Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Hoofdstuk uit boek]
  Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
  Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch ku ...
  help
  Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kuiper, M. \ Buma, J. \ Kooijman, W. \ 2017
  Bijzondere droogte heeft afgelopen voorjaar en zomer gezorgd voor buitengewoon lage grondwaterstanden in heel Nederland. Deze lage grondwaterstanden kunnen tot schade leiden aan infrastructuur, bebouwing en groen. Actief grondwaterpeilbeheer blijkt e ...
  help
  Hoog, droog en toch grondwateroverlast \ H2O online [Artikel]
  Kuiper, M. \ Lambert, J. \ Verkleij, L. \ Kramer, M. \ 2015
  In tal van regio’s bevindt het grondwater zich normaliter op een diepte van minstens enkele meters. Toch ontstaat in deze gebieden steeds vaker grondwateroverlast. Zo ook in het duindorp Noordwijk aan Zee. Onderzoek door Wareco in samenwerking met De ...
  help
  Grondwater heeft lak aan perceelsgrenzen : bewoners en gemeente bestrijden gezamenlijk grondwateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kuiper, M. \ Aalbers, F. \ Hardeveld, R. van \ Ausma, G. \ Haan, B. de \ 2015
  In Velsen-Noord wordt sinds 2011 grondwateroverlast gemeld door bewoners en dat heeft geresulteerd in de oprichting van Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord. Samen met die groep gaat de gemeente kijken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast ...
  help
  Aanmeldingsnotitie Integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers : Behorende bij Ontwerp-Projectplan Waterwet [Boek]
  Veldhuizen, J.E. van \ Kuiper, S. \ 2015
  In 2012 is de toetsing van de regionale waterkeringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond en aangeboden aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de regionale keringen in Zuid-Hollan ...
  help
  De rol van protozoën in de waterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, J. \ 1973
  help
  Transport van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, J.S. \ 1973
  help
  De vluchtigheid van stoffen in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, D. \ Verdouw, J. \ 1971
  help
  Het omgekeerde osmoseproces, van ontzouting naar zuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, D. \ 1971
  help
  Urban Waterbuffer brengt de stad in waterbalans \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Kok, W. \ Kuiper, M. \ Noome, W. \ 2017
  De Urban Waterbuffer (UWB) is een ruimtelijk inpasbaar concept om het regenwater in stedelijk gebied te zuive- ren en langer in de ondergrond vast te houden om het op een later moment te gebruiken. De stedelijke watervoorziening wordt hiermee verduur ...
  help
  Problemen met de zwemwaterkwaliteit in een duurzame stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, M. \ Leenen, I. \ Ee, G. van \ 2010
  Stad van de Zon, een duurzame woonwijk in Heerhugowaard, ligt in het recreatiegebied Park van Luna. Dit recreatiegebied beschikt over een gesloten watersysteem met daarin een natuurlijk zuiveringssysteem, namelijk een stromingslabyrint met veel water ...
  help
  Validatie van modellen die het gedrag van milieuvreemde stoffen in rwzi's voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Temmink, H. \ Kuiper, P.J.C. \ Klapwijk, A. \ 1996
  help
  'Speelwater in de stad is veilig en gezond' [reactie en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lycklama à Nijeholt, T. \ Man, H. de \ Kuiper, M. \ Leenen, I. \ Palsma, B. \ 2009
  In H2O nummer 23 van 27 november jl. stond een artikel met als titel 'Water in de stad een risico voor de volksgezondheid?' Heleen de Man, Melanie Kuiper, Imke Leenen en Bert Palsma beschreven de uitkomsten van een kleinschalig onderzoek naar (fecale ...
  help
  Leidraad afkoppelen en infiltreren op de Utrechtse Heuvelrug \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bouma, J. \ Kuiper, M. \ Schure, A. ter \ 2010
  In totaal twaalf overheden en drinkwaterbedrijf Vitens hebben afgelopen januari een convenant getekend over het afkoppelen en infiltreren van afstromend hemelwater op de Utrechtse Heuvelrug (zie H2O nr. 2). Het is voor de eerste keer in Nederland dat ...
  help
  Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties \ De levende natuur [Artikel]
  Hoek, D.J. van der \ Vonk, M. \ Kuiper, R. \ 2014
  Voor een ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie ...
  help
  Regional watersystemen in het Structuurschema Groene Ruimte 2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, R. \ Clabbers, B. \ Vliet, L. van \ 2002
  Hoofdlijnen van deel 1 van het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR-2): een integrale benadering van water en ruimte, de ruimtevraag voor water, het belang van functiecombinaties, de randvoorwaarden vanuit de groene ruimte voor de deelstroomgebiedvis ...
  help
  De toepassing van model plankton ecosystemen in de ecotoxicologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, J. \ 1984
  Er bestaat behoefte aan methoden, die het mogelijk maken resultaten van toxicologische experimenten te extrapoleren naar natuurlijke omstandigheden. Vanaf 1975 wordt een door TNO ontwikkelde methode gebruikt, waarbij grote plastic zakken met natuurli ...
  help
  Zoutindringing [Factsheet]
  Friocourt, Y. \ Kuiper, K. \ Leung, N. \ 2014
  Verzilting van watersystemen is het fenomeen waarbij zoet water zout(er) wordt. Het zoete water moet vaak om meerdere redenen zoet blijven, denk hierbij aan de drinkwatervoorziening, gebruik voor in de landbouw en industrie, of voor de natuur. Het ve ...
  help
  Kansen voor natuurlijke zuivering : flinke verbetering waterkwaliteit mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vries, I. de \ Duel, H. \ 1997
  help
  RIZA workshop 'Integrale afweging voor waterkwaliteitsbeheerders' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuiper, P. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.