Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Compartimentering en regionale keringen [Boek]
  Klijn, F. \ [2013]
  Compartimenteringsdijken, regionale keringen en sommige wegen en spoordijken vertragen overstromingen en kunnen het overstroomde areaal beperken. Nieuwe wegen, dijken of spoorlijnen en onderhoud en verbeteringsprojecten bieden een goede kans om tegen ...
  help
  Multifunctionele (doorbraakvrije) dijken: we laten veel kansen liggen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
  Multifunctionele, doorbraakvrije dijken hebben veel voordelen. Ze breken niet, en bij wateroverlast is de schade relatief gering. De extra functies kunnen de hogere kosten compenseren. Toch worden ze niet vaak aangelegd. Dat blijkt vooral te komen do ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
  We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
  help
  Flood hazard mapping for spatial planning : conceptual and methodological considerations \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Pieterse, N. \ Tennekes, J. \ Pas, B. van de \ Slager, K. \ Klijn, F. \ 2013
  Recent research revealed that the Netherlands ranks as the country with the best flood protection in the world. However, there remains a very small chance that a large-scale flood would occur. The country’s vulnerability to floods may be reduced by m ...
  help
  Unbreachable embankments? In pursuit of the most effective stretches for reducing fatality risk \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Bruijn, K.M. de \ Klijn, F. \ Knoeff, J.G. \ 2013
  Experiences with recent and past floods have lead to recurrent calls to reinforce flood defences in such a way as to always prevent their breaching. When a breach forms, the inflow is very fast and furious, leaving no time for evacuation and causing ...
  help
  Explaining differences in flood risk management approaches in Europe and the USA : a comparative analysis \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Bubeck, P. \ Kreibich, H. \ Penning-Rowsell, E.C. \ Botzen, W.J.W. \ Moel, H. de \ Klijn, F. \ 2013
  Flood Risk Management (FRM) in Europe and worldwide is not static but constantly in flux. Generally, there has been a trend towards more integrated FRM in many countries. However, the initial situation in the various countries is very different. The ...
  help
  The added value of system robustness analysis for flood risk management \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ 2014
  Decision makers in fluvial flood risk management increasingly acknowledge that they have to prepare for extreme events. Flood risk is the most common basis on which to compare flood risk-reducing strategies. To take uncertainties into account the cri ...
  help
  The meaning of system robustness for flood risk management \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Beek, E. van \ 2011
  This paper explores how the concept of robustness can be defined and made operational for flood risk management. Decision making about taking actions to reduce the flood risk is complicated by uncertainties about the current and future flood probabil ...
  help
  Verzekeren van overstromingsschade [Brochure]
  Kok, M. \ Vliet, L. van \ Klijn, F. \ 2014
  In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan, en wordt een overzicht gegeven van de argumenten die leiden tot de verschillende stellingnames. Zo blijkt bijvoorb ...
  help
  Multifunctionele doorbraakvrije dijken: een kwestie van willen of van kunnen? \ H2O online [Artikel]
  Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
  Voor betrouwbare en kosteneffectieve hoogwaterbescherming lijkt de multifunctionele doorbraakvrije dijk in sommige gebieden een geschikte maatregel. In de praktijk lukt de implementatie hiervan echter zelden. Met eerder onderzoek zijn drie knelpunten ...
  help
  Deltadijken: ruimtelijke implicaties : effecten en kansen van het doorbraakvrij maken van primaire waterkeringen [Boek]
  Klijn, F. \ Bos, M. \ Linden, L. van der \ Levelt, O. \ Roeleveld, G. \ 2010
  Dit rapport gaat over de ruimtelijke implicaties van deltadijken. Deltadijken zijn dijken waarin geen bres ontstaat als er water overheen stroomt of er golven overheen slaan. Er ontstaat dan geen onbeheersbare overstroming maar veeleer forse waterove ...
  help
  Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Klijn, F. \ Schweckendiek, T. \ cop. 2013
  Preventive flood risk management, disaster management and recovery are successive stafges in an ongoing proces of assessing flood riks, reducing them to an acceptable level against acceptable societal costs, then voluntary bearing the remaining risk ...
  help
  Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Boek]
  Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
  help
  Wat betekenen de nieuwe klimaatscenario’s voor de rivierafvoeren van Rijn en Maas? : samenvatting van onderzoek met GRADE naar implicaties van nieuwe klimaatprojecties voor rivierafvoeren [Boek]
  Klijn, F. \ Hegnauer, M. \ Beersma, J. \ Sperna Weiland, F. \ 2015
  In 2013 heeft het IPCC nieuwe prognoses gepubliceerd over de klimaatveranderingen waar de wereld deze eeuw mee te maken kan krijgen. Voor Nederland heeft het KNMI meegewerkt aan deze IPCCrapportages. De klimaatsimulaties voor deze rapportage zijn uit ...
  help
  Eerste generatie oplossingen voor de lange termijn waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding : deelrapport verkenning van effecten op natuur [Boek]
  Maarse, M. \ Beumer, V. \ Klijn, F. \ Woelders, L. \ Zetten, J. van \ [2011]
  Deze studie is een eerste verkenning naar de effecten van de verschillende oplossingsrichtingen binnen Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden op de natuur in de Rijn- Maasmonding. Met behulp van waterstands- en ecologische modelleringen (SOBEK en HABITA ...
  help
  In search of robust flood risk management alternatives for the Netherlands \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Klijn, F. \ Knoop, J.M. \ Ligtvoet, W. \ Mens, M.J.P. \ 2012
  The Netherlands' policy for flood risk management is being revised in view of a sustainable development against a background of climate change, sea level rise and increasing socio-economic vulnerability to floods. This calls for a thorough policy ana ...
  help
  Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat [Boek]
  Klijn, Frans \ Maarse, Maaike \ Kok, Matthijs \ Loon, Jantsje van \ Moel, Hans de \ Mulder, Jan \ 2015
  Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daarover bestaat geen twijfel, hoewel er nog wel onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, en soms over de precieze richting daarvan. Ondanks deze onzekerheden is het verstandig te antic ...
  help
  On the potential contribution of spatial planning in combination with unbreachable embankments in the design of a robust flood risk system, exemplified for the Netherlands \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Knoop, J.M. \ Ligtvoet, W. \ Klijn, F. \ 2013
  The government has announced a revision of the current flood risk management policy, comprising not only a possible revision of the protection standards, but also a transition towards a broader risk-based policy, which may involve reducing the conseq ...
  help
  Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Boek]
  Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
  Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.