Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De Nederlandse watersector zoekt jong talent \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lammers, O. \ 2007
  In een tijd van vergrijzing en ontgroening zet het gebrek aan interesse van jongeren voor werken in de wereld van water het huidige succes van de Nederlandse watersector sterk onder druk. De watersector vist met een aantal sterke merken, zoals Shell ...
  help
  Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
  Lammers, I. \ 2007
  In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
  help
  Nieuwe voorzitter stuurgroep WaterWegen : 'Ik ga chaos creëren' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2009
  "Als ik mij bij de waterschappen meld, begin ik het gesprek meestal met de mededeling: Ik ga chaos bij jullie creëren. Ik kom niet met oplossingen, ik kom alleen maar met vragen. En uiteindelijk is het mijn doel dat de stuurgroep WaterWegen zichzelf ...
  help
  Samenwerken in de waterketen loont : waterzuivering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2010
  Hoewel het met de toekomst van de waterschappen nog alle kanten lijkt op te kunnen gaan, geloven waterschap Vallei & Eem en inliggende gemeenten met overtuiging in de samenwerking in de afvalwaterketen. Deze heeft daar concrete vormen aangenomen. Inm ...
  help
  Dijk en meer : eindrapportage verkenning toekomst Afsluitdijk [Boek]
  Lammers, Jos \ 2009
  Na 75 jaar is de Afsluitdijk toe aan en flinke opknapbeurt, concludeert het kabinet in de Watervisie uit 2007. Het kabinet wil weten of er, als er dan toch opgeknapt moet worden niet méér kan. Of een betere veiligheid te combineren valt met bijvoorbe ...
  help
  Homo ludens : Bert Satijn trekt complexe onderhandelingen vlot met 'serious games' [mens in beeld] \ WaterForum [Artikel]
  Lammers, O. \ 2013
  Zet onderhandelaars niet direct om tafel, maar laat ze eerst in een spel elkaars werelden en belangen ontdekken. Als programmadirecteur van ‘Leven met Water’ heeft Bert Satijn al enkele jaren geleden de kracht van ‘serious games’ ontdekt. Met het Wat ...
  help
  Fliwas: einde of doorstart? [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2011
  In 2009 werd in Nederland een in Europees verband ontwikkeld hoogwater- en calamiteiteninformatiesysteem geïnplemeteerd : het Flood Information and Warning System (Fliwas). Hiermee zou men in tijden van hoogwater verzekerd zijn van een goede communic ...
  help
  De invloed van de landbouw op de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging in het Hupselse beekgebied : een eerste aanzet [Studentenverslag]
  Lammers, B. \ 1985
  In het stroomgebied van de Hupselse Beek, gelegen ten oosten van de lijn Groenlo-Eibergen in Gelderland, zijn in de periode juni 1983 tot en met april 1984 monsters verzameld en in het laboratorium geanalyseerd. Om een indicatie te verkrijgen van de ...
  help
  Prioriteit voor duurzame steden en watergerelateerde problematiek : Wallet: “HABITAT-III is platform om ervaring en kennis te delen” \ WaterForum [Artikel]
  Lammers, O. \ 2015
  Terwijl korte perioden van hevige droogte gevolgd door intensieve regenbuien zich deze zomer in Nederland opnieuw hebben opgedrongen prepareert ‘Nederland’ zich voor de “Global UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development” (HABITAT-III) ...
  help
  Mid term report Knowledge for Climate: Hotspot Haaglanden Region [Boek]
  Döpp, S. \ Lammers, A. \ 2012
  The high degree of urbanisation and high economic value of the region make Haaglanden a unique area, both nationally and internationally. And yet this region is also vulnerable to the consequences of climate change. For instance, the expectation is t ...
  help
  Kennisbehoud onder druk bij generatiewisseling in watersector : opvolgers gezocht voor gouden generatie [wisseling van de wacht] \ WaterForum [Artikel]
  Lammers, O. \ 2013
  De komende jaren zal een groot aantal ervaren medewerkers de watersector verlaten. Alleen al bij Rijkswaterstaat zullen tot 2016 zo’n duizend mensen met pensioen gaan. De generatie van zestigers. Mensen die voor een groot deel met de ‘harde techniek’ ...
  help
  Deltatechnologie uit de 17e-18e eeuw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2008
  Bij dijkversterkingswerken aan het Markermeer die tussen Hoorn en Enkhuizen plaatsvinden, zijn de uitvoerders onverwacht op een enorme hoeveelheid houten balken gestoten. De vondst was van dien aard dat het hoogheemraadschap archeologen inschakelde e ...
  help
  Waterbestuur : rol waterschappen bij bestrijden crisis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2009
  De Nederlandse waterschappen kunnen werken ter waarde van honderden miljoenen euro's vervroegd uitvoeren ter bestrijding van de economische crisis. Wel moeten Rijk, provincies en gemeenten een aantal belemmeringen wegnemen
  help
  Waterberging Volkerak-Zoommeer : startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) [Boek]
  Lammers, J. \ 2009
  In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden is de conclusie getrokken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af moeten kunnen voeren dan waar t ...
  help
  "Superveel geleerd en ervaren" : jeugddijkgraaf : thema educatie en arbeidsmarkt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ 2010
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe krijg je jongeren zover dat zij na de middelbare school kiezen voor een opleiding, waarmee zij binnen de watersector aan de slag kunnen? Hoogheemraadschap van Delfland kwam op een lumineus idee: de aans ...
  help
  Taskforce Management Overstromingen: 'nog ontzettend veel te doen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Rapport van Bevindingen - TMO - Platform Overstromingen
  Lammers, O. \ 2009
  "De aanjaagfunctie die de Taskforce Management Overstromingen had, heeft ertoe geleid dat we in Nederland organisatorisch gezien veel beter zijn voorbereid op eventuele overstromingen. Maar deze overstromingen kunnen beter nog even uitblijven. Er is ...
  help
  Dijken aan de monitor : hele wereld kijkt naar IJkdijkproject in Groningen \ Otar [Artikel]
  Lammers, O. \ 2008
  God schiep de aarde en de Nederlanders Nederland. Die eeuwenoude Nederlandse schepping krijgt er een eigentijds hightech onderdeel bij, namelijk de ‘dijk van de toekomst’. Een groot aantal bedrijven gaat samen met de stichting IJkdijk sensorensysteme ...
  help
  Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie in natte schraallanden : praktijkexperiment Gees [Boek]
  Kemmers, R. \ Bolhuis, P. \ Lammers, E.J. \ Jong, B. de \ 2008
  De afgelopen jaren is in graslandreservaten dusdanig veel pitrus geconstateerd dat botanisch beheer en weidevogels niet meer kunnen gerealiseerd. Het probleem doet zich vooral voor op gronden die de laatste 20 jaar zijn overgekomen uit de landbouw. O ...
  help
  Minister van Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma-Lebbink : 'Ik ben steeds meer van water gaan houden' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ Lucassen, W. \ 1998
  help
  Extreme overlast in Noord-Nederland : waterschappen draaien overuren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ Lammers, O. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.