Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  A modelling approach to ecological impact assessment of man made lakes [Congresverslag]
  Klomp, R. \ Pagee, J.A. van \ Groot, S. \ 1980
  help
  Water-op-straat: accepteren of reguleren? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Klomp, T. \ Poortinga, I. \ 2014
  Onze neerslaggebeurtenissen worden steeds extremer. Wat vroeger heftig was is nu normaal en het komt ook nog eens vaker voor. De gevolgen van de hevige neerslag zijn meer en meer zichtbaar in de openbare ruimte, met de bijkomende problematiek. Steeds ...
  help
  Water resources management and supporting analytical techniques : a compilation of 4 papers presented at the fourth congress of the Asian and Pacific Regional Division of the International Association for Hydraulic Research, Chiang Mai, Thailand, September 11-13, 1984 [Boek]
  Koudstaal, R. \ Kerssens, P.J.M. \ Klomp, R. \ 1987
  help
  Case study: aanpak wateroverlast Hoogeveen \ Water governance [Artikel]
  Klomp, T. \ Manenschijn, M. \ 2016
  De gemeente Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die op termijn leidt tot een klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Deze strategie moet vooral worden geïmplementeerd in plannen en projecten in het centrumgebied. De grootste uitdaging is niet ...
  help
  Gestructureerde aanpak grondwateroverlast Hoogeveen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Klomp, T. \ Aalbers, F. \ 2013
  De gemeente Hoogeveen heeft al jarenlang met (grond)wateroverlast te kampen. Met de inwerkingtreding van de grondwaterzorgplicht vijf jaar geleden heeft de gemeente gekozen voor een actieve communicatiestrategie en een gestructureerde aanpak van gron ...
  help
  Enige fysisch-chemische aspecten van de gedragingen van rivierwater in een sterk geëutrofieerd milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klomp, R. \ 1973
  help
  Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden : dossier riolering \ Land en water : maandelijks vakblad voor wegenbouwkunde, waterbouwkunde en cultuurtechniek : overkoepelend orgaan van de Waterstaat [Artikel]
  Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Palsma, B. \ Manenschijn, M. \ 2017
  (Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Cli ...
  help
  Anaerobic treatment of hemp thermomechanical pulping wastewater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Kortekaas, S. \ Wijngaarde, R.R. \ Klomp, J.W. \ 1998
  help
  Een modelmatige benadering van de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klomp, R. \ Pagee, J.A. van \ 1980
  help
  Geofysische en ecologische modellen voor diepe meren en bekkens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klomp, R. \ Straten, G. van \ 1978
  help
  Natuurlijke en kunstmatige destratificatie in de diepe gedeelten van het Grevelingenmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peelen, R. \ Klomp, R. \ 1976
  help
  Wat doet wadi na extreme droogte \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F. \ Klomp, T. \ 2018
  De zomer van 2018 gaat de geschiedenis in als ‘de droogste zomer’ en dit zal vaker voorkomen. (Inter-)nationale overheden, kennisinstituten en adviesbureaus vragen zich af of de klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel ...
  help
  Masterclasses klimaatbestendig inrichten \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Manenschijn, M. \ 2016
  Diverse steden worstelen met het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied, aangezien dit naast ruimte en budget, vergaande afstemming vraagt met diverse partijen. Ook is er meer onderzoek nodig naar het langetermijn functioneren van klimaa ...
  help
  Discussienota: de waterkwaliteit van het toekomstige zoete Zeeuwse Meer [Boek]
  Klomp, R. \ 1973
  help
  Actievekoolfiltratie moet dreiging bentazon in Limburg beteugelen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reijnen, G. \ Honée, H. \ Hoeijmakers, R. \ Klomp, J. \ 2007
  Waterleidingmaatschappij Limburg kreeg in het najaar van 2006 te maken met een verhoogde concentratie van het bestrijdingsmiddel bentazon in het ruwwater van een aantal bronnen op pompstation Roosteren. Een deel van het ruwwater moest daardoor worden ...
  help
  Een drassig land dat water tekort heeft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Breusers, H. \ Jong, J. de \ Klomp, R. \ 1993
  help
  Modelling pollutants transport and fate in the Rhine and the North Sea \ Water management Europe 1993 - 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Sweerts, J.P.R.A. \ Klomp, R. \ 1993
  The transport and management of pollutants in the river Rhine basin and North Sea deal with a variety of functions and environmental aspects. Water quality rnadelling is used to evaluate the effect on the water quality of managerial actions aiming to ...
  help
  A wet country short of water \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
  Breusers, H. \ Jong, J. de \ Klomp, R. \ 1993
  help
  Modelling the transport and fate of toxics in the southern North Sea \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Klomp, R. \ 1990
  help
  Het Zwanenwater : a Dutch dune wetland reserve \ Perspectives in coastal dune management : proceedings of the European Symposium, Leiden, September 7 - 11, 1987, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Klomp, W.H. \ 1989
  Gebiedsinformatie Natuurmonumenten
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.