Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Buienradar voor de waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
  Afgelopen juli is in Nederland extreem veel neerslag gevallen. Op zulke momenten is de buienradar op internet ongekend populair. Dit is onder meer te danken aan het feit dat alleen internettoegang is vereist om de brongegevens van het KNMI te ontslui ...
  help
  Nog steeds effecten van insecticiden in oppervlaktewater Delfland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Koning, J. de \ 2010
  Het Hoogheemraadschap van Delfland, andere betrokken overheden en de glastuinbouwsector hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de emissies van verontreinigd afvalwater terug te dringen. Dit leidde tot tal van verbeteringen. Maar recent onderzoek l ...
  help
  Deeltjestellers bij de beoordeling van effluentfilters [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koning, J. de \ 2000
  Op de rwzi Ede werden filtratie-experimenten met rwzi-effluent uitgevoerd. Met behulp van een deeltjesteller met lichtblokkade-sensor werd de verwijdering van deeltjes door het effluentfilter (type diepbedfilter) vastgesteld en de invloed van voorbeh ...
  help
  Een eerste evaluatie van een zelfreinigend leidingnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mul, P. \ Boomen, M. van den \ Koning, M. de \ 2002
  In 2000 is in de nieuwbouwwijk Saendelft (gemeente Zaanstad) een drinkwaterdistributienet aangelegd dat ontworpen is op zelfreinigend vermogen. In 2001 zijn in deze wijk, in het kader van het bedrijfstakonderzoek, simultaan volumestroom- en troebelhe ...
  help
  Waterkansenkaart Hollands Noorderkwartier-Noord: rendement door participatie en aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Landheer, J. \ Koning, R. de \ Poort, M. \ 2003
  Nu de deelstroomgebiedsvisies bijna allemaal zijn afgerond, is een nieuwe stap voor het waterbeheer in deze eeuw gezet. Daarbij is de rol van de waterkansenkaarten zeker niet uitgespeeld. Ze zijn vaak onderligger of inspiratiebron voor de deelstroomg ...
  help
  Nieuwbouw zuiveringsstation De Laak weert bentazon : verontreiniging grondwater met bestrijdingsmiddel directe aanleiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koning, R. de \ Zweere, G. \ 2004
  Met het proefdraaien van de spoelwaterverwerking, waarbij gebruik gemaakt wordt van membraantechnologie, is de nieuwbouw van het zuiveringsstation De Laak van Hydron Zuid-Holland in de Alblasserwaard bijna volledig in gebruik. De uitbreiding van de b ...
  help
  Biotic Ligand-modellen in lijn met KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vijver, M. \ Peijnenburg, W. \ Koning, A. de \ 2006
  Recent is door onderzoekers het Biotic Ligand-model geïntroduceerd als alternatief voor de totaal opgeloste concentratie aan metalen. Het model (BLM) voorspelt de binding van het metaal aan aquatische organismen, rekening houdend met de verschijnings ...
  help
  Rwzi Westpoort bespaart energie en kosten met WOMBAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koenders, P. \ Niet, A. de \ Koning, S. \ Tee, S. \ 2011
  De beluchting van rioolwaterzuivering Westpoort in Amsterdam wordt sinds september 2009 aangestuurd door WOMBAT: een innovatieve modelgebaseerde regeling, die stuurt op temperatuur en debiet. Ze is door Witteveen+Bos in samenwerking met Waternet ontw ...
  help
  Aanzet voor watertypespecifieke risicogrenzen voor metalen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peijnenburg, W. \ Vijver, M. \ Koning, A. de \ 2007
  Zware metalen overschrijden regelmatig de landelijke normen. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen laten echter zien dat als rekening wordt gehouden met (verschillen in) de watereigenschappen die van invloed zijn op de metaaltoxiciteit, de daadwerk ...
  help
  Waterschap Vallei en Eem gebruikt aanvoervoorspelling om beluchting efficiënt in te zetten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ 2011
  In de afgelopen jaren worden in toenemende mate beluchtingsregelingen toegepast, die het ammoniumgehalte regelen door toepassing van een variabel zuurstofsetpoint. Deze besturingswijze is gericht op het behalen van de effluenteisen en voorkomt overbe ...
  help
  Waterkansenkaart Zuid-Kennemerland : eindrapport [Boek]
  Veldhuis, J.A.E. ten \ Koning, R. de \ 2001
  help
  Particle size analysis as a tool for performance measurements in high rate effluent filtration \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Graaf, J.H.J.M. van der \ Koning, J. de \ Tang, J. \ 2001
  help
  Kwaliteitsborging versterkt geloofwaardigheid overheid [Thema Rollen en kwaliteit] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Thoorn, A. van den \ Koning, W. de \ 2002
  De overheid is bij het bodembeheer een dominante partij en moet daarom ook in eigen huis orde op zaken stellen als het gaat om kwaliteitsborging bij het bodembeheer. Een overzicht van de rollen die de overheid vervult in het bodembeheer en bij bodems ...
  help
  Optimal combination of flocculating filtration and ultra filtration for advanced effluent treatment in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Koning, J. de \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 1999
  help
  Deeltjestelling bij infiltratie-experimenten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koning, J. de \ 2003
  De techniek van het tellen van deeltjes in water is de laatste jaren sterk in ontwikkeling, mede dankzij het feit dat in allerlei takken van industrie het bepalen van deeltjes in water steeds belangrijker wordt. Een en ander heeft geleid tot de ontwi ...
  help
  Afval het riool in! \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koning, J. de \ 2003
  Voedselrestenvermalers zijn apparaten voor de verwerking van keukenafval, dat bestaat uit resten van de voedselbereiding en resten van de maaltijd, kortweg keukenafval. In Nederland en veel andere Europese landen is het niet toegestaan om vermalen ke ...
  help
  Verwijdering van zwevendestof : PAO-cursus "Meer dan effluent" : "Vergaande behandeling van afvalwater", 5, 6 en 7 oktober 1999 [Boek]
  Koning, J. de \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 1999
  help
  Rioolbeheerder voelt de bui al hangen : app: (be)rekent op regen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Tilma, M. \ Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
  "Het heeft hard geregend, maar hoe hard is hard en had ik, als beheerder, daar wat aan kunnen doen?''. Met deze vraag wordt een beheerder van riolering of watersysteem regelmatig geconfronteerd. Inzicht in internsiteit en de ruimtelijke variabiliteit ...
  help
  Beluchters en zandfilters profiteren van slimme niveauregeling op de rwzi Bennekom \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bentem, A. van \ Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.-W. \ 2010
  In beluchtingstanks met oppervlaktebeluchting wordt soms een regelbare overlaat toegepast om het waterniveau in de beluchtingstank constant te houden te houden en de afvoer naar de nabezinktanks te reguleren. Dit klinkt eenvoudig, maar blijkt in de p ...
  help
  Van bodemmonsters naar bodemschatten : de ongekende mogelijkheden van het bodem-watersysteem [dossier nieuw bodembeleid] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Wit, J.C.M. de \ Oostra, A. \ Koning, W. de \ Agterberg, F. \ Cleen, M.P.T.M. de \ Boekhold, S. \ 2012
  Na 25 jaar bodemkwaliteitsonderzoek staan bodemkundigen te trappelen om met hun kennis talloze andere maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Of het nu gaat om verstedelijking, energievoorziening of voedselproductie, het nog grotendeels onbegrep ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.