Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  MONEOS : geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium [Boek]
  Meire, P. \ Maris, T. \ 2008
  Het Schelde-estuarium is een zeer complex systeem dat aan continue verandering onderhevig is zowel door natuurlijke factoren als door menselijk ingrijpen. Het is duidelijk dat we willen weten waar de Schelde naartoe gaat in de toekomst en of alle doe ...
  help
  Beleefd praten over water : hoe overheden met bewoners en belanghebbenden communiceren over veranderingen in het waterbeheer [Boek] - 1e gecorr. dr
  Ouboter, S. \ Berg, L. van den \ Maris, E. \ 2008
  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de ...
  help
  De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ 1998
  help
  Naar een duurzaam beheer van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
  Maris, T. \ Coen, L. \ Dauwe, W. \ Mertens, W. \ Van den Bergh, E. \ Meire, P. \ 2014
  In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen sluizen of stuwen dringt het getijd in de Zeeschelde, het Vlaams gedeelte van het estuarium, tot 160 km landinwaarts landinwaarts door, met een u ...
  help
  Grensmaas pakt KRW en Natura 2000 integraal aan \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dam-de Heij, L. \ Eshuis, J. \ Maris, M. \ 2008
  Allerlei opgaven zijn er geformuleerd voor de Grensmaas, de grensrivier tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Naast doelstellingen in het kader van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW) is aan Nederlandse zijde gestart met de uitvoering van ...
  help
  35 kilometer natuur(vriende)lijke oevers voor de Maas ; drie jaar van planvorming tot uitvoering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
  Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. De oude meanders zijn afgesneden en gedempt, de oevers zijn va ...
  help
  Het oppervlaktewater als factor in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
  Vink, J. \ Maris, R. \ 1952
  De positie van het water in de planning. Een bijdrage van de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
  help
  Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
  Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
  help
  Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel II: Januari-Juli 1974 [Boek]
  Janssen, I. C.R. \ Maris, A.G.C.C.M. van \ 1974
  help
  Hoe ver is de bont kade nog weg? : erosiebestrijding en floristische ontwikkeling van de Maaskades : tussenrapportage en voorstellen vervolgbeheer [Boek]
  Maris, M. \ 1999
  help
  Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
  Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
  help
  Rapport Deltacommissie - Dl. 1: Eindverslag en interimadviezen [Boek]
  Maris, A.G. \ Deltacommissie \ 1961
  Het Deltaplan: rapport van de Deltacommissie
  help
  Gloort er nog hoop op ecologisch herstel van de Grensmaas? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ 2001
  De huidige stand van zaken van het Grensmaasproject en de ecologische potenties van deze scheepvaartvrije kilometers 'grote' rivier
  help
  Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : inrichting vooroevers [Boek]
  Maris, C. \ Hartman, W.P. \ 1995
  De baggerspeciebergingslocatie in de vorm van een eiland is in het midden van het Ketel-meer gesitueerd. De resultaten van de ontwerpactiviteiten ten aanzien van de inrichting van de vooroevers zijn vastgelegd in deze ontwerpnota, waarin - naast de t ...
  help
  Ruigten, ruwheden en riviermodellen in de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ Wijbenga, A. \ Jesse, P. \ Geilen, N. \ 2002
  De invloed van vegetatie op het waterniveau van de rivier, er moet een balans gevonden worden tussen ecologische en veiligheids maatregelen
  help
  De betekenis van het Grens- en Zandmaasproject voor de visfauna in Maas en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ Bakhuizen, J.J. \ Bakker, H, \ Peters, B. \ 2003
  De projecten Zandmaas en Grensmaas zorgen naast meer veiligheid bij hoogwater ook voor meer riviernatuur. De verwachting is dat vissen baat hebben bij de geplande zomerbedverbreding, hoogwatergeulen, nevengeulen en natuurlijke oevers, omdat er meer g ...
  help
  Op weg naar natuurlijke Maasoevers \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ Maris, M. \ 2006
  Het overgrote deel van de oevers van de Maas zijn beschermd door stortstenen. Daarmee is veel karakteristieke flora en fauna langs de rivier verdwenen. Stroomdalplanten en ongewervelden vinden geen zandige oeverwalafzettingen meer en vissen ontbreekt ...
  help
  Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach \ Hydrobiologia [Artikel]
  Damme, S. van \ Struyf, E. \ Maris, T. \ 2005
  This paper presents the results of 7years of integrated monitoring along the Scheldt estuary. The combination of two datasets resulted in a full description of the estuaries water quality parameters from the mouth to the upper boundary, including an ...
  help
  Evaluatie baggerspeciestort lateraalkanaal Linne - Buggenum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Douben, N.S.M. \ Maris, D.P. \ 1994
  help
  Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeer : landschap, recreatie en natuur : eerste werkstap programma [Boek]
  Maris, C. \ Zuurbier, P. \ Hylkema, H. \ 1996
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.