Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
  The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
  help
  Discharge simulations performed with a hydrological model using bias corrected regional climate model input \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Pelt, S.C. van \ Kabat, P. \ Maat, H.W. ter \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Weerts, A.H. \ 2009
  Studies have demonstrated that precipitation on Northern Hemisphere mid-latitudes has increased in the last decades and that it is likely that this trend will continue. This will have an influence on discharge of the river Meuse. The use of bias corr ...
  help
  De invloed van hoogte en landgebruik op het neerslagmaximum op de Veluwe \ Meteorologica [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Janssen, R. \ Dolman, A.J. \ 2008
  De wisselwerking tussen landgebruik, landbedekking en het klimaat zijn al jaren onderwerp van onderzoek. Vaak wordt er gekeken naar het gevolg van landgebruiksverandering op neerslag onder afwisselende atmosferische omstandigheden in verschillende de ...
  help
  The relative importance of topography and land use on the Veluwe rainfall maximum in The Netherlands \ 28th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, Orlando, Florida, 28 April - 2 May, 2008 [Congresverslag]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Janssen, R. \ Dolman, A.J. \ 2008
  In this study we will study feedbacks between the land surface and the atmosphere for an area in the central part of The Netherlands (Veluwe) to assess the possible effects on precipitation and evaporation of land use change in the Rhine river basin ...
  help
  Zoetwatervoorziening [Factsheet]
  Maat, J. ter \ 2014
  In droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de zoetwatervoorziening. In de toekomst zullen naar verwachting vaker knelpunten optreden. De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie is de hoofdkeuze voor de aanpak van de zoetwatervoorziening in Nederland. ...
  help
  Future weather [Boek]
  Lenderink, G. \ Attema, J. \ Kew, S. \ Selten, F. \ Maat, H. ter \ [2012]
  The impact of climate change will manifest itself in our future weather. In the project Future Weather we investigated a number of these impact relevant weather conditions in the (present and) future climate. We focussed primarily on changes in preci ...
  help
  ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin [Boek]
  Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Droogers, P. \ Bisselink, B. \ Becker, G. \ Maat, H. ter \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
  Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. AC ...
  help
  Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
  Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
  Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
  help
  Waterkracht 2015 : samen bouwen aan de waterketen [Boek]
  Frentz, A. \ Maat, L. ter \ Meijer, C. \ Reedijk, P. \ 2015
  In deze special voorbeelden van samenwerking in de waterketen. In totaal waren er eind 2014 wel 441 samenwerkingsprojecten bekend. Veel daarvan zijn lokaal of regionaal, maar er zijn ook zo’n 30 provincie-overschrijdende en 8 nationale initiatieven. ...
  help
  Dynamic adaptive policy pathways : a method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwakkel, J.H. \ Walker, W.E. \ Maat, J. ter \ 2013
  A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide fut ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw [Boek]
  Klijn, F. \ Maat, J. ter \ Hunink, J. \ Baarse, G. \ Bakel, J. van \ cop. 2011
  Deze knelpuntenanalyse is een eerste stap in een verkenning van de zoetwaterproblematiek. Doel van de landelijke knelpuntenanalyse is om vast te stellen waar de toekomstige watervraag groter is dan de waterbeschikbaarheid, hetzij qua hoeveelheid, het ...
  help
  Monitoring en evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement : eindrapportage voor project "Ontwerp van een monitorings- en valuatiekader voor het Deltaprogramma - deel Adaptief Deltamanagement" [Boek]
  Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Maat, Judith ter \ Haasnoot, Marjolijn \ Kwakkel, Jan \ 2016
  Na een aantal jaren van beleidsontwikkeling is voor het Deltaprogramma nu een nieuwe fase aangebroken van kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het bel ...
  help
  Grensoverschrijdende verontreiniging van internationale waterlopen : het belang van een voorzorgsbeginsel voor het nationale privaatrecht \ Tijdschrift voor milieu aansprakelijkheid = Environmental liability law quarterly [Artikel]
  Maat, B. \ 1997
  help
  Regional atmospheric feedbacks over land and coastal areas [Proefschrift]
  Maat, H.W. ter \ 2014
  De afgelopen jaren is er een grotere vraag ontstaan naar klimaat- en weergegevens op lokaal niveau, nu en in de toekomst. Van regionale klimaatmodellen wordt verwacht dat zij dit kunnen geven met verbeterde informatie wat betreft extremen. Heterogeni ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Conditionering van watertemperatuur in buitenvijvers voor aquacultuur [Boek]
  Jacobs, C.M.J. \ Maat, H.W. ter \ Elbers, J.A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2009
  Frequentie, duur en hevigheid van temperatuurextremen in buitenvijvers voor de aquacultuur in Zeeland zijn gekwantificeerd via een model dat de invloed van het weer op de watertemperatuur betrouwbaar simuleert.
  help
  Modelling and observing urban climate in the Netherlands [Boek]
  Hove, B. van \ Steeneveld, G.-J. \ Jacobs, C. \ Maat, H. ter \ Heusinkveld, B. \ Elbers, J. \ Moors, E. \ Holtslag, B. \ cop. 2011
  Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 zal de gemiddelde temperatuur in Nederland in de komende decennia verder stijgen. Hittegolven zullen naar verwachting vaker voorkomen en de intensiteit van met name zomerse buien kan toenemen. In ste ...
  help
  Vergaande verwijdering van fosfaat met helofytenfilters : stand van zaken 2004 [Boek]
  Blom, J.J. \ Maat, H. ter \ 2005
  De verwijdering van fosfaat met helofytenfilters blijkt moeilijk voorspelbaar en beheersbaar. Er is geen goed inzicht in de verwijderingsmechanismen en haalbare effluentgehaltes. Het is daarom nodig om vast te stellen of de gewenste verwijdering van ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.