Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
  Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
  help
  Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal [Boek]
  Limpens, H.J.G.A. \ Hommersen, V.J.A. \ Jansen, E.A. \ Oene, M. van \ Schillemans, M.J. \ 2017
  De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en ka ...
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
  Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
  help
  Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition? \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Limpens, J. \ 2004
  In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. The authors investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) de ...
  help
  The border Meuse nature development project : where water meets gravel meets nature \ Pasture landscapes and nature conservation [Hoofdstuk uit boek]
  Lejeune, M. \ Limpens, H. \ Veen, J. van der \ 2002
  New nature by introducing large herbivores (Galloway cattle and Konik horses)
  help
  Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Boek]
  Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Duinen, G.J. van \ Schaaf, S. van der \ Roelofs, J. \ Berendse, F. \ Esselink, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
  Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Ka ...
  help
  Stikstofdepositie, eutrofiëring en nutriëntenkringloop \ Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Hoofdstuk uit boek]
  Limpens, J. \ Tomassen, H.B.M. \ 2003
  Venen bestaan bij de gratie van een positieve balans tussen productie en afbraak van organisch materiaal. In hoogveen zijn veenmossen cruciaal in dit verband. Hogere planten komen echter in het gedrang. Binnen het hoogveen-onderzoek zijn de effecten ...
  help
  Hoogveen en klimaatverandering in Nederland [Boek]
  Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Limpens, J. \ Wallis de Vries, M.F. \ Witte, J.P.M. \ 2011
  Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. ...
  help
  Veldinventarisatie flora en fauna Batenburg in 2002 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Limpens, H. \ Peters, B. \ 2002
  Inventarisatie in het kader van NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied), voor natuurontwikkeling in de Liendensche Waard bij Batenburg, aan de Gelderse kant van de Bedijkte Maas
  help
  Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage OBN Hoogveenonderzoek 2009-2010 : verlenging onderzoek naar effecten van berkenopslag en dichtheid op hoogveenvegetaties behorende tot het natte zandlandschap [Boek]
  Limpens, J. \ 2012
  Het oppervlakte hoogvenen in Nederland is in het verleden sterk afgenomen door ontginning, turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging. De restanten worden nu bedreigd door verdroging en een te hoge stikstofdepositie. Om dit bijzondere habitat vo ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.