Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Model for unsaturated flow above a shallow water-table, applied to a regional sub-surface flow problem [Proefschrift]
  Laat, P.J.M. de \ 1980
  Voor het numeriek oplossen van stromingsvergelijkingen worden eindige elementen- en eindige differentiemethoden gebruikt. De eindige elementenmethode biedt voordelen bij het oplossen van gecompliceerde verzadigde-onverzadigde stromingsproblemen en in ...
  help
  Water resources management on a regional scale : proceedings of technical meeting 37, November 1980 [Congresverslag]
  Nes, T.J. van de \ Laat, P.J.M. de \ Awater, R.H.C.M. \ 1981
  help
  MUST : version 2.0 : a simulation model for unsaturated flow [Boek]
  Laat, P.J.M. de \ 1989
  help
  Water sector capacity building strategies, methods and instruments in a world of knowledge networks \ The learning society and the water-environment = La société cognitive et les problèmes de l'eau : Paris, 2-4 June 1999 : proceedings of the international symposium [Hoofdstuk uit boek]
  Laat, P.J.M. de \ Ramsundersingh, A.S. \ 2000
  help
  Diffuse bronnen van waterverontreiniging als voorbeeld voor de noodzaak van een integrale milieuvergunning? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Rijswick, H.F.M.W. van \ Laat, A.L.M. de \ 1998
  help
  Geen toename van piekafvoer van de Geul \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laat, P. de \ Librada Chu Agor, M. \ 2003
  Berichten in diverse media wekken de indruk dat de overlast door hoogwater van de Geul gedurende de laatste decennia toeneemt. Dit zou het gevolg zijn van menselijk handelen en/of een verandering van het klimaat. Onderzoek van de afvoerreeks van de G ...
  help
  Extreme floods in the Meuse basin over the past century : aggravated by land-use change? \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
  Tu, M. \ Hall, M.J. \ Laat, P.J.M. de \ Wit, M.J.M. de \ 2004
  Test results indicate that the flood peaks in the Meuse river have significantly increased since the 1980's. Changes in land-use cannot convincingly explain the increasing flood peaks. They are effected more by change in the antecedent precipitation ...
  help
  Toename hoogwaterfrequentie in de Maas : verandert het klimaat of verandert het stroomgebied? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Laat, P.J.M. de \ Min Tu \ Wit, M.J.M. de \ Uhlenbrook, S. \ 2006
  Onlangs is Tu Min bij Unesco IHE gepromoveerd op een onderzoek naar veranderingen in afvoerregime van de Maas. Ze toont aan dat de omvang en frequentie van hoogwater in de Maas is toegenomen. Deze toename lijkt toegeschreven te kunnen worden aan een ...
  help
  IHE 's response to the changing domain of hydrology \ 25 years international course for hydrologists [Hoofdstuk uit boek]
  Laat, P.J.M. de \ 1992
  help
  MUST : a pseudo steady-state approach to simulating flow in unsaturated media \ ICID bulletin: irrigation, drainage and flood control / International Commission on Irrigation and Drainage - Bulletin CIID : irrigations, drainage et maitrise des crues / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
  Laat, P.J.M. de \ 1992
  help
  GELGAM : a model for regional water management \ Water resources management on a regional scale : proceedings of technical meeting 37, November 1980 [Hoofdstuk uit boek]
  Laat, P.J.M. de \ Awater, R.H.C.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1981
  help
  Use of soil survey data in a model for simulating regional soil moisture regimes \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
  Bouma, J. \ Laat, P.J.M. de \ Awater, R.H.C.M. \ Heesen, H.C. van \ Holst, A.F. van \ 1980
  help
  Simulatie van verdamping en beregening met MUST \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Laat, P.J.M. de \ 1985
  Het verdampingsmodel UNSAT is aangepast en herschreven, met als nieuwe naam MUST (Model for Unsaturated flow above a Shallow water Table). De belangrijkste wijzigingen in het model komen aan de orde, evenals het effect van de wijzigingen op de bereke ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.