Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het waterrapport 2008-2011 [Boek]
  Lenssen, J. \ Gerner, L. \ [ca. 2011]
  Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel. Elke dag weer willen we de mensen in het gebied laten genieten van schoon en helder water met een gevarieerde flora en fauna. Tegelijkertijd proberen we te voorkome ...
  help
  Herstel van rietmoeras in de Rijnstrangen \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Coops, H. \ Buddingh, C. \ Wijers, T.B.M. \ 2013
  Brede rietgordels in het water zijn de sleutel tot succes voor veel moerasvogels. Maar wat is er nodig om deze rietgordels in stand te houden? In de Rijnstrangen is ervaring opgedaan met peilopzet en afplaggen van de strooisellaag.
  help
  Naar een gevarieerde oeverbegroeiing : handleiding voor beheer van oevervegetaties langs grote wateren [Boek]
  Lenssen, J.P.M. \ Putten, W.H. van der \ Klein Breteier, J.T. \ Zetten, M. van \ 1993
  In het kader van het Project Milieuvriendelijke Oevers (PMO) van Rijkswaterstaat zijn op vele plaatsen oevers ingericht die meer ruimte bieden aan flora en fauna. Deze natuurvriendelijke oevers blijken echter niet altijd aan de verwachtingen te voldo ...
  help
  Handleiding voor het monitoren van effecten van beekherstelprojecten [Boek]
  Reeze, B. \ Lenssen, J. \ 2015
  De waterbeheerders hebben de ambitie de beken en rivieren te revitaliseren. Hun activiteiten op dit terrein hebben een extra impuls gekregen na de invoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Tot op heden is al ca. 1.500 kilometer beek hersteld. G ...
  help
  Waterrapport 2011-2014 Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Lenssen, J. \ Kramer Hoenderboom, A. \ Houten, G. van den \ Klutman, B. \ Koerselman, W. \ [ca. 2014]
  Dit rapport geeft de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar ...
  help
  Sleutelfactoren voor waterplanten in wateren van Gelderse Vallei, Veluwe, Achterhoek en Liemers \ H2O online [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Lenssen, J. \ Gerritsen, R. \ 2015
  Wat betreft de waterflora voldoet de ecologische kwaliteit van veel KRW-waterlichamen nog niet. De vraag is welke aangrijpingspunten waterschappen hebben om deze kwaliteit te verbeteren. Door vegetatieopnames te koppelen aan fysisch-chemische en hydr ...
  help
  Verdrogingsbestrijding in het dal van de Onderlaatse Laak [Boek]
  Lenssen, J. \ Bollen-Weide, E. \ Langen, J. van \ Remesal, L. \ Westendorp, A. \ Ketelaar, R. \ 2017
  In 2009 heeft Waterschap Rijn & IJssel een nieuwe weg ingeslagen in de strijd tegen verdroging van natuurgebieden. In plaats van bestaande stuwen verder op te trekken of extra stuwen te plaatsen is ca. 8 km watergang sterk verondiept. Bovendien werd ...
  help
  Effects of sediment type and water level on biomass production of wetland plant species \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
  help
  Soortenrijk rietmoeras vereist een natuurlijk fluctuerend waterpeil \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
  Bij natuurvriendelijke oevers zijn het meestal ruigtesoorten die de vegetatie overheersen. Om riet en rietbegeleidende soorten te stimuleren is regelmatig droogvallen en overstromen noodzakelijk, evenals strooiselverwijdering. Dit kan bereikt worden ...
  help
  The effect of flooding on the recruitment of reed marsh and tall forb plant species \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
  help
  Variation in species composition and species richness within Phragmites australis dominated riparian zones \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 2000
  help
  Control of plant species richness and zonation of functional groups along a freshwater flooding gradient \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
  help
  Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J. \ Niemeijer, I. \ Boedeltje, G. \ Baarspul, F. \ 2016
  Stroomdalplanten behoren tot de parels van het Nederlandse rivierengebied en uitbreiding van de leefgebieden van deze soorten heeft hoge prioriteit in de Natura 2000-doelstellingen. Er is echter nog volop discussie over de juiste beheermaatregelen. I ...
  help
  Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht \ H2O online [Artikel]
  Smolders, A. \ Lucassen, E. \ Roelofs, J. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ Lenssen, J. \ 2017
  Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Een minder productieve vegetatie is dus om meerdere redenen wenselij ...
  help
  Does disturbance favour weak competitors? : mechanisms of changing plant abundance after flooding \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Steeg, H.M. van de \ Kroon, H. de \ 2004
  Question: Does disturbance reduce competition intensity and thus favour weak competitors that are presumably less affected by disturbance than strong competitors? Methods: the authors used a single flooding event with increasing duration to simulate ...
  help
  Ruimte voor de rivier met ruimte voor stroomdalvegetatie \ De levende natuur [Artikel]
  Eck, W.H.J.M. van \ Lenssen, J.P.M. \ Kroon, H. de \ 2005
  Door klimaatveranderingen neemt de kans op extreme rivierafvoeren sterk toe. Het winterbed verlagen is een optie om maximale afvoer op te vangen. Voor de vegetatie geldt echter, dat ze zich vestigen op de hoogste delen van de uiterwaarden. Dit artike ...
  help
  Veranderingen in macrofauna door schoner water in beken van Oost-Gelderland \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Klutman, A.G.M. \ Nijboer, R.C. \ Boedeltje, G. \ 2011
  De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in de Nederlandse beken aanmerkelijk verbeterd. Maar heeft dat ook geleid tot meer beeknatuur? Langdurige monitoring van macrofauna in Oost-Gelderland maakt het mogelijke daar meer over te zeggen. Op 19 van ...
  help
  Kansen voor waterplanten achter vooroeververdedigingen in het Haringvliet : een haalbaarheidsstudie [Boek]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ 1996
  help
  Soortenrijke oevers : sturen tussen riet en ruigte [Boek]
  Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1997
  help
  Species richness in reed marshes [Proefschrift]
  Lenssen, J.P.M. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.