Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Sjerps, R. \ Kloosterman, R. \ Koopman, C. \ 2016
  Het wordt steeds duidelijker dat de wensen, zorgen en verwachtingen van drinkwaterklanten sterk verschillen en dat ’de drinkwaterklant‘ niet bestaat. De vraag was nu of klanten ook bereid zijn om voor gewenste verbeteringen de portemonnee te trekken. ...
  help
  De vegetatie van buitendijkse gebieden van het Haringvliet en Hollandsch Diep [Boek]
  Hermelink, P.P.J. \ Mes, R.G. \ Kloosterman, E.H. \ 1987
  Resultaten van literatuuronderzoek en veldwerk. Achtereenvolgens worden behandeld: algemene beschrijving van de buitendijkse gebieden, belangrijkste milieufactoren, vegetatietypen en hun milieufactoren, vegetatiesuccessie, vergelijking met andere geb ...
  help
  Innovatie in assetmanagement bij Vitens [Boek]
  Pieron, Miranda \ Zouwen, Mariëlle van der Zouwen \ Kloosterman, Rian \ Frijns, Jos \ 2014
  De watersector is een technologie-intensieve sector waarin voortdurend wordt geïnnoveerd. Niet alle kennis en technologieën die worden bedacht, ontwikkeld of al beschikbaar zijn vinden hun weg naar gebruik in de dagelijkse praktijk. Vitens wil inzich ...
  help
  Aquifer storage and recovery (ASR): aanzienlijke kostenbesparingen door beheer van ondergrondse (drink)watervoorraden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooiman, J.W. \ Kloosterman, R.A. \ Castenmiller, F.J.C. \ 1999
  ASR is een techniek van drinkwaterproductie waarbij watervoorraden in de ondergrond zorgen voor afstemming van vraag en aanbod; de geinstalleeerde installaties hoeven dan niet meer te kunnen voldoen aan de piekvraag. Hoe het werkt en wat de kritische ...
  help
  Een stroomgebiedsvisie : hoeksteen voor landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Goossensen, F.R. \ Groot, G. de \ Kloosterman, K. \ 1998
  help
  Op weg naar een duurzame drinkwatervoorziening in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Werf, H. van der \ Kloosterman, R.A. \ Tienstra, H. \ 1997
  help
  Groundwater model complements hydrological systems analysis \ Analytic-based modeling of groundwater flow : [international conference, 7-10 April 1997, Nunspeet, The Netherlands : conference companion] [Hoofdstuk uit boek]
  Kloosterman, F.H. \ Minnema, B. \ 1997
  help
  Hoe de belevingswereld van de klant verbonden kan worden met de drinkwaterinfrastructuur \ H2O online [Artikel]
  Koopman, C. \ Kloosterman, R. \ Haukes, M. \ Brouwer, S. \ 2016
  Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat ‘dé drinkwaterklant’ niet bestaat. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen vier klantprofielen. Op grond van de wensen, voorkeuren en verwachtingen van deze vier profielen is onderzoek gedaan hoe het dr ...
  help
  De belevingswereld van de drinkwaterklant in perspectief \ H2O online [Artikel]
  Pieron, M. \ Brouwer, S. \ Kloosterman, R. \ Koopman, C. \ 2016
  In hoeverre is bekend hoe Nederlanders denken over de drinkwatervoorziening van de toekomst? En in welke mate verschillen wensen en voorkeuren van klanten van elkaar? Onderzoek wijst uit dat ‘de drinkwaterklant’ zich niet laat vangen onder één noemer ...
  help
  "Afwegingsmethodiek voor water in te ontwikkelen bouwlocaties" : een hulpmiddel om in een vroeg stadium problemen te onderkennen en oplossingen aan te dragen in het kader van integraal duurzaam waterbeheer - Deelrapport 1 [Studentenverslag]
  Kloosterman, R.C. \ Veen, B.H. van der \ 2002
  help
  "Afwegingsmethodiek voor water in te ontwikkelen bouwlocaties" : een hulpmiddel om in een vroeg stadium problemen te onderkennen en oplossingen aan te dragen in het kader van integraal duurzaam waterbeheer - Deelrapport 2: "Rijnenburg optimaal" : toetsing van de "afwegingsmethodiek voor water in te ontwikkelen bouwlocaties" [Studentenverslag]
  Kloosterman, R.C. \ Veen, B.H. van der \ 2002
  help
  Diepe grondwaterwinningen en natte natuurgebieden : kansen en bedreigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gischler, M.A. \ Kloosterman, F.H. \ Mak, W. \ 1992
  help
  Het waterstaatsbeheer in de Bataafs-Franse tijd : 1795 - 1813 \ Waterschappen in Nederland : een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling [Hoofdstuk uit boek]
  Kloosterman, W.L. \ 1993
  help
  Een spoorlijn in een waterwingebied : een onbewaakte overweg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zouwen, H. van der \ Kloosterman, R.A. \ Ngo, X.T. \ 1988
  Grondwaterveronteriniging als gevolg van onkruidbestrijding bij spoorwegbermen
  help
  De landelijke hydrologische systeemanalyse : deelgebied Midden - Nederland : de regionale grondwaterstromingsstelsels rond de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug : 2e conceptrapport [Boek]
  Kloosterman, F.H. \ 1992
  help
  A comparison of the performance of lumped hydrological models in modelling a flash flood in the Hupsel Brook catchment [Studentenverslag]
  Kloosterman, P. \ 2012
  In the Hupsel Brook catchment, a rainfall event of more than 140 mm occurred on 26 August 2010, causing floods in a large area of the catchment. In this thesis, 5 lumped models are used to describe the discharge peak observed in the Hupsel Brook catc ...
  help
  Visie van Vitens op waterinfrastructuur voor de lange termijn : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kloosterman, R. \ Kostense, A. \ Essen, J. van \ Meer, W. van der \ 2012
  Vitens stelde onlangs een langetermijnvisie vast voor de waterinfrastructuur tot 2040. Die visie stoelt op vier punten: - een zo flexibel mogelijke infrastructuur met de huidige winningen als ruggengraat naadloos aansluitend op decentrale drink- en a ...
  help
  Remote sensing en evaluatie helmbeplanting \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kloosterman, E.H. \ Stokkom, H.T.C. van \ 1988
  help
  Waterkering en planologie : (g)een maatregel te veel (1) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Dolfing, B. \ Kloosterman, W.L. \ 1996
  help
  Mechanismen van kalkverrijking in het diepere grondwater in de Centrale Slenk (Noord-Brabant) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kloosterman, F.H. \ Lekkerkerker, C.L. \ 1995
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.