Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Laatmiddeleeuwse waterstaatkundigen in Vlaanderen : onderzoek naar de effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 2014
  De deskundigheid van dijkbouw en van zeestromingen berustte rond 1500 vooral bij dijkmeesters, landmeesters en functionarissen die veelvuldig met dijkbouw en dijkschouw te maken hadden. De expertise van de dijkexperts heeft niet alleen betrekking op ...
  help
  Dijkaanleg en dijkherstel in Noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw : een kwestie van geld en organisatie \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 1993
  Het betreft dijkherstel na overstromingen in het gebied van Biervliet, Land van Saeftinghe, in het gebied van de Vier Ambachten.
  help
  Cruquius' aanpak van het Goereese Gat : de casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Hoving, J. \ Kraker, A.M.J. de \ 2013
  De hoofdtoegang tot Hollandse handelssteden via het Goereese Gat werd door verzanding bedreigd. De discussie hierover is aan het begin van de achttiende eeuw ontstaan en heeft zo'n 130 jaar geduurd. Aan de basis van die discussie lag het rapport van ...
  help
  Projectplan Natte Natuurparel Nemerlaer [Boek]
  Kraker, G.J. de \ 2011
  Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer. Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde (waterafhankelijke) gebieden, de Natte Natuurparels, waaronder Landgoed Ne ...
  help
  Projectplan Aanpassing Zandkantse Leij & Zandleij : herstel Natte Natuurparel De Brand [Boek]
  Kraker, Gera de \ 2015
  Dit projectplan is onderdeel van het herstel van de Natte Natuurparel De Brand in de gemeente Tilburg. Voor herstel van de natte natuurwaarden in natuurgebied De Brand is een reeks maatregelen vastgesteld ten behoeve van aanpassing van de waterhuisho ...
  help
  Opsporen foutaansluitingen door camera-inspectie achterhaald? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kraker, M. de \ 2010
  Een bekende methode voor de opsporing van foute afvalwateraansluitingen op het hemelwaterriool is de camera-inspectie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van het opsporen van foutaansluitingen op gescheiden rioolstelse ...
  help
  Helofytenfilter als alternatief voor een bergbezinkbassin \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kraker, J. de \ Wolf, I. de \ Augustijn, D. \ 2004
  In Winterswijk loopt het door de Europese Unie gesubsidieerde project Winterwater, dat een reductie van de stedelijke belasting op het milieu ten doel heeft, onder andere door het verminderen van ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater. Als innovat ...
  help
  Polders en waterschappen in het Hulsterambacht : de geschiedenis van zeedijken, vooroever, binnenwater, wegen en van de bestuurlijke organisatie van de waterschappen in het voormalige Hulsterambacht tussen 1600 en 1999 [Boek]
  Kraker, A.M.J. de \ Bauwens, W.E.M. \ 2000
  help
  Lage dijken, overstromingen en bemesting: het einde van de 'bemesting' van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 2010
  De dijkbouw in en om het Kampereiland werd tot diep in de twintigste eeuw bepaald door de jaarlijkse slibafzetting die plaatsvond in het winterseizoen. Dit betekende dat de dijken hooguit 1,50 tot 2,50 meter hoog waren langs de Zuiderzee en enkele de ...
  help
  Flood events in the southwestern Netherlands and coastal Belgium, 1400 - 1953 \ Hydrological sciences journal = Journal des sciences hydrologiques [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 2006
  This paper focuses on the causes and impacts of flood events between 1400 and 1953 in the estuaries of the river Meuse, Rhine and Scheldt, and firther south along the Belgian coast
  help
  De geschiedenis van 750 jaar Vier Ambachten in vogelvlucht \ Zeeuws tijdschrift [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 1992
  help
  Gedachtenswitch in Hengelo \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kraker, M. de \ Heukels, R. \ 2012
  Daar waar vijf jaar geleden de riolering in de regel werd vervangen door nieuwe betonnen buizen, vindt er binnen de gemeente Hengelo als gevolg van technologische ontwikkelingen momenteel een meer gedegen afweging tussen de verschillende methodieken ...
  help
  Pro-actieve houding gericht op krijgen van inzicht : opsporen van hemelwateraansluitingen helpt bij optimalisatie van stelsel en zuivering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kraker, J.M. de \ Woortman, W. \ Burggraaff, A. \ 2011
  Op verzoek van de gemeente Zeewolde heeft ingenieursbureau DHV geïnventariseerd welke methode voor het opsporen van regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool het meest geschikt is onder de gegeven omstandigheden en randvoorwaarden. Daar waar norm ...
  help
  De Westerschelde, natuurlijk? : verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Lases, W.B.P.M. \ Kraker, A.M.J. de \ 2009
  De Westerschelde was tot circa 1000 nog een zoetwaterveengebied waarvan de waterscheiding op de zandrug van Stuivezande lag. Daarna brak de zee in en rukte oostwaarts op tot over de genoemde zandrug, waardoor deze in de vijftiende eeuw via de Honte d ...
  help
  Gemeentelijk Rioleringsplan Borne [Boek]
  Wanrooij, S. van \ Kraker, M. de \ 2016
  In hoofdstuk 2 wordt evaluerend teruggekeken op de afgelopen planperiode: wat is er de afgelopen 6 jaar gerealiseerd. Hoofdstuk 3 geeft de beleidskaders en randvoorwaarden voor dit GRP weer, waaronder relevante wet- en regelgeving, samenwerking en (k ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.