Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Basisafvoer van de Baakse beek : onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek [Boek]
  Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Houten, G.J. van den \ Klutman, W.A.J. \ Bakx, W. \ 2013
  Een groot aantal van de oppervlaktewateren binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel heeft binnen de Kader Richtlijn Water de typering langzaam stromende midden- en benedenloop op zand (R5) gekregen. Vanuit ecologisch oogpunt houdt dat in ...
  help
  Spatial and temporal distribution of caddisfly larvae in two lowland streams in the Netherlands (Trichoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Franken, R.J.M. \ Klutman, A.G.M. \ Tempelman, D. \ 2014
  Er is nog maar weinig bekend over het voorkomen in ruimte en tijd van kokerjufferlarven in de Nederlandse beeksystemen. De in dit artikel beschreven resultaten zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar temporele variatie in levensgemeenschappe ...
  help
  Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
  Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
  Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
  help
  Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Lenssen, J. \ Kramer Hoenderboom, A. \ Houten, G. van den \ Klutman, B. \ Koerselman, W. \ [ca. 2014]
  Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar ...
  help
  Een bemoedigend begin \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ Tukker, W.H. \ 1997
  In 1995 zijn langs het hoofdkanaal tussen Zutphen en Enschede de eerste trajecten natuurvriendelijke oevers gereed gekomen
  help
  Aanvullende analyse zonering drainagebeleid [Boek]
  Klutman, W. \ Hobbelt, L. \ 2015
  Het doel van dit onderzoek is om de effecten van buisdrainage in de aanvullende beschermingszone te kwantificeren en richting te geven aan mogelijke voorwaarden. De focus ligt daarbij op het effect in het voorjaar, aangezien die periode van groot bel ...
  help
  Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data) : haalbaarheidsstudie [Boek]
  Toorn, Linda van der \ Klutman, Wilco \ Brink, Matthijs van den \ Heijkers, Joost \ Bakel, Jan van \ Bastiaansen, Marcel \ Spijker, Maarten \ Veldhuizen, Ab \ 2016
  Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk ...
  help
  Gebiedsgericht grondwater beheren versnelt en bespaart [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Luitwieler, M. \ Roosma, A. \ Henssen, M. \ Klutman, M. \ Slager, R. \ Es, A. van \ 2012
  Het rijke industriële verleden bijt de gemeente Hengelo al jarenlang in de staart. Enerzijds bezit de stad nu een schat aan industrieel erfgoed, anderzijds zorgt de bodemverontreiniging uit ditzelfde verleden dat de herontwikkeling stokt. Een gebieds ...
  help
  Veranderingen in macrofauna door schoner water in beken van Oost-Gelderland \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Klutman, A.G.M. \ Nijboer, R.C. \ Boedeltje, G. \ 2011
  De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in de Nederlandse beken aanmerkelijk verbeterd. Maar heeft dat ook geleid tot meer beeknatuur? Langdurige monitoring van macrofauna in Oost-Gelderland maakt het mogelijke daar meer over te zeggen. Op 19 van ...
  help
  Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen (1997) : de trajecten Ehzerbrug-Bolksbeek en Diepenheim-Goor [Boek]
  Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ 1998
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.