Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Chemische screening van grondwater voor drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijker, L. \ Leerdam, T. van \ Wezel, A. van \ 2008
  Chemisch screeningsonderzoek in geselecteerde kwetsbare grondwaterwinningen in Nederland in de jaren 2005 tot en met 2007 toont aan dat in 20 van de 25 onderzochte winningen stoffen in het grondwater voorkomen. In acht winningen ging het om meer dan ...
  help
  DROPLET to calculate concentrations at drinking water abstraction points : user manual for evaluation of agricultural use of plant protection products for drinking water production from surface waters in the Netherlands [Boek]
  Leerdam, R.C. van \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Roller, J.A. te \ 2010
  The user-friendly shell DROPLET, acronym for DRinkwater uit OPpervlaktewater- Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool, assists the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) in evaluating whether pesticides may e ...
  help
  Herstel watersysteem Canisvliet : integratie REGIWA-deelstudies [Boek]
  Leerdam, A. van \ 1994
  In de periode 1992-1993 is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor ecologisch herstel van de Zeeuws-Vlaamse kreekrest Canisvliet. Het onderzoek, een voorbeeldproject voor regionaal integraal waterbeheer (REGIWA), bestond uit verschillende onder ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Integraal waterbeheer Oost-Veluwe fase 2A - Hoofdrapport: Actieplan voor verdrogingsbestrijding door lokale maatregelen [Boek]
  Schot, P.P. \ Leerdam, A. van \ Gischler, M. \ 1997
  Het project Integraal Waterbeheer Oost-Veluwe richt zich op het versterken van de natuurfunctie en het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Oost-Veluwe. Voor drie geselecteerde deelgebieden zijn principeplannen opgesteld. Het betreft d ...
  help
  Integraal waterbeheer Oost-Veluwe fase 2A - Principeplan [1]: Principeplan voor verdrogingsbestrijding in het dal van de Nijmolensche Beek [Boek]
  Leerdam, A. van \ Schot, P.P. \ Nijenhuis, R. \ Rosenboom, Y. \ 1997
  In dit rapport wordt voor het dal van de Nijmolensche Beek een plan uitgewerkt voor het bestrijden van de verdroging en de eutrofiëring. Het betreft een zogenaamd "principeplan". Een principeplan wordt opgesteld binnen een beperkte tijd en geeft de t ...
  help
  Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
  Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater : “Water out, shit in” [Boek]
  Vreeburg, Jan \ Leerdam, Ton van \ Snip, Laura \ 2017
  Huishoudelijk afvalwater is een bron van nutriënten in de stedelijke waterketen. Terugwinnen van nutriënten en energie zal de duurzaamheid van de stedelijke waterketen sterk vergroten. Daarmee is de stroom van huishoudelijk afvalwater een belangrijke ...
  help
  Feasibility study of combined ozone and UV systems (DOPFR-UV) : literature study and lab experiments on bromate formation [Boek]
  Hofman, C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Leerdam, R. van \ 2010
  Bromide levels in natural waters are highly variable. In this project the bromate formation in the Dissolved Ozone Plug Flow Reactor (DOPFR-UV) was studied in a set-up, where it is possible to vary the time between ozone dosage and UV application, th ...
  help
  Cradle to cradle in de drinkwatersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, R. van \ Nederlof, M. \ Frijns, J. \ Groenendijk, M. \ 2010
  Wat zijn nut en noodzaak van het toepassen van cradle to cradle in de drinkwatersector? Dit concept van Braungart en McDonough heeft als belangrijkste principe 'afval = voedsel': afval is een grondstof voor productie. Het huidige milieudenken stimule ...
  help
  Investeringen en prestaties van sensornetwerken in het drinkwater-distributienet [Boek]
  Summeren, Joost van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Het doel van het huidige onderzoek is om investering en prestaties van een netwerk van waterkwaliteitssensoren tegen elkaar af te zetten. Om generieke investeringsvuistregels op te stellen zijn voor verschillende (soorten) distributienetwerken de pre ...
  help
  Snelle on-line detectie van Enterococcen [Boek]
  Bel, Nikki van \ Leerdam, Ton van \ 2016
  Wereldwijd is fecale verontreiniging de belangrijkste bedreiging van de gezondheid via water. De belangrijkste parameters voor de bewaking van de drink- en zwemwaterkwaliteit op microbiologische veiligheid zijn Escherichia coli en enterococcen. Deze ...
  help
  Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief ...
  help
  Brede screening van drinkwater: op zoek naar onbekende stoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Drinkwaterbedrijven moeten hun bronnen en hun drinkwater regelmatig onderzoeken. Daarbij moeten ze nagaan of er ‘ bekende’ stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen, in voorkomen, maar ook onbekende stoffen. Bij meer dan 1 microgram per li ...
  help
  'Suspect screening' voor datagestuurde prioritering van stoffen in (bronnen van) drinkwater \ H2O online [Artikel]
  Sjerps, R. \ Vughs, D. \ Leerdam, T. van \ Laak, T. ter \ Wezel, A. van \ 2015
  Het is onmogelijk om van alle stoffen die in de waterketen voorkomen concentraties en effecten te bepalen. Het prioriteren (selecteren) van stoffen die risicovol zijn voor de watervoorziening is daarom nodig. Hier prioriteren we drinkwaterrelevante s ...
  help
  Datamining in non-target chemical screening data [Boek]
  Hofman, Jan \ Sjerps, Rosa \ Vughs, Dennis \ Vries, Dirk \ Laak, Thomas ter \ Leerdam, Ton van \ Kools, Stefan \ 2015
  Suspect screening is in staat om betere toegang te verschaffen tot de omvangrijke databestanden met meerdere jaren aan LC-MS-gegevens over (voornamelijk onbekende) microverontreinigingen. Dat blijkt uit onderzoek naar snellere en effectievere verwerk ...
  help
  Implementatie van LC-MS-screeningstechnieken voor monitoring waterkwaliteit [Boek]
  Bajema, Bernard \ Bosch, Ronny \ Emke, Erik \ Gerdes, Herman \ Graaf, Bendert de \ Kooi, Jan van der \ Puijker, Leo \ Vughs, Dennis \ Leerdam, Ton van \ 2015
  In het kader van het bedrijfstakonderzoek (‘Speerpuntonderzoek’ voor Vitens en WMD) en in nauwe samenwerking tussen KWR, Vitens en WLN is de bestaande screeningtechniek op basis van accurate massa LC-MS verder geïmplementeerd, geoptimaliseerd en geha ...
  help
  Geneesmiddelen en waterkwaliteit [Brochure]
  Moermond, C. \ Smit, E. \ Leerdam, R. van \ Aa, M. van der \ Montforts, M. \ 2016
  Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsvera ...
  help
  Comparison of Low Pressure and Medium Pressure UV Lamps for UV/H2O2 Treatment of Natural Waters Containing Micro Pollutants \ Ozone: science & engineering : the official journal of the International Ozone Association [Artikel]
  IJpelaar, G.F. \ Harmsen, D.J.H. \ Beerendonk, E.F. \ Leerdam, R.C. van \ Metz, D.H. \ Knol, A.H. \ Fulmer, A. \ Krijnen, S. \ 2010
  UV/H2O2 advanced oxidation is an effective barrier against organic micro pollutants. Several studies have focused on the degradation of a wide range of pollutants, but regarding the comparison of low-pressure mercury lamps (LP) with medium-pressure m ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.