Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Overstromingen: de impact voor ziekenhuizen in Nederland \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ Kok, M. \ Vermeij-van den Braak, W.E.W. \ 2008
  Dr. Deichmann beschrijft in “Code Blue, A Katrina Physician’s Memoir” de gevolgen van de overstromingen voor zijn ziekenhuis en hoe het Memorial Hospital is geëvacueerd. Het verhaal is een nachtmerrie van een onwerkelijke situatie. De vraag is wat de ...
  help
  Assessing the effects of compartmentalisation of dike-ring areas on the amount of economical damage and the number of casualties related to a flood for ICWFM-2007 \ International Conference on Water & Flood Management (ICWFM-2007) 12 - 14 March 2007, Dhaka, Bangladesh [Artikel]
  Leenders, J.K. \ Groot, S.M. \ Kolen, B. \ Hemert, H. van \ 2007
  Dike-ring areas in the Netherlands are protected from the sea, large rivers and lakes by primary dikes. Often the dike-rings are unintentionally compartmentalised by historical dikes, levees, roads and railway embankments. The effect of unintended co ...
  help
  Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
  In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
  help
  Is verticale evacuatie haalbaar of niet? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Engel, K. \ Harrald, J. \ Kolen, B. \ Torres, M. \ Trainor, J. \ Veldhuis, P. \ Velotti, L. \ Zannoni, M. \ 2010
  Studies in Nederland en internationale ervaringen, zoals in New Orleans, hebben aangetoond dat horizontale evacuatie bij een mogelijke overstroming soms onmogelijk of onwenselijk is. Onwenselijk voor bijvoorbeeld kwetsbare bevolkingsgroepen met speci ...
  help
  Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
  Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
  "Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
  help
  Anderhalf jaar na de Tohoku tsunami in Japan : leren van de zoektocht naar een acceptabel risico voor een nieuw waterveiligheidsbeleid tijdens de wederopbouw [case study] \ Water governance [Artikel]
  Kolen, B. \ Jonkman, B. \ Bouwer, L.M. \ 2012
  Een team van Nederlandse en Japanse experts heeft in juni kennis en ervaringen gedeeld over overstromingsrisico’s en beschermingsstrategieën in kustgebieden in een conferentie en driedaags veldbezoek. Centraal stond de huidige zoektocht naar het juis ...
  help
  Investeren in evacueren : wat kost het, wat levert het op? \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
  Terpstra, T. \ Kolen, B. \ Asselman, N. \ 2013
  Dit artikel biedt eerste inzichten in de kosten en baten van investeringen in rampenbestrijding en infrastructuur om de evacuatiefracties te verhogen. De evacuatiefractie geeft hierbij de verwachtingswaarde aan van het aantal mensen dat preventief ka ...
  help
  Uniforme methode voor normeren voorlandkeringen [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Hofman, P.J. \ 2012
  Een nieuwe methode voor het normeren van voorlandkeringen (keringen voor buitendijkse gebieden) gaat uit van de overstromingskans. Dit geeft meer inzicht in het werkelijke veiligheidsniveau. De richtlijn is toegepast bij een pilotstudie voor de polde ...
  help
  Meerlaagsveiligheid: integratie water en ruimte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Zethof, M. \ Kolen, B. \ Bouwer, L.M. \ 2014
  Meerlaagsveiligheid biedt de mogelijkheid strategieën op te stellen waarin preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing zijn geïntegreerd. Hiermee zijn logische of acceptabele combinaties van maatregelen op te stellen voor een gebiedsstrateg ...
  help
  Richtlijn normering compartimenteringskeringen [Boek]
  Geerse, C. \ Stijnen, J. \ Kolen, B. \ 2007
  Het doel van deze richtlijn is als volgt: “Het beschrijven van de methodiek op basis waarvan voor de waterkerende functie van compartimenteringskeringen een veiligheidsnorm kan worden gebaseerd”. Verondersteld wordt dat met behulp van deze methode de ...
  help
  Richtlijnen voor het normeren van compartimenteringsdijken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kolen, B. \ Leenders, J. \ Hemert, H. van \ 2007
  Het compartimenteren van potentiële overstromingsgebieden kan een bijdrage leveren aan het streven om de overstromingsschade en het aantal slachtoffers na een doorbraak van de primaire waterkering te beperken. In Nederland liggen binnen de dijkringen ...
  help
  Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective [Boek]
  Kolen, B. \ Hommes, S. \ Netherlands US Water Crisis Research Network \ 2012
  We claim that, in The Netherlands, emergency management for flooding should be seen as an ‘add on’ to existing emergency planning. Therefore, some specific preparation is required to minimize loss of life and maximize the use of available information ...
  help
  Improvement effectiveness of forecasting by better use of warnings and knowledge of uncertainties \ Abstracts of oral and poster contributions to the international CHR-workshop 'Advances in flood forecasting and the implications for risk management' [Hoofdstuk uit boek]
  Kolen, B. \ 2010
  This article discusses possible improvements in the use of forecasts related to the decision making processes. Therefore we focus on the role of alerts or early warning and information systems that can be used as support. Also we focus on the consequ ...
  help
  EvacuAid: probabilistic evacuation model to determine expected loss of life for different strategies for mass evacuation \ International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt), The Challenges of Mass Evacuation, 21 - 23 September 2010, Birmingham, UK [Hoofdstuk uit boek]
  Kolen, B. \ Maaskant, B. \ Helsloot, I. \ Thonus, B. \ 2010
  This paper describes the probabilistic evacuation model “EvacuAid” that determines the expected value and bandwidth for the success and loss of life of evacuation strategies based on four parameters (including taking into account the impact of uncert ...
  help
  Effecten van evacuatiestrategieën in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kolen, B. \ Maaskant, B. \ Thonus, B. \ 2010
  Evacuatie kan slachtoffers bij een dreigende overstroming voorkomen. In sommige gevallen is er echter onvoldoende tijd om een preventieve evacuatie af te ronden. Een andere strategie, zoals ‘verticaal evacueren’, kan minder slachtoffers opleveren en ...
  help
  A comparison between The Netherlands and Germany of evacuation in case of extreme flooding \ Urban flood conference, Paris 26-27 September 2009 [Hoofdstuk uit boek]
  Kolen, B. \ Kutschera, G. \ Helsoot, I. \ 2009
  In the Netherlands, a protection system has been developed to the highest international safety standards. In Germany, attention has been paid to adaptation and prevention, for example, in the city of Hamburg. Due to improving safety, the probability ...
  help
  Contingency planning for large-scale floods in the Netherlands \ Journal of contingencies and crisis management [Artikel]
  Brinke, W.B.M. ten \ Kolen, B. \ Dollee, A. \ Waveren, H. van \ Wouters, K. \ 2010
  This paper focuses on the operational usefulness of contingency planning for worst case flood disasters in the Netherlands. The questions to be answered are: what do extreme flood scenarios for the Netherlands look like, how can authorities and relie ...
  help
  Evacueren kun je leren \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ 2009
  Onder dit motto is het project ‘Van dreigend hoogwater tot en met evacuatie’ afgerond. Het project heeft een oefen- en toetsingsinstrument opgeleverd voor de uitvoering van een massa evacuatie. Bestaande plannen kunnen worden beoefend en getoetst, op ...
  help
  Verslag FloodEx 2009 \ NVRB-Nieuwsbrief [Artikel]
  Kolen, B. \ Glerum, P. \ 2009
  In september 2009 heeft de internationale oefening FLOODEX plaatsgevonden. De oefening EU Floodex 2009 is opgezet onder leiding van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Voor de oefening is een scenario opgesteld door HKV lijn in wat ...
  help
  Waterproef Nationaal, leren van oefenvoorbereiding \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ Kaskens, S. \ Smit, B. \ Hoornstra, S. \ 2009
  De oefening Waterproef was de eerste landelijke rampenoefening, waarbij per oefendag meerdere veiligheidsregio’s, meerdere waterschappen en nationale crisisorganisaties deelnamen. Al met al de grootste oefening ooit in Nederland. De voorbereiding bes ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.