Cool, J. \ Peerdeman, K. \ Waajen, G. \ Keizer, H. \ 2017
  Het doel van de watersysteemanalyse Tonnekreek is om vast te stellen wat de oorzaken zijn van de knelpunten in waterkwaliteit en ecologie. Op basis daarvan kan worden vastgesteld welke oplossingsrichtingen voor verbetering mogelijk zijn, welke maatre ...
  help
  Nederlandse watersysteemanalyse Merkske [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ 2018
  Voorliggend document presenteert de uitkomsten van de Nederlandse watersysteemanalyse voor 't Merkske. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode. Het resultaat van de analyse ...
  help
  Watersysteemanalyse Galdersche Beek [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ 2018
  Waterschap Brabantse Delta heeft voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 25 waterlichamen aangewezen waarvoor doelen zijn vastgelegd. Het waterschap levert veel inspanningen om de KRW-doelen te realiseren, maar de waterlichamen voldoen nog niet ( ...
  help
  Watersysteemanalyse Boven Mark [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Lambregts-Van de Clundert, F. \ 2017
  Waterschap Brabantse Delta heeft voor de KRW 25 waterlichamen aangewezen en leverde afgelopen jaren veel inspanningen om de doelen voor deze waterlichamen te halen. Desondanks voldoen de waterlichamen nog niet (volledig) aan de gestelde doelen. Met w ...
  help
  Watersysteemanalyse Boven Donge [Boek]
  Beers, M. \ Loeve, R. \ Keizer, H. \ 2018
  Voorliggend rapport beschrijft de uitkomsten van de watersysteemanalyse voor de Boven Donge. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste methode. Het resultaat van de analyse komt in ho ...
  help
  Watersysteemanalyse Beneden Donge [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Tempelaars, J. \ 2018
  Voorliggend rapport beschrijft de uitkomsten van de watersysteemanalyse op hoofdlijnen. Voor verdieping wordt verwezen naar de detailanalyses in de bijlagen. Na deze inleiding geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de Beneden Donge en het stroomgebie ...
  help
  Watersysteemanalyse Aa of Weerijs [Boek]
  Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Moll, K. \ 2018
  De watersysteemanalyse maakt voor het waterlichaam Aa of Weerijs inzichtelijk hoe de beek er bij ligt, waarom de beek er zo bij ligt en wat de bandbreedte aan mogelijke ontwikkelrichtingen is. De analyse richt zich op 'weten' en vormt de opmaat voor ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.