Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water is geen probleem maar een ontwerpopgave : uitwerking van 'overstromingsrisico als ruimtelijke opgave' [RPB 2007] [Boek]
  Stoutjesdijk, T. \ Maccabiani, J. \ Tromp, E. \ 2008
  In dit rapport wordt afgestapt van de vooronderstelling dat klimaatverandering alleen maar problemen veroorzaakt. Door een andere insteek te kiezen wordt duidelijk dat, mits er gewerkt wordt met een visie op de langere termijn, grote kansen liggen om ...
  help
  Optimaliseren onderhoud met satelliet \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Lambert, J. \ Maccabiani, J. \ 2014
  In zogenaamde ‘slappe-bodemgebieden’ zijn kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur aanzienlijk hoger dan waar de bodem steviger is. Het meten van verplaatsingen ervan kan helpen onderhoud en beheer te optimaliseren. Nieuwe meettechnieken, w ...
  help
  Correlatie tussen leidingbreuk en satellietmetingen van bodemdaling \ H2O online [Artikel]
  Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
  Radarsatellieten kunnen zeer nauwkeurig meten waar en hoe snel de bodem daalt. De gangbare gedachte is dat ondergrondse waterleidingen de grootste kans op leidingbreuk lopen op plaatsen in de bodem waar scherpe overgangen zijn van weinig naar veel bo ...
  help
  Toolbox voor dijkingenieur 2.0 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vastenburg, E.W. \ Maccabiani, J. \ Noort, J. \ 2013
  Deltares en Stowa hebben het pakket DAM, Dijksterkte Analyse Module, ontwikkeld. Deze module heeft het standaard rekenwerk geautomatiseerd. De aanleiding voor het ontwikkelen van DAM is de verplichte toetsing van de regionale keringen. In juni 2013 i ...
  help
  Voorspellen van leidingbreuk met hulp van satellietgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
  In het Groene Hart daalt de bodem en dat brengt risico's met zich mee voor ondergrondse waterleidingen. Leidingbreuk door bodemdaling is aan de orde van de dag. Drinkwaterbedrijf Oasen wil risicolocaties voor leidingbreuk kunnen vaststellen om daarme ...
  help
  Klimaatprobleem of zettingsprobleem? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Meijer, L. \ Dool, C.A. van den \ Maccabiani, J. \ 2015
  Wateroverlast wordt veroorzaakt door hevige buien, maar de grote schade door wateroverlast treedt vooral op bij zettingsgevoelige panden. Veel gemeenten hebben geen gedetailleerd beeld van de panden en wegen die last hebben van zettingen. Gemeente Sc ...
  help
  Rekenmodule geeft gevoeligheid voor bezwijken weer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
  Knoeff, J.G. \ Maccabiani, J. \ 2008
  De Dijksterkte Analyse Module toont met groene, oranje en rode cirkels de kans op bezwijken van waterkeringen in een beheergebied. De gebruiker krijgt ook beslisondersteuning voor het treffen van noodmaatregelen
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.