Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  San Francisco Bay: preparing for the next level [Boek]
  Raalten, D. van \ Laan, T. van der \ Wijsman, P. \ Boeije, L. \ Schellekens, E. \ Dircke, P. \ Pyke, B. \ Moors, E. \ Pelt, S. van \ Elias, E. \ Dijkman, J. \ Travis, W. \ McCrea, B. \ LaClair, J. \ Goldbeck, S. \ 2009
  This report provides new insights on the impacts climate change poses on San Francisco Bay, the opportunities this challenge brings and some potential guidelines on how to move forward, as the Bay Area continues to position itself in leading the way ...
  help
  Stochastic modelling of daily rainfall sequences [Proefschrift]
  Buishand, T.A. \ 1977
  cum laude graduation (with distinction)
  help
  Water in de stad : gescheiden waterstromen : behandelingstechnieken [Boek]
  Geldof, G. D.. \ Jong, S. P.. \ Braal, A. J. de \ Marsman, E. H.. \ Laan, J. van der \ Kruseman, I. E. L.. \ 1997
  In deze bundel wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor de behandeling van de verschillende waterstromen in de stad zoals: drinkwaterwaterbesparing; bronmaatregelen; inzamel- en transporttechnieken; afkopp ...
  help
  Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
  In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
  help
  Libellen in de Overijsselse Vecht : orienterend onderzoek naar de betekenis van libellen als indicatorgroep voor een integraal land- en waterbeheer [Boek]
  Laan, N. van der \ 1984
  help
  Bacteria and virus removal effectiveness of ceramic pot filters with different silver applications in a long term experiment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Laan, H. van der \ Halem, D. van \ Smeets, P.W.M.H. \ Soppe, A.I.A. \ Kroesbergen, J. \ Wubbels, G. \ Nederstigt, J. \ Gensburger, I. \ Heijman, S.G.J. \ 2014
  In 2012 more than 4 million people used a ceramic pot filter (CPF) as household water treatment system for their daily drinking water needs. In the normal production protocol most low cost filters are impregnated with a silver solution to enhance the ...
  help
  Levenscyclusanalyse van een nieuw drinkwaterproductieproces \ H2O online [Artikel]
  Zijp, M. \ Laan, H. van der \ 2015
  Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een verlanglijst: onberispelijk drinkwater, een toekomstbestendig productieproces en een duurzaam bedrijf. Mooie wensen, maar zijn die gelijktijdig te realiseren? Hoe verhouden nieuwe technologiën zich tot de conventione ...
  help
  De invloed van aanvoerwater op het watersysteem Veenkoloniën [Studentenverslag]
  Laan, E. van der \ Fransen, X. \ 2014
  Deze analyse is bedoeld om op hoofdlijnen de invloed van het aanvoerwater voor de parameters chloride, fosfor en stikstof in beeld te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van aanvoerwater in de Veenkoloniën groot is. In Veenkoloniën Zuid ...
  help
  Veilige en goed ingepaste waterkeringen in Rotterdam [Boek]
  Veelen, P. van \ Boer, F. \ Hoijtink, R. \ Laan, T. van der \ [2010]
  Midden in het stedelijk gebied van Rotterdam liggen de primaire waterkeringen die een groot deel van de Randstad en het zuidelijke deel van de regio beschermen. Bekende straten zijn onder andere de Brede Hilledijk en de Schiedamsedijk. Door de verder ...
  help
  Waterpest en Cabomba TORWASH experimenten [Boek]
  Bleijendaal, L.P.J. \ Sumbharaju, R. \ Pels, J.R. \ Laan, R.R. van der \ Cieplik, M.K. \ Bosma, M. \ 2014
  In Nederland worden woekerende waterplanten geoogste om de waterwegen open te houden. Het is de verwachting dat door verbeteringen in de waterkwaliteit de groei van deze planten nog verder zal toenemen. Waternet, het bedrijf dat verantwoordelijk is v ...
  help
  Grondwaterwinning in de Eemvallei : onderbouwing vergunningsaanvraag pompstation te Bunschoten-Spakenburg [Boek]
  Roosma, E. \ Verresen, H.M.G. \ Stakelbeek, A. \ Laan, J. van der \ Doedens, G.D.J. \ Ruiter, P. \ Projectgroep Grondwaterwinning in de Eemvallei \ 1990
  Het grondwaterplan van de provincie Noord-Holland schrijft een gefa-seerde vermindering van de bestaande grondwaterwinningen in het Gooi voor. Een grondwaterwinning van 5 miljoen m3/jaar in de Eemvallei nabij Spakenburg is één van de alternatieve pro ...
  help
  Passive optical bathymetry with CAESAR [Boek]
  Laan, M. van der \ 1990
  help
  Remineralisatie van reverse osmosis-permeaat bij de productie van drinkwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Veldt, D. van der \ Heidekamp, H. \ Laan, H. van der \ 2018
  Nederlandse drinkwaterproducenten stuiten steeds vaker op antropogene stoffen in het water dat ze winnen, zoals industriële stoffen, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Hoewel aangetroffen concentraties nog laag zijn, bezinnen de bedrijven zich o ...
  help
  High flow ceramic pot filters \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Halem, D. van \ Laan, H. van der \ Soppe, A.I.A. \ Heijman, S.G.J. \ 2017
  Ceramic pot filters are considered safe, robust and appropriate technologies, but there is a general consensus that water revenues are limited due to clogging of the ceramic element. The objective of this study was to investigate the potential of hig ...
  help
  De ontwikkeling van een zuiveringsstructuurplan in een hellend gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laan, W.P. van der \ 1973
  help
  Life cycle assessment of two drinking water production schemes [Boek]
  Zijp, M.C. \ Laan, H. van der \ 2015
  Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om te bepalen welke impact het productieproces van een product heeft op het milieu. In deze LCA is onderzocht wat de invloed van dit energiegebruik is ten opzichte van de andere onderdelen v ...
  help
  Onderzoek naar de verwijdering van trichlooretheen uit water door intensieve beluchting en door filtratie over geactiveerde kool \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laan, J. van der \ 1979
  help
  Bepaling van lagere vetzuren en biocarbonaat alkaliteit d.m.v. titratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laan, J.B.R. van der \ Hobma, S.W. \ 1978
  help
  Rioolwaterinfiltratie en grondwaterkwaliteit in Het Gooi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Groenendijk, W.R. \ Hendriks, L.J. \ Laan, J. van der \ Roebert, A.J. \ 1977
  help
  De Dommel is schoon \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laan, W.P. van der \ 1977
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.