Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Praktijkonderzoek naar corrosie bij damwanden : t.b.v. stabiliteitsschermen en erosieschermen in waterkeringen [Boek]
  Kraaijenbrink, P. \ 2013
  In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen tweezijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. In onderhavige rapportage zijn, samen met de resu ...
  help
  Corrosietoeslag op stalen damwandplanken te ruim \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kraaijenbrink, P. \ Beurs, G.A.M. van \ Jansen, S. \ Senhorst, H. \ 2014
  Stalen damwanden worden steeds vaker ingezet voor dijkversterking en staan dan in contact met grond en grondwater. Door chemische processen aan het plankoppervlak treedt corrosie op waardoor plankdikte en -sterkte afnemen. Ter compensatie van deze af ...
  help
  Plan van aanpak : TR "grond bermen - groene versie -" [Boek]
  Hoffmans, G. \ Kraaijenbrink, P. \ 2016
  Dit deelproject gaat over een plan van aanpak om te komen tot een “Technisch Rapport Grondbermen – groene versie”. Het plan van aanpak bevat een korte inventarisatie van principeoplossingen aangaande dijkversterkingstechnieken (dus het betreft niet a ...
  help
  Waterspanningsmeters controleren Ketelmeer - depot : drie jaar lang twee keer per dag meten op 78 locaties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Peters, A.J.M. \ Kraaijenbrink, P. \ Hoek, K.A. van den \ 1999
  Voor de sanering van het ␋Ketelmeer is in dat meer een baggerspeciedepot aangelegd. Omdat de snelheid, waarmee het depot wordt gevuld, van grote invloed is op de stabiliteit van de grondconstructies, dient het consolidatiegedrag voortdurend te worden ...
  help
  Corrosie van stalen damwandplanken in de grond : effect van zout grondwater [Boek]
  Jansen, S. \ Kraaijenbrink, P. \ Meurs, G.A.M. van \ 2014
  Stalen damwandplanken worden veelvuldig toegepast bij de versterking van dijken als de ruimte ontbreekt om een stabiliteitsberm in grond uit te voeren. Staal corrodeert echter en daardoor neemt de dikte af. In 2013 is praktijkonderzoek afgerond naar ...
  help
  Deltadijk langs Steurgat ruimtelijk goed inpasbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bossenbroek, J.C. \ Bart, P.J.N.J. \ Kraaijenbrink, P. \ 2011
  Bij een Deltadijk rijst snel het beeld van een dijk, die vele malen breder en veel hoger is dan een traditionele dijk. Uit de planstudie voor de dijkversterking langs de Biesbosch blijkt dat dit niet het geval hoeft te zijn. De dijk tussen Werkendam ...
  help
  Wegophoging en dijkversterking met nieuwe materialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Venmans, A.A.M. \ Kraaijenbrink, P. \ 2006
  Voor de toepassing van nieuwe materialen in de GWW ontbreken vaak nog de traditionele kaders, zoals de Standaard RAW. Dit 3e en laatste artikel in de serie over lichte ophoogmaterialen gaat in op het materiaalonderzoek voor een wegophoging bij Schiph ...
  help
  Bomen, bos en waterbeheer : Deltafact [Boek]
  Veraart, Jeroen \ Kruit, Jeroen \ Kraaijenbrink, Peter \ 2020
  Lokale praktijkvoorbeelden laten zien dat de aanleg van natuurlijk bos, voedselbos en agroforestry in de stroomgebieden van onze wateren van meerwaarde kunnen zijn voor biodiversiteit, koolstofvastlegging, het bufferen van water en waterveiligheid. D ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.