Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
  De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
  help
  Van periodiek naar conditioneel onderhoud : Rotterdam voert experiment uit met gemaal [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kok, C. \ 2007
  De gemeente Rotterdam doet in een meerjarige praktijkproef met 3 identieke motor-pompcombinaties van een rioolgemaal in de wijk Delfshaven ervaring op met het onderhoud. In verschillende variaties wordt uit kosteneffectieve overwegingen correctief, p ...
  help
  Adapting to climate change: a comparison of two strategies for dike heightening \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
  Hoekstra, A.Y. \ Kok, J.-L. de \ 2007
  In the Netherlands the current dike design policy is to design flood defence structures corresponding to an agreed flooding probability with an extra safety board of at least 0.5 m. For river dikes a return period of 1,250 years is used to determine ...
  help
  Handreiking inspectie waterkeringen [Boek]
  Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
  help
  Overstromingen: de impact voor ziekenhuizen in Nederland \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ Kok, M. \ Vermeij-van den Braak, W.E.W. \ 2008
  Dr. Deichmann beschrijft in “Code Blue, A Katrina Physician’s Memoir” de gevolgen van de overstromingen voor zijn ziekenhuis en hoe het Memorial Hospital is geëvacueerd. Het verhaal is een nachtmerrie van een onwerkelijke situatie. De vraag is wat de ...
  help
  Veiligheid de maat genomen \ Ruimte voor hoogwater : Nederland rivierenland [Hoofdstuk uit boek]
  Kok, M. \ 2007
  Hoe veilig is veilig genoeg? Welke maat wordt gebruikt om veiligheid te handhaven? De rijksoverheid heeft deze onderwerpen op de beleidsagenda gezet. De bescherming tegen overstromingen krijgt daardoor in de komende jaren veel aandacht
  help
  Risk-based design of flood defence systems : a preliminary analysis for the new Orleans metropolitan area \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ Ledden, M. van \ Vrijling, J.K. \ 2008
  After the catastrophic flooding of New Orleans due to hurricane Katrina plans are developed for the improvement of the flood protection system of the city. In the article we apply the principles used in the Netherlands for risk based design of flood ...
  help
  Zeven jaar professionalisering in een nieuw waterschap : wonderlijk water, waardevol werk [Boek]
  Peterse, H. \ Kok, G. \ Dubbeldam, R. \ 2008
  Waterschap Rivierenland bestaat op 1 januari 2009 zeven jaar. Terugblikkend kan je zien dat er een groot professionaliseringsproces is ingezet. Het waterschap transformeert geleidelijk van een traditioneel overheidsorgaan in een moderne, transparante ...
  help
  Leven met risico’s in de Nederlandse Delta \ Economenblad [Artikel]
  Kok, M. \ 2006
  De betekenis van de overstroming in New Orleans van eind augustus 2005 dringt langzaam in Nederland door. Ook wij wonen onder de zeespiegel, en ook wij kunnen te maken krijgen met grootschalige overstromingen. Dit artikel schetst een beeld van de ove ...
  help
  Effects of habitat restoration on the macroinvertebrate fauna in a foreland along the river Waal, the main distributary in the Rhine delta \ River research and applications [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Klink, A.G. \ Greijdanus-Klaas, M. \ Jans, L.H. \ Oosterbaan, J. \ Kok, F. \ 2007
  River engineering in the Rhine delta and water pollution have been major threats for the ecological functioning of the river in The Netherlands. To mitigate effects of river engineering, secondary channel construction in the forelands along the exist ...
  help
  Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? : voor het geld hoeven we het niet te laten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wonink, P. \ Kok, G. \ 2010
  Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspu ...
  help
  Samenhang tussen normen voor overstroming en wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, M. \ Klopstra, D. \ 2010
  Er bestaan verschillende typen wateroverlast, zoals wateroverlast door overvloedige neerslag of een dijkdoorbraak door extreme storm. Het is in de praktijk zinvol om onderscheid te maken tussen deze typen. De maatregelen om de schade te beperken, zij ...
  help
  Evaluation of design hydrograph methods and probabilistic methods for estimating design water levels on the river Meuse \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Pol, J.C. \ Kok, M. \ Barneveld, H.J. \ Morales-Napoles, O. \ Schielen, R.M.J. \ 2015
  Design water levels are needed for the design of flood defences along the Dutch river Meuse. Current practise is that these water levels are determined by hydrodynamic simulation of a standard design hydrograph at the upstream gauging station Borghar ...
  help
  Werken aan een veilige delta : lessen uit buitenlandse overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2012
  In de afgelopen tien jaar hebben verschillende overstromingsrampen nieuwe inzichten gegeven. In het jaar 2005 overstroomde New Orleans door orkaan Katrina. De dijken bleken onveilig te zijn (“It was only a system in name”, volgens het Army Corps of E ...
  help
  Hoeveel water kan Nederland bereiken via de grote rivieren? \ H2O online [Artikel]
  Kok, M. \ Pol, J. \ Vriend, H. de \ 2016
  In onze bescherming tegen overstroming vanuit de rivieren speelt de ‘maatgevende afvoer’ een belangrijke rol. Tot nu toe wordt deze afvoer bepaald op basis van statistische extrapolatie van gemeten afvoeren bij Lobith. Deze methode houdt geen rekenin ...
  help
  The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development [Proefschrift]
  Gulickx, M. \ 2013
  De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (mensel ...
  help
  Twee jaar na Katrina : de catastrofale overstroming van New Orleans [Boek]
  Kok, M. \ 2007
  Twee jaar na de rampzalige overstroming van New Orleans in 2005 hebben zes waterdeskundigen een week in de getroffen stad doorgebracht. Zij spraken met vertegenwoordigers van overheden, adviseurs en inwoners over de nasleep van de ramp. Hoe maken de ...
  help
  Verzekeren van overstromingsschade [Brochure]
  Kok, M. \ Vliet, L. van \ Klijn, F. \ 2014
  In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan, en wordt een overzicht gegeven van de argumenten die leiden tot de verschillende stellingnames. Zo blijkt bijvoorb ...
  help
  Afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond : beantwoording van vragen Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Botterhuis, T. \ Rijcken, T. \ Kok, M. \ Toorn, A. van der \ 2012
  Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogra ...
  help
  Onderzoek faalkans in kader van Kennis voor Klimaat : beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Botterhuis, T. \ Rijcken, T. \ Kok, M. \ Toorn, A. van der \ 2012
  Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogra ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.