Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Langetermijnscenario's voor het stroomgebied van de Rijn: de relatie Nederland-Duitsland [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aerts, J.C.J.H. \ Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Lammersen, R. \ 2007
  Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een aanzienlijk effect sorteert op het afvoerregime van het Rijnstroomgebied. Zo zal de afvoer in de winter toenemen, terwijl in de zomer juist minder water beschikbaar is. Ook zal door de toename van temper ...
  help
  Ontwikkeling van Q-PCR methoden voor de kwantitatieve detectie van toxineproducerende cyanobacteriën : ontwerp en beperkte validatie Q-PCR methoden [Boek]
  Wullings, B. \ Linde, D. van der \ Kardinaal, E. \ 2009
  De standaard methode voor het kwantificeren van cyanobacteriën in water is met behulp van een microscopische telling. Deze methode is echter tijdrovend en enigszins subjectief. In een recentelijk uitgevoerde haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat k ...
  help
  Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017 [Boek]
  Blankesteijn, M.L. \ Linde, A.H. te \ Schwarz, P.G. \ 2015
  Nu al produceren de waterschappen 25% van hun jaarlijkse energiebehoefte uit het afvalwater dat zij in hun rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zuiveren. Dat is duurzame energie. In 2020 is het streven om dit percentage te verhogen tot 40% en di ...
  help
  Effectiveness of flood management strategies on peak discharges in the Rhine basin \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change increases flood probabilities in the Rhine river basin, which complicates long-term flood management planning. This paper explores a method to evaluate the effectiveness of flood management measures for the river Rhine assuming a relat ...
  help
  Een onderzoek naar een haalbare methode van KRW maatregelen naar ingrepen in de Boven Slinge [Studentenverslag]
  Nieuwenhuis, D. \ 2013
  De ecologische kwaliteit van het waterlichaam Bielheimerbeek is in de loop van de decennia’s verslechterd door menselijke invloed en ingrepen in het watersysteem. Het gevolg is dat het watersysteem matig scoort voor vissen en macrofauna. De maatregel ...
  help
  KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
  Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
  Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
  help
  DNA-toolbox klaar voor routinematig detecteren van blauwalgen \ H2O online [Artikel]
  Wullings, B. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ Linde, F. van der \ 2014
  Blauwalgen kunnen een breed scala aan toxines/gifstoffen produceren, en vormen daarom bij grote dichtheid in zwemwater een gezondheidsrisico voor mens en dier. Op basis van het blauwalgenprotocol (2012) wordt op blauwalggevoelige locaties gedurende h ...
  help
  ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin [Boek]
  Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Droogers, P. \ Bisselink, B. \ Becker, G. \ Maat, H. ter \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
  Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. AC ...
  help
  Effects of climate change on discharge behaviour of the river Rhine \ Proceedings of the third international conference on climate and water : Helsinki, Finland, 3-6 September 2007 [Congresverslag]
  Linde, A.H. te \ 2007
  Recently, the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) presented four new climate scenarios for the Netherlands. These new scenarios will serve as the national standard in water management adaptation policies in the Netherlands for the comin ...
  help
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Hurkmans, R.T.W.L. \ Eberle, M. \ 2008
  Due to the growing wish and necessity to simulate the possible effects of climate change on the discharge regime on large rivers such as the Rhine in Europe, there is a need for well performing hydrological models that can be applied in climate chang ...
  help
  Simulating low probability peak discharges for the Rhine basin using resampled climate modeling data \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change will increase winter precipitation, and in combination with earlier snowmelt it will cause a shift in peak discharge in the Rhine basin from spring to winter. This will probably lead to an increase in the frequency and magnitude of ext ...
  help
  Future flood risk estimates along the river Rhine \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Bubeck, P. \ Dekkers, J.E.C. \ Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ 2011
  In Europe, water management is moving from flood defence to a risk management approach, which takes both the probability and the potential consequences of flooding into account. It is expected that climate change and socio-economic development will l ...
  help
  Simulating flood-peak probability in the Rhine basin and the effect of climate change \ Proceedings conference FloodRisk, Oxford, 30 September-2 October 2008 [Congresverslag]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2008
  Impacts of land use change, flood defence measures and climate change on peak discharges are studied at different scales in the Rhine basin. Few studies, though, have studied the combined effect of these variables in scenarios and how these scenarios ...
  help
  Protokol Workshop 3 : Strategien für den Hochwasserschutz am Rhein: Entwicklung und Bewertung van Maßnahmen unter Berücksichtigung von Klimawandel und sozio-ökonomischen Entwicklungen [Boek]
  Raadgever, T. \ Bubeck, P. \ Rotter, S. \ Interwies, E. \ Becker, G. \ Aerts, J. \ Linde, A. te \ 2008
  ACER protocol workshop 3. Scenarios and measures for successful water management of floods in the Rhine. On April 16th 2008, the third of a series of workshops about future, transboundary flood management in the Rhine basin took place. Twenty-two par ...
  help
  Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk \ H2O online [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Linde, S. van der \ Gelder, D. de \ Meeuwse, P. \ 2015
  Ondergrondse berging van tijdelijke zoetwateroverschotten voor terugwinning in perioden van vraag (OWB) biedt een oplossing voor huidige en toekomstige watertekorten. Recent zijn innovatieve putconcepten ontwikkeld en gevalideerd om OWB ook op kleine ...
  help
  Beheerplan waterkeringen 2017-2022 : veilige dijken – nu en op weg naar 2050 [Boek]
  Verheijen, E. \ Kruchten, Y. van \ Hal, A. van \ Potter, R. \ Linde, A.H. te \ Arts, S.M.G. \ 2017
  Dit beheerplan is een vrij technisch document. Het plan geeft uitwerking aan het onderdeel ‘hoogwaterbescherming Maas’ uit het waterbeheerplan 2016-2021 waarin op hoofdlijnen de beheer- en ontwikkelopgaven voor het water(keringen)beheer voor de komen ...
  help
  Rhine at risk? Impact of climate change on low-probability floods in the Rhine basin and the effectiveness of flood management measures [Proefschrift]
  Linde, A.H. te \ 2011
  Dit proefschrift onderzoekt het gecombineerde effect van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen op het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Rijn met de nadruk op bovenstroomse gebieden, waarbij beschikbare simulatiemethoden ...
  help
  Dijkversterking Edam-Amsterdam: ruimtelijke kwaliteit toegepast \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Linde, A. van der \ Busscher, H. \ 2009
  Door de eeuwen heen is binnen de architectuurwereld geprobeerd vuistregels voor het ideale ontwerp te beschrijven. De strijd tussen technische perfectie en functionaliteit en esthetische perfectie en schoonheid, kenmerkt de beschrijving en denkwijzer ...
  help
  Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de Zuid-Hollandse eilanden [Boek]
  Linde, J. van der \ 1953
  help
  Deltascenario's : rekenen op onzekerheid \ Water governance [Artikel]
  Bruggeman, W. \ Linde, A. te \ 2012
  Het Deltaprogramma wil ervoor zorgen dat waterveiligheid en zoetwatervoorziening in de 21ste eeuw op orde zijn. Klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen worden over zo’n lange termijn gezien als zeer relevante maar tegelijk uiterst onz ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.