Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effect of temperature on anaerobic treatment of black water in UASB-septic tank systems \ Bioresource technology [Artikel]
  Luostarinen, S. \ Sanders, W. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2007
  The effect of northern European seasonal temperature changes and low temperature on the performance of upflow anaerobic sludge blanket (UASB)-septic tanks treating black water was studied. Three UASB-septic tanks were monitored with different operati ...
  help
  Anaerobic biodegradation of estrogens: hard to digest \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Mes, T.Z.D. de \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ Lettinga, G. \ 2008
  Although many publications are available on the fate of estrone (E1), 17b-estradiol (E2) and 17a-ethynylestradiol (EE2) during aerobic wastewater treatment, little is published on their fate under strictly anaerobic conditions. Present research inves ...
  help
  A downflow hanging sponge (DHS) reactor for faecal coliform removal from an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) effluent \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Beas, R.E.Y. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ Lier, J.B. van \ 2015
  This research was conducted to study the faecal coliforms removal capacity of downflow hanging sponge (DHS) reactors as a post-treatment for an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. Three long-term continuous laboratory-scale DHS reactors, ...
  help
  Poederkooldosering in actiefslib voor de verwijdering van microverontreinigingen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Evenblij, H. \ Roeleveld, P. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Schuman, E. \ Man, A. de \ Mulder, M. \ 2018
  Watervervuiling met stoffen als medicijnresten, industriële verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen is een groeiend probleem. Rioolwaterzuiveringen dragen met hun effluent bij aan de emissie van deze microverontreinigingen. Eén van de opties om dez ...
  help
  PACAS - poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen [Boek]
  Berkhof, David \ Boersma, Anne \ Evenblij, Herman \ Kujawa-Roeleveld, Katarzyna \ Schuman, Els \ Meier, A. \ Nafo, I. \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar het doseren van poederkool aan actief slib van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Op rwzi Papendrecht werd hiervoor een full scale instal ...
  help
  Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie [Boek]
  Been, Peter de \ Braak, Mark van den \ Boorsma, Jouke \ Helsen, Oscar \ Koomen, Arjen \ Aulich, Carli \ Tolman, Yora \ Knol, Eric \ Scherrenberg, Sigrid \ Oost, Ron van der \ Leenen, Imke \ Schuman, Els \ Kujawa-Roeleveld, Katarzyna \ Wilt, Arnoud de \ IJpelaar, Guus \ 2018
  Ozonisatie is een goede techniek om microverontreinigingen te verwijderen, maar vereist een locatie-specifieke afweging. Dit is de belangrijkste conclusie van een langdurige proef op awzi De Groote Lucht waarbij effluent is behandeld met ozon. In het ...
  help
  Microbial removal of the pharmaceutical compounds ibuprofen and diclofenac from wastewater \ BioMed Research International [Artikel]
  Langenhoff, A. \ Inderfurth, N. \ Veuskens, T. \ Schraa, G. \ Blokland, M. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Rijnaarts, H. \ 2013
  Studies on the occurrence of pharmaceuticals show that the widely used pharmaceuticals ibuprofen and diclofenac are present in relevant concentrations in the environment. A pilot plant treating hospital wastewater with relevant concentrations of thes ...
  help
  Alternatieven voor de septic tank in het buitengebied : brongerichte aanpak sanitatie in niet-kwetsbare gebieden [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mels, A. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2004
  Voor 1 januari 2005 dienen op alle ongerioleerde percelen in het buitengebied adequate lozingsvoorzieningen te zijn getroffen. In niet-kwetsbaar buitengebied schrijft artikel 1 van het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor om bij lozingen ...
  help
  Decentralisatie en hergebruik in de publieke sanitatie \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Lettinga, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2003
  In navolging van ontwikkelingen in de industriële sector is het zeer wenselijk dat ook in de publieke sector van de sanitatie wordt gekozen voor een (optimaal) decentrale aanpak. Decentrale Sanitatie en Hergebruik (DESAH) is een brongerichte benaderi ...
  help
  De afvalwaterketen verandert, langzaam maar zeker : demonstratieteam in Meppel [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mels, A. \ Zeeman, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ 2005
  Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen ter ontwikkeling van een nieuwe wijze van afvalwaterinzameling, -transport en -behandeling. Deze zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron (in het huishouden). Het ui ...
  help
  The combined Sharon/Anammox process : a sustainable method for N-removal from sludge water [Boek]
  Dongen, L.G.J.M. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M van \ Kujawa-Roeleveld, K. \ 2001
  Within the research programme of STOWA two innovative processes for N-removal have recently been examined: the Sharon process and the Anammox process. Both processes focused on the removal of nitrogen from digested sludge water. In the research, desc ...
  help
  Performance of UASB septic tank for treatment of concentrated black water within DESAR concept \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Kujawa-Roeleveld, K. \ Fernandes, T. \ Wiryawan, Y. \ 2005
  Separation of wastewater streams produced in households according to their origin, degree of pollution and affinity to a specific treatment constitutes a starting point in the DESAR concept (decentralised sanitation and reuse). Concentrated black wat ...
  help
  De keten verandert, ....langzaam maar zeker! \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Mels, A. \ Zeeman, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ 2006
  Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling, -transport en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron. Het ...
  help
  De keten verandert,....langzaam maar zeker! \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
  Mels, A. \ Zeeman, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Palsma, B. \ Swart, B. \ 2006
  Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling, -transport en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron. Het ...
  help
  Resource recovery from source separated domestic waste(water) streams; full scale results \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Zeeman, G. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ 2011
  Uitleg en ervaringen rond het concept nieuwe sanitatie
  help
  Estimation of denitrification potential with respiration based techniques [Proefschrift]
  Kujawa-Roeleveld, K. \ 2000
  help
  Fate of estrogens in biological treatment of concentrated black water [Proefschrift]
  Mes, T. de \ 2007
  De Nederlandse anaerobe zuiveringsinstallaties kunnen onvoldoende oestrogenen afbreken, ontdekte De Mes. Daarnaast ontdekte de promovenda dat het probleem nog een graadje serieuzer was dan ze aanvankelijk had gedacht. Enkele tientallen procenten van ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.