Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  High Performance Computing voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kruiningen, F. van \ Lobbrecht, A. \ 2008
  High-performance computing (HPC) is nog geen gangbare term in het Nederlandse waterbeheer. Ten onrechte, want deze moderne techniek voor zeer efficiënte simulatie biedt grote mogelijkheden. In dit artikel richten we ons op het snel en adequaat uitvoe ...
  help
  Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
  help
  Kennis over kroos [Boek]
  Maessen, M. \ Kruiningen, M. van \ [2014]
  Kroos is een van de bekendste waterplanten. Het drijft op veel wateroppervlakken. Elk waterschap in Nederland heeft met kroos te maken. Kroos komt voor in stilstaande wateren met voedselrijk water. Vooral smallere watergangen kunnen er in korte tijd ...
  help
  2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zantvoort, M. \ Kruiningen, F. van \ Heggeler, N. ten \ Spijker, M. \ 2008
  Voor het beantwoorden van watervraagstukken maken waterbeheerders in toenemende mate gebruik van 2D-modellen. Vooralsnog worden deze modellen vooral toegepast om overstromingen te berekenen die het gevolg zijn van het doorbreken van primaire waterker ...
  help
  Verzilting en waterbehoefte nu en in de toekomst : achtergronden, beleid en ontwikkelingen [Boek]
  Wateren-de Hoog, B. van der \ Kruiningen, F. van \ 2008
  help
  Langdurig en moeizaam automatiseringsproject slaagt uiteindelijk : automatische aansturing gemalen van Rijnland's boezem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurmans, W. \ Leeuwen, P.E.R.M. van \ Kruiningen, F.E. van \ 2000
  Verslag van het project 'Automatisering Boezembeheer Rijnland', dat o.a. voorziet in een systeem waarmee boezemgemalen automatisch kunnen worden aangestuurd. Howel het aanvankelijk mis ging, blijkt geautomatiseerde besturing van complexe watersysteme ...
  help
  Rijnland in de 21e eeuw [thema anders omgaan met water] \ Aarde en mens [Artikel]
  Kruiningen, F. van \ Wateren - de Hoog, B. van der \ 2001
  help
  Bloembollenteelt: hoge eisen aan het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wit, A. de \ Dam, A.M. van \ Kruiningen, F. van \ 2001
  In de bollenstreek rond De Zilk (Duin- en Bollenstreek; tussen Bennebroek en Noordwijk) is de laatste twee jaar de drooglegging en ontwatering van bollenpercelen onderzocht door intensieve meting van oppervlaktewaterstanden (peilbeheer), grondwaterst ...
  help
  Invloed van de zee op de neerslagverdeling en de frequentie van wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoes, O. \ Biesma, J. \ Stoutjesdijk, K. \ Kruiningen, F. van \ 2005
  Voor het dimensioneren van water- en rioleringsystemen wordt veelal gebruikt gemaakt van de neerslag van De Bilt of van ontwerpbuien die van deze reeks zijn afgeleid. Diverse waterschappen langs de kust vermoeden dat het in het kustgebied harder of v ...
  help
  Beoordelingscriteria watergangen : ontwerpgrondslagen en richtlijnen beheer en onderhoud van watergangen [Boek]
  Kruiningen, F. van \ 2000
  Bij het ontwerp, beheer en onderhoud van watergangen worden eisen gesteld aan de dimensies van de watergang (legger), toelaatbare waterstanden (peilbesluit) en stroomsnelheden en de wijze van onderhoud. Deze eisen zijn opgenomen in de legger en keurv ...
  help
  Vernattingbestrijding bollenvelden: consequenties van waterbeheer afgestemd op ruimtelijke inrichting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Kruiningen, F. van \ Es, O. van \ Hortensius, P. \ 2003
  Hoogheemraadschap van Rijnland is van plan om de waterhuishouding in regio De Zilk (Bollenstreek) beter af te stemmen op de bollenteelt. Er is een interactief planvormingsproces van waterpeilbeheer opgezet, waarbij speciale aandacht is besteed aan de ...
  help
  Verzilting Midden-Holland zomer 2003 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruiningen, F. van \ 2004
  De aanhoudende droogte van afgelopen zomer had een steeds lagere afvoer van de Rijn tot gevolg. De verzilting vanuit zee drong gestaag landinwaarts. Wateraanvoer vanuit het IJ-meer via Amsterdam (Amstel, Amstel-Drechtkanaal, Aarkanaal) naar het zuide ...
  help
  Real-time water management of the Rijnland storage basin \ Advances in water resources technology and management [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ Hartong, H.J.G. \ Kruiningen, F.E. van \ 1994
  help
  Automatisering boezembeheer Rijnland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kruiningen, F.E. van \ Snoeker, X.C. \ Vermeulen, C.J.M. \ 1997
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.