Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
  Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
  help
  Dynamic adaptive policy pathways : a method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwakkel, J.H. \ Walker, W.E. \ Maat, J. ter \ 2013
  A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide fut ...
  help
  Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Boek]
  Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
  Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
  help
  Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
  Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
  Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
  help
  Monitoring en evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement : eindrapportage voor project "Ontwerp van een monitorings- en valuatiekader voor het Deltaprogramma - deel Adaptief Deltamanagement" [Boek]
  Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Maat, Judith ter \ Haasnoot, Marjolijn \ Kwakkel, Jan \ 2016
  Na een aantal jaren van beleidsontwikkeling is voor het Deltaprogramma nu een nieuwe fase aangebroken van kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het bel ...
  help
  Duurzaam waterbeheer VINEX - Hengelo; wel wadi's, geen huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velde, R. van der \ Driessen, J. \ Kwakkel, J. \ 1999
  Voor de VINEX-locatie Vossenbelt, deelplan Het Broek, in Hengelo, zijn doelstellingen geformuleerd en is onderzoek gedaan naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Wadi's voor de afvoer van hemelwater dragen bij aan duurzaam waterbeheer en passen bij het ...
  help
  Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
  This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
  help
  Praktische oplossingen in afvalwatersysteem Almelo \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kole, L. \ Kwakkel, J. \ Voskamp, T. \ Roordink, M. \ 2012
  'Beheren als ware het één systeem' is een opgave die door de gemeente Almelo en waterschap Regge en Dinkel al meer dan tien jaar serieus genomen wordt. Vanuit het gezamenlijk streven naar het leveren van een waardevolle afvalwaterketendienst brengen ...
  help
  Dun water: bronaanpak bij het Waterschap Regge en Dinkel \ Dun water door de rwzi? : NVA - symposium, [12 december 1996 in Apeldoorn] [Hoofdstuk uit boek]
  Honing, H. van der \ Kwakkel, J. \ Visser, T.N.M. \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.