Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aanzet voor watertypespecifieke risicogrenzen voor metalen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peijnenburg, W. \ Vijver, M. \ Koning, A. de \ 2007
  Zware metalen overschrijden regelmatig de landelijke normen. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen laten echter zien dat als rekening wordt gehouden met (verschillen in) de watereigenschappen die van invloed zijn op de metaaltoxiciteit, de daadwerk ...
  help
  Multi-level safety: water resilient urban and building design [Boek]
  Pötz, H. \ Anholts, T. \ Koning, M. de \ 2014
  The aim of this book is to provide inspiration for, and give form to, Multi-leveled water safety in cities. It sketches possibilities for a different kind of spatial design as well as the construction of buildings in a ‘water-robust’ manner.
  help
  Meerlaagsveiligheid: waterrobuust bouwen in stedelijk gebied [Boek]
  Pötz, H. \ Anholts, T. \ Koning, M. de \ 2014
  Dit boek dient als inspiratie om meerlaagsveiligheid in de stad vorm te geven. Het schetst mogelijkheden voor een andere ruimtelijke inrichting én om gebouwen ‘waterrobuust’ te bouwen. De voorbeelden in dit boek laten zien dat soms met kleine ingrepe ...
  help
  Bevers koloniseren de Geul in vijf jaar \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verschoor, G. \ Kurstjens, G. \ Koning, W. de \ 2015
  In het kader van het project "Toekomst voor de Bever in Limburg" werden tussen 2002 en 2004 tien beverfamilies bijgeplaatst in Limburg. Dit vond plaats omdat verwacht werd dat de autonome ontwikkeling van een levensvatbare populatie in Limburg vanuit ...
  help
  Rioolbeheerder voelt de bui al hangen : app: (be)rekent op regen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Tilma, M. \ Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
  "Het heeft hard geregend, maar hoe hard is hard en had ik, als beheerder, daar wat aan kunnen doen?''. Met deze vraag wordt een beheerder van riolering of watersysteem regelmatig geconfronteerd. Inzicht in internsiteit en de ruimtelijke variabiliteit ...
  help
  Nog steeds effecten van insecticiden in oppervlaktewater Delfland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Koning, J. de \ 2010
  Het Hoogheemraadschap van Delfland, andere betrokken overheden en de glastuinbouwsector hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de emissies van verontreinigd afvalwater terug te dringen. Dit leidde tot tal van verbeteringen. Maar recent onderzoek l ...
  help
  De polder en de plas : modellenonderzoek voor een zandwinplas in de polder Mastenbroek [Studentenverslag]
  Koning, F. de \ Kwak, R. \ 2007
  De polder Mastenbroek is een van de oudste veenpolders van Nederland. Het gebied ligt in Overijssel, tussen de steden Kampen, Zwolle, Hasselt en Genemuiden, en grenst in het noorden aan het Zwarte Meer. De polder en de oostelijke randzone langs de ri ...
  help
  Reiniging van grondwater van voormalige gasfabrieksterreinen [Boek]
  Koning, J. \ Schoeller, M. \ 1986
  Bodemsanering bij voormalige gasfabrieken
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  Waterschap Vallei en Eem heeft het slim geregeld \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Koning, M. de \ Bentem, A. van \ Kleef, D. van \ Gent, J. van \ Slaterus, R. \ 2008
  Waterschap Vallei en Eem heeft besloten de beluchterregelingen van alle rwzi's zoveel mogelijk te standaardiseren. Hiertoe is door DHV een algemene beluchterregelingsfilosofie ontwikkeld welke per zuivering op maat zal worden uitgewerkt. Op de rwzi V ...
  help
  'Funnel and gate' als alternatief voor ontgraving : meten en sturen bij innovatieve in situ bodemsanering [thema waterzuivering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Koning, T. \ Koenraadt, R. \ Wolting, T. \ Hoitzing, W. \ 1999
  Uitleg van de werkwijze en toepassing op een saneringslocatie in Den Haag van een reinigingsmethode die gebruik maakt van de van nature aanwezige grondwaterstroming en de zelfreinigende capaciteit van de bodem
  help
  Deeltjestellers bij de beoordeling van effluentfilters [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koning, J. de \ 2000
  Op de rwzi Ede werden filtratie-experimenten met rwzi-effluent uitgevoerd. Met behulp van een deeltjesteller met lichtblokkade-sensor werd de verwijdering van deeltjes door het effluentfilter (type diepbedfilter) vastgesteld en de invloed van voorbeh ...
  help
  Comparing in situ distribution coefficients and exchangeability of radiocaesium in freshwater sediments with laboratory predictions \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Koning, A. de \ Geelhoed-Bonouvrie, P.A. \ Comans, R.N.J. \ 2000
  help
  Optimal combination of flocculating filtration and ultra filtration for advanced effluent treatment in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Koning, J. de \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 1999
  help
  Effluentfiltratie : nabehandeling gericht op nuttige toepassing \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
  Koning J. \ 1999
  help
  Deeltjestellers bij de beoordeling van effluentfilters \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
  Koning, J. de \ 2000
  help
  Gemeenten en waterschappen : taakverdelen en samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jacobs, E. \ Koning, A. \ 1997
  help
  Activering systeem schept nieuwe mogelijkheden voor Trechter en Poort : eerste fase optimalisatieslag achter de rug \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Koning, A.A. \ Koenraadt, M.P.M. \ Rosbergen, W. \ 1999
  Het Trechter en Poort concept voor de sanering van verontreinigd grondwater maakt gebruik van de natuurlijke grondwaterstroming. In een verbeterde, actieve versie wordt de natuur een handje geholpen door de grondwaterstroming te beinvloeden m.b.v. ve ...
  help
  Particle size analysis as a tool for performance measurements in high rate effluent filtration \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Graaf, J.H.J.M. van der \ Koning, J. de \ Tang, J. \ 2001
  help
  Een eerste evaluatie van een zelfreinigend leidingnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mul, P. \ Boomen, M. van den \ Koning, M. de \ 2002
  In 2000 is in de nieuwbouwwijk Saendelft (gemeente Zaanstad) een drinkwaterdistributienet aangelegd dat ontworpen is op zelfreinigend vermogen. In 2001 zijn in deze wijk, in het kader van het bedrijfstakonderzoek, simultaan volumestroom- en troebelhe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.