Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het nut van stedelijk waterbeheer : monitor gemeentelijke watertaken 2016 [Boek]
  Kunst, Oscar \ 2016
  De Monitor gemeentelijke watertaken informeert over de prestaties van het stedelijk waterbeheer voor de samenleving. Hoe staat het met de aanpak van regenwateroverlast? Moeten we letten op gezondheidsrisico’s van afvalwater? Wordt de riolering vernie ...
  help
  Hoe aan de slag met asset management in stedelijk waterbeheer? : interview met twee ontwikkelaars praktische handreiking \ Water governance [Artikel]
  Kunst, K. \ 2016
  Verouderde infrastructuur en krimpende budgetten nopen stedelijk waterbeheerders om scherpere en beter onderbouwde keuzes te maken. STOWA en Stichting RIONED zijn ervan overtuigd dat asset management hierbij kan helpen. Samen met adviesbureau CMS ass ...
  help
  Verscheidenheid in beleid rond vegetatiedaken [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kunst, O. \ 2010
  Tussen de waterschappen bestaan verschillen in de mate, waarin een ontwikkelaar waterberging met vegetatiedaken mag meerekenen als compenserende waterberging voor nieuw verhard oppervlak. Reden hiervoor is dat de beschikbaarheid van de berging zowel ...
  help
  Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast : een inventarisatie [Boek]
  Kunst, O. \ 2015
  Een eerste landelijk, kwantitatief onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van wateroverlast als gevolg van zware buien. De resultaten laten zien dat de gemeenten in Nederland de problematiek in beeld hebben en wateroverlast massaal aanpakken. Dit rap ...
  help
  Regenwater in de tuin? Mooi wel! : de betekenis van de particuliere kavel voor het stedelijk watersysteem [Boek]
  Dooren, N. van \ Kunst, K. \ 2009
  Deze publicatie laat zien dat met serieuze aandacht voor regenwateropvang op particulier terrein nieuwe mogelijkheden ontstaan om waterproblemen op te lossen. Dat (regen)water daardoor letterlijk dichter bij huis blijft, kan aantrekkelijk zijn voor d ...
  help
  Druk op ruimte heeft gevolgen voor de ondergrond: water heeft drie dimensies \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kunst, O.N. \ 2009
  Na veel wateroverlast aan het eind van de vorige eeuw zijn we anders naar water gaan kijken. Als we problemen willen voorkomen moeten we water meer ruimte geven, in bestemmingsplanprocedures zorgt de watertoets ervoor dat die ruimte er komt. De bodem ...
  help
  Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten [Boek]
  Kunst, O. \ 2015
  In mei en juni van 2015 is een inventarisatie gedaan in de vorm van een vragenlijst. In deze vragenlijst is gevraagd naar de omvang van schade door hevige buien, de maatregelen die gemeenten nemen en de kosten daarvan. Voor u ligt de regiorapportage ...
  help
  Duurzame afvalwaterketen in Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kunst, M. \ Kamermans, J. \ 2011
  Ten westen en ten noorden van de bestaande Amersfoortse Vinex-locatie Vathorst is een uitbreiding gepland van ruim 2.000 woningen. Al deze huishoudens zullen afval en afvalwater produceren. Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Amersfoort steken in ...
  help
  Breda werkt nieuw hemelwaterbeleid uit : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stigter, L. \ Kuiphuis, V. \ Wielinga, A. \ Kunst, O. \ 2011
  In het nieuwe hemelwaterbeleid van de gemeente Breda is, als werknorm, opgenomen dat bij sloop en herbouw zeven millimeter waterberging moet worden gerealiseerd. Een belangrijke vraag is of die eis in de praktijk doelmatig is in te vullen. Om dat te ...
  help
  Gemalen of vermalen worden onderzoek naar visvriendelijkheid van gemalen [Boek]
  Kunst, J.M. \ 2010
  Voorliggende rapportage is het resultaat van een inventarisatie naar de visvriendelijkheid van gemalen in Nederland. Op basis van literatuurstudie en een enquête onder waterbeheerders is de nodige informatie bijeen gebracht. Voor deze studie is het b ...
  help
  De verspreiding van Schuitenbeek- en Puttergemaalwater in het Wolderwijd - Nuldernauw [Boek]
  Kunst, R. \ Duin, E.H.S. van \ 1994
  help
  Water en energie : feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer [Boek]
  Brauw, H. de \ Beenen, T. \ Kunst, K. \ Timan, A.F. \ cop. 2012
  Bij de keuzes voor verbetermaatregelen in het stedelijk waterbeheer spelen vele aspecten een rol. Energie is er één van. Als we energie bij onze keuzes laten meewegen, moeten we dat doen op basis van feiten. Dit boekje geeft inzicht in energiecijfers ...
  help
  Gebruik peilbuismethode dubieus : sonde werpt nieuw licht op bemonsteringstechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kunst, D.J.P. \ Olie, J.J. \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.