Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in schubvis [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. an \ Hoek-van den Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
  Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zie ...
  help
  Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten tussen 2006 en 2012 [Boek]
  Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-ge ...
  help
  Een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van macrofauna coenosen in drie verschillende vegetatie types in de grote Maarsseveense Plas, mei-november 1979 [Studentenverslag]
  Geerlings, R. \ Lee, A. van der \ Schouten, T. \ 1980
  Van mei tot en met november 1979 is er onderzoek gedaan aan de macofauna biocoenosen in de Grote Maarsseveense Plas. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het RIN-project nr. 052: de structuur van macrofauna coenosen in de Maarsseveense Plassen ...
  help
  Operation-driven heterogeneity and overlooked feed-associated populations in global anaerobic digester microbiome \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mei, R. \ Nobu, M.K. \ Munoz Sierra, J. \ Wu, Z. \ Ye, L. \ Lee, P.K.H. \ Lee, P.-H. \ Lier, J.B. van \ McInerney, M.J. \ Kamagata, Y. \ Liu, W.-T. \ 2017
  Anaerobic digester (AD) microbiomes harbor complex, interacting microbial populations to achieve biomass reduction and biogas production, however how they are influenced by operating conditions and feed sludge microorganisms remain unclear. These wer ...
  help
  Gehaltes aan dioxines en dioxineachtige PCB's (tetaal-TEQ) in paling en wolhandkrab uit Nederlands zoetwater [Boek]
  Kotterman, M. \ Lee, M. van der \ 2011
  Het ministerie van EL&I heeft het voornemen om maatregelen te nemen voor die gebieden waar vis wordt gevangen die niet voldoet aan de Europese productnormen voor dioxines en PCB's. Daarom zijn in opdracht van EL&I de data betreffende dioxines en diox ...
  help
  Modeling NOM fouling of low pressure membranes: impact of membrane properties and NOM characteristics \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
  Lee, N. \ Pellegrino, J. \ Amy, G. \ 2008
  This research attempted to identify characteristic coordinates responsible for significant flux decline in low pressure membrane filtration, and to explain relationships among those coordinates with a modeling approach
  help
  Verontreiniging Nederlandse schieraal 2009-2010 : onderzoek naar dioxines, PCB’s, organochloorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers (PBDE’s) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. van \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied in hoge mate verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel minder gecontamineerd en ...
  help
  Scaling and trends of hourly precipitation extremes in two different climate zones – Hong Kong and the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Lenderink, G. \ Mok, H.Y. \ Lee, T.C. \ Oldenborgh, G.J. van \ 2011
  Hourly precipitation extremes in very long time series from the Hong Kong Observatory and the Netherlands are investigated. Using the 2m dew point temperature from 4 h before the rainfall event as a measure of near surface absolute humidity, hourly p ...
  help
  Adaptief monitoren : versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Lee, G.H. van der \ Baat, M.L. de \ 2018
  Bij adaptief monitoren van oppervlaktewateren wordt in de monitoringscyclus iteratief de kennisbasis versterkt en het beheer verfijnd. Naast dit lerend monitoren wordt ook een omslag gemaakt van het beschrijven van patronen naar het begrijpen van pro ...
  help
  Kunstmatige slibverwerkingsinstallaties in Zwitserland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Karper, R. \ Lee, A.B. van de \ Teeuwen, T. \ Verhaagen, J. \ 1970
  help
  Drentse telers streven naar schoner water \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
  Lee, H. van der \ 2018
  Bollentelers nemen extra maatregelen om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen in het wingebied van het drinkwaterbedrijf van Groningen. Met andere gewasbeschermingsmiddelen, het afsluiten van greppels en een kritischer keuze van de perceelsl ...
  help
  Nutrient retention in floodplains of the Rhine distributaries in The Netherlands [Special issue: Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins] \ River research and applications [Artikel]
  Lee, G.E.M. van der \ Olde Venterink, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2004
  Denitrification, plant uptake and sedimentation are important mechanisms of nutrient retention in floodplains. Due to nutrient retention, nitrogen (N) and phosphorus (P) loads of the river decrease, which is a primary aim in European water quality ma ...
  help
  Strategie om ecologische modellen te toetsen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dekker, S.C. \ Lee, G.E.M. van der \ 2001
  help
  Impact of floodplain wetlands on nutrient retention in the river Rhine \ NCR-days 2001 : from sediment transport, morphology and ecology to river basin management [Hoofdstuk uit boek]
  Olde Venterink, H. \ Lee, G. van der \ Higler, L.W.G. \ 2001
  The main objectives of this study were (i) to evaluate whether an increase of the active floodplain area may increase nutrient retention in the river, and (ii) to evaluate whether rehabilitation of natural floodplain wetlands (i.e. transformation of ...
  help
  Functieafweging op basis van doelrealisatie en waardering : toepassing \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Gehrels, J.C. \ Runhaar, J. \ Lee, G. van der \ 2003
  In dit artikel wordt een toepassing beschreven voor een poldergebied in Reeuwijk. De doelrealisatie (en daarmee het opstellen van de GGOR) is berekend voor de functies terrestrische natuur, landbouw en stedelijke bebouwing voor de huidige situatie en ...
  help
  An automatic calibration method for hydraulic models \ NCR-days 2001 : from sediment transport, morphology and ecology to river basin management [Hoofdstuk uit boek]
  Visser, M. \ Duits, M. \ Lee, W. van der \ 2001
  Usually hydraulic models are calibrated by reducing the differences between calculated and measured flow conditions. These differences are reduced by expert judgement with regard to the effect of various specified hydraulic roughness components on th ...
  help
  Verontreiniging Nederlandse schieraal : onderzoek naar dioxines, PCB's en gebromeerde vlamvertragers (PBD's) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2011
  Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel schoner en voldoet wel aan de norm
  help
  Integration of seawater and grey water reuse to maximize alternative water resource for coastal areas: the case of the Hong Kong International Airport \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Leunq, R.W.K. \ Li, D.C.H. \ Yu, W.K. \ Chui, H.K. \ Lee, T.O. \ Loosdrecht, M.C.M. Van \ Chen, G.H. \ 2012
  Being an urbanized coastal city, Hong Kong has adopted a dual water supply system since the 1950s for seawater toilet flushing for 80% of its 7 million inhabitants. Despite its success in saving 750,000 m 3/day of freshwater, the saline sewage (consi ...
  help
  Modelling of vegetation succession in floodplains [Boek]
  Lee, G.E.M. van der \ 2001
  help
  Application of the cyclic floodplain rejuvenation strategy to the Waal river [Boek]
  Lee, G. van der \ 2001
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.