Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kennismanagement in de waterleidingsector: hype of blijvertje? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koerselman, W. \ Trouw, M. \ 2000
  Het belang van kennisdeling en kennismanagement in een organisatie, strategieën om kennis vast te leggen voor de organisatie, en de relatie met de bedrijfscultuur- en structuur en het managementsysteem
  help
  Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
  Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
  help
  De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie [Boek]
  Koerselman, G.J. \ Landinrichtingsdienst \ 1987
  Op grond van recent bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek worden nieuwe depressietabellen gepresenteerd, waarin een relatie wordt gelegd tussen opbrengstdepressies en wateroverlast en opbrengstdepressies gekoppeld aan vochttekorten. Ten opzichte ...
  help
  MER locatiekeuze grootschalige oppervlaktewaterwinning - Hoofdrapport [Boek]
  Koerselman, W. \ Senden, W.J.M.K. \ Supèr, J. \ 1997
  Ondanks een actief waterbesparingsbeleid zal de vraag naar drinkwater in Overijssel op termijn stijgen. In de strategische plannen van de Provincie Overijssel is opgenomen dat de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) voor de uitbreiding van de dr ...
  help
  Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Lenssen, J. \ Kramer Hoenderboom, A. \ Houten, G. van den \ Klutman, B. \ Koerselman, W. \ [ca. 2014]
  Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar ...
  help
  Verslag van de regiobijeenkomsten 1988 "Natuurtechniek in de praktijk" [Rede]
  Koerselman, G.J. \ [1989]
  Bespreking van diverse natuurbouwprojecten, gevolgd door aanbevelingen vanuit ervaringen en discussies tijdens de regiobijeenkomsten
  help
  Nutrient dynamics in mires of various trophic status : nutrient inputs and outputs and the internal nutrient cycle \ Fens and bogs in the Netherlands : vegetation, history, nutrient dynamics and conservation [Hoofdstuk uit boek]
  Koerselman, W. \ Verhoeven, J.T.A. \ 1992
  help
  The vegetation N:P ratio : a new tool to detect the nature of nutrient limitation \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Koerselman, W. \ Meuleman, A.F.M. \ 1996
  help
  Techneau faciliteert inspelen op mondiale watertrends \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]het complete rapport Global trends affecting the water cycle
  Segrave, A. \ Koerselman, W. \ Hoven, T. van den \ 2008
  In onze maatschappij zien we veel ontwikkelingen die van grote betekenis (kunnen) zijn voor de watersector. Het is belangrijk om die ontwikkelingen te onderkennen en er tijdig op in te spelen. Het recent uitgekomen Techneau-rapport 'Global trends aff ...
  help
  Bepaling van de efficientie van moerassen met betrekking tot de verwijdering van nutrienten \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Artikel]
  Koerselman, W. \ 1990
  Effectiviteit van helofytenfilters
  help
  Groeibeperkende voedingsstoffen in verschillende duinvalleitypen : resultaten van bemestingsexperimenten [Boek]
  Koerselman, W. \ Meuleman, A.F.M. \ 1994
  help
  PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Boek]
  Aart, P.J.M. van der \ Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ 1990
  help
  Het effect van maaien op de verruigde vegetaties in het Reggers Sandervlak : knipproeven 1984 - 1988 [Boek]
  Meijer, J.A. \ Hoed, M.A. den \ Koerselman, W. \ Snater, H. \ 1991
  help
  Het effect van maaien op de verruigde vegetaties in west Meijendel : knipproeven 1984 - 1989 [Boek]
  Meijer, J.A. \ Hoed, M.A. den \ Koerselman, W. \ Hagen, H. van der \ 1991
  help
  The N:P ratio and the nutrient limitation of wetland plants \ Bulletin of the Geobotanical Institute ETH [Artikel]
  Guesewell, S. \ Koerselman, W. \ Verhoeven, J.T.A. \ 1998
  help
  Contactgroep ecologie en waterwinning bespreekt de betekenis van 'natuurdoeltypen' bij het beheer van waterwinterreinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koerselman, W. \ 1997
  help
  Balansen van de Veluwe randmeren : resultaten en analyse van het jaar 1998 [Boek]
  Koerselman, S. \ 2001
  help
  Twee ecologische modellen voor duinvalleien : toepassing, vergelijking en toekomstperspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Geelen, L.H.W.T. \ Haan, M.W.A. de \ Koerselman, W. \ 2001
  Voor de Amsterdamse waterleidingduinen is ECOMOD ontwikkeld, dat op standplaatsniveau werkt. Als tweede ontwikkelde Kiwa NICHE, waarvan voor de duinen een aparte versie is gemaakt
  help
  Nitrogen- or phosphorus-limited growth in herbaceous, wet vegetation : relations with atmospheric inputs and management regimes \ Trends in ecology and evolution [Artikel]
  Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ Meuleman, A.F.M. \ 1996
  help
  Vier scenario's voor de drinkwatersector in 2020 : afsluiting van de serie over toekomstverkenningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koerselman, W. \ 2003
  Tijdig en adequaat inspelen op extreme ontwikkelingen is belangrijk voor de drinkwatersector om te voorkomen dat de sector wordt overvallen. Maar hoe ziet die toekomst er uit? In het kader van her bedrijfstakonderzoek voerde het projectteam 'De Karto ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.