Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Modelling of flow and settling in storm water sedimentation tanks: [Boek]
  Kluck, J. \ 1994
  In the near future in the Netherlands many reservoirs will have to be built to abate the pollution of the surface water by overflowing storm water from combined sewer systems [Kluck, 1992-a]. These reservoirs, called storm water sedimentation tanks, ...
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte : voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
  Kluck, J. \ Loeve, R. \ 2016
  Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. Onze steden worden minder aantrekkelijk. Klimaat ...
  help
  Extreme neerslag : anticiperen op extreme neerslag in de stad [Boek]
  Kluck, J. \ Hogezand, R. van \ Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Straatman, A. \ [2014]
  Het doel van het onderzoek is gemeenten te ondersteunen bij het anticiperen op extreme neerslag in de stad. Door in te gaan op de noodzaak van het anticiperen op extreme neerslag en handvatten te bieden voor het omgaan met onzekerheden over dit onder ...
  help
  Comparing modelling techniques for analysing urban pluvial flooding \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Kluck, J. \ Straatman, J.H.M. \ 2014
  Short peak rainfall intensities cause sewer systems to overflow leading to flooding of streets and houses. Due to climate change and densification of urban areas, this is expected to occur more often in the future. Hence, next to their minor (i.e. se ...
  help
  Onderzoeksprogramma urban technology : de klimaatbestendige wijk : onderzoek voor de praktijk [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Kleerekoper, Laura \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Boogaard, Floris \ 2017
  De doelstelling van het onderzoek is het publieke professionals in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken en deze te realiseren, om bij toekomstige inrichtingen van de openbare ruimte rekening te houden met de klimaatverandering.
  help
  Waterketenenergie in beeld \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kluck, J. \ Stapel, W. \ 2013
  Energiebesparing is van belang. Ook in de waterketen wordt daarop gestuurd. De afname van het pompenergiegebruik wordt regelmatig gebruikt als argument voor afkoppelen. Maar klopt dat wel? En wat zijn de gevolgen van maatregelen in het ene deel van d ...
  help
  Concentraties, bindingspercentages en bezinkingsmogelijkheden van verontreinigingen in afstromend hemelwater : praktijkmetingen in Nederland [Boek]
  Graaf, E. de \ Kluck, J. \ Kregting, P.R. \ [2012]
  In Nederland komt een groot gedeelte van het hemelwater in de riolering terecht. De laatste jaren koppelen gemeenten echter steeds meer verharde oppervlakten af en krijgt nieuwbouw vaak een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat hemelwater via een ...
  help
  Afkoppelen in Delfland en Schieland : studie naar de mogelijkheden, effecten en belangen [Boek]
  Jong, S.P. de \ Oosthof, J. \ Kluck \ Tjallingii, S.P. \ Blom, G.E. \ 2001
  De "American Society of Civil Engineers" (ASCE, 1998) geeft de volgende invulling van duurzaamheid voor waterbeheer: "Sustainable water resource systems are those designed and managed to fully contribute to the objectives of society, now and in the f ...
  help
  Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee [Boek]
  Kluck, J. \ 2007
  In augustus 2006 is het centrum van Egmond aan Zee na hevige neerslag twee keer onder water komen te staan. De gemeente wil maatregelen nemen om extreme wateroverlast te voorkomen. Dit rapport geeft een beschrijving van maatregelen om de kans op wate ...
  help
  Anticiperen op extreme neerslag in de stad : wat betekent dat nu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Molen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2013
  Door de voorziene klimaatverandering en menselijke ingrepen in bebouwd gebied neemt de kans op schade en overlast als gevolg van extreme neerslag toe. Aangezien in die situaties het water gewoonweg niet meer in het riool past, is het voor gemeenten a ...
  help
  Extreme neerslag in de stad \ Stadswerk : tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Meulen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2012
  Klimaatverandering en verstening zorgen steeds vaker voor schade en overlast. Het is voor gemeenten aan te raden om, naast de ondergrondse afvoercapaciteit, afvoer en berging op het maaiveld in beschouwing te nemen. Het onderzoeksprogramma ‘Anticiper ...
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig : voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veel voorkomende karakteristieke straten : achtergronden [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ 2016
  Dit achtergronddocument geeft meer inzicht in de uitgangspunten, beschouwingen en afwegingen die zijn gemaakt bij de verschillende praktijkvoorbeelden. Bovendien geeft dit achtergronddocument uitgebreidere informatie over een aantal onderwerpen waar ...
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ 2016
  In samenwerking met verschillende gemeenten hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam voor een aantal veelvoorkomende straatbeelden laten zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn dan een tr ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : voorbeeldenboek [Boek] - Uitgebreide online versie
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Uitgebreide online versie. Met dit voorbeeldenboek laten we zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten her ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : achtergronden [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Dit is het achtergronddocument bij voorbeeldenboek Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten (Kluck et al, 2017). In dit achtergronddocument vindt u extra informatie die niet in het voorbeeldenboek zelf staat: de v ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : voorbeeldenboek [Boek] - Uitgebreide online versie
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Met dit voorbeeldenboek laten we zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten herkenbare - straten hebben we ...
  help
  Nieuwe inzichten in het hydraulisch ontwerpen van bergbezinkbassins \ Studiedag 'rioleringsvraagstukken nader bekeken' + 10e RIONED dag : de riolering aan de meetlat [Hoofdstuk uit boek]
  Kluck, J. \ 1997
  help
  Een conceptueel model voor de vuiluitworp van bergbezinkbekkens bij niet permanente belasting \ Studiedag 'rioleringsvraagstukken nader bekeken' + 10e RIONED dag : de riolering aan de meetlat [Hoofdstuk uit boek]
  Cock, D. de \ Cock, J. de \ Kluck, J. \ 1997
  help
  Verdiepen in warmer water: een modelstudie naar watertemperaturen en het effect van diepte \ H2O online [Artikel]
  Wilschut, L. \ Jacobs, C. \ Vrouwe, A. \ Heideveld, M. \ Kluck, J. \ 2018
  ‘s Zomers zullen steeds vaker langere periodes van hitte gaan optreden. Wat heeft dit voor effect op de lokale watertemperatuur? En heeft het zin om waterpartijen te verdiepen? Met de Cool Water Tool is geprobeerd modelmatig greep te krijgen op deze ...
  help
  Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
  Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
  Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.