Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eindelijk aanpassing van de grondwaterstand in het Bargerveen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ Lassche, A. \ Oosterveld, M. \ 2009
  Afgelopen zomer bereikten Waterschap Velt en Vecht, de provincie Drenthe en het ministerie van LNV een bestuurlijk akkoord over het gewogen grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het Bargerveen. Na twee jaar praten en onderhandelen is er daarme ...
  help
  Modelkeuze voor analyse macrostabiliteit van kades bij droogte : memo [Boek]
  Meij, R. van der \ 2012
  Dit memo inventariseert een aantal beschikbare methodes om de stabiliteit van kades tijdens droogte te analyseren en oordeelt vervolgens welke methode het best toegepast kan worden.
  help
  Handleiding bij methode Spencer-Van der Meij : macrostabiliteit in DGeoStability [Boek]
  Meij, R. van det \ 2014
  De methode Spencer-Van der Meij is een veiligheidsbeschouwing voor grondlichamen geïmplementeerd in DGeoStability. De methode combineert een evenwichtsbeschouwing volgens Spencer met een genetisch algoritme voor het vinden van het maatgevende glijvla ...
  help
  Resultaten hoogwaterstudie Coevorden [Boek]
  Meij, Thomas de \ 2003
  Naar aanleiding van de hoogwaterperiode van oktober 1998 zijn twee onderzoeken gedaan naar de kans op hoge waterstanden in Coevorden en maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor heeft adviesbureau HKV lijn in water twee oppervlaktewatermode ...
  help
  Pragmatische aanpak van de stedelijke wateropgave [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ Legtenberg, H. \ Barg, J.W. van den \ 2008
  In 2003 is in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat gemeenten in 2006 de stedelijke wateropgave zouden vaststellen. Deze doelstelling is niet gehaald. Als oorzaak wordt genoemd dat het stedelijk watersysteem erg complex is, waardoor het ...
  help
  Correctie van eigen luchtdrukmetingen is noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ Asmuth, J. von \ 2011
  Grondwatermeetpunten worden steeds vaker uitgerust met een automatische drukopnemer. Die meet de druk onder de grondwaterspiegel, waaruit de grondwaterstand is te berekenen. Daarvoor moet ook de luchtdruk boven het grondwater bekend zijn. Waterbeheer ...
  help
  Watersysteemanalyse Regge en Dinkel : hoofdrapport [Boek]
  Remmelts, G. \ Stuurman, R. \ Meij, J.L. v.d. \ 2001
  Dit rapport behelst een plan van aanpak voor het produceren van een watersysteemanalyse voor het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. De ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer en de rol van het waterschap Regge en Dinkel daarin ...
  help
  Systeembeschrijving van de stuwwal van Ootmarsum : verslag van de deskundigenbijeenkomst op 17 december 2014 [Boek]
  Meij, T. de \ Otter, C. den \ Stroet, C.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2015
  December 2014 heeft een deskundigenbijeenkomst plaatsgevonden over de geologie, de hydrogeologie en de hydro-ecologie van de stuwwal van Ootmarsum. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestaande inzichten met elkaar gedeeld en geïntegreerd tot een conceptue ...
  help
  Gezamenlijke ontwikkeling grondwaterkennis en ontsluiting drinkwaterwinningeninfo Overijssel : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hoogendoorn, J. \ Meij, T. de \ 2015
  Provincies en waterleidingbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening. Zij hebben daarom een gezamenlijk belang bij ontwikkeling van kennis en het vinden van oplossingen voor knelpunten in de besch ...
  help
  Ontwikkeling grondwaterkennis in Overijssel : pompproeven (1959-2014) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Boukes, H. \ Baggelaar, P. \ Meij, T. de \ Hoogendoorn, J. \ 2015
  Provincie Overijssel en Vitens willen beter weten hoe de geohydrologische opbouw van Vitens' winvelden in elkaar steekt en met welke bodemparameters het systeem gekwantificeerd kan worden. In de archieven vond men pompproefrapporten uit de periode 19 ...
  help
  Grondwatersystemen in relatie tot ruimtelijke ordening en milieubeheer (aan de hand van ervaringen in Noord-Brabant) : een presentatie in het kader van de Geoplan cursus "Kwantitatief en kwalitatief grondwatergedrag en de anatomie van de aardkorst" 3 november 1988, De Reehorst te Ede [Boek]
  Stuurman, R.J. \ Biesheuvel, A. \ Meij, J.L. van der \ 1988
  Eén van de doelstellingen van onderliggend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Provinciale Waterstaat Noord-Brabant is inzicht te verkrijgen in het grondwaterstromingspatroon in westelijk Noord-Brabant en de plaats van de geobserveerde verontreinig ...
  help
  Wateraanvoer op de helling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ 2009
  In 2008 hebben de waterschappen maatregelenprogramma's voor de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het gaat om grote bedragen: Waterschap Velt en Vecht bijvoorbeeld investeert 45 miljoen euro om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. In ...
  help
  A national groundwater model combined with a GIS for water management in The Netherlands \ HydroGIS 93 : application of geographic information systems in hydrology and water resources : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Lange, W.J. de \ Meij, J.L. van der \ 1993
  help
  Minder nutrienten in het oppervlaktewater door bufferstroken? : een literatuuranalyse [Boek]
  Orleans, A.B.M. \ Mugge, F.L.T. \ Meij, T. van der \ 1994
  help
  De hydrologische systeemanalyse van westelijk Noord-Brabant en omgeving : eindrapport : een integraal onderzoek naar de structuur en dynamiek van watersystemen en de processen die deze bedreigen [Boek]
  Stuurman, R.J \ Meij, J.L. van der \ Engelen, G.B. \ 1990
  help
  Modelling of the effect of a sea-level rise and land subsidence on the evolution of the groundwater density in the subsoil of the northern part of the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Meij, J.L. van der \ Minnema, B. \ 1999
  help
  Grondwatersituatie Drenthe : een onderzoek naar de kwelsituatie, de trends in de grondwaterstand en de mogelijkheden om de situatie te beinvloeden [Boek]
  Rolf, H.L.M. \ Meij, J.L. van der \ 1991
  help
  Grondwaterstand handmatig meten blijkt best nauwkeurig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2014
  Het valt reuze mee met de nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden. Wie de grondwaterstand op een zeer traditionele manier meet (via meetlint in de peilbuis) of met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal, maakt meetfouten van ...
  help
  Three-dimensional density - dependent groundwater flow : techniques and simulation effects of sea water level rise in coastal areas with MVAEM \ Analytic-based modeling of groundwater flow : [international conference, 7-10 April 1997, Nunspeet, The Netherlands : conference companion] [Hoofdstuk uit boek]
  Minnema, B. \ Meij, J.L. van der \ 1997
  help
  Modelling of the effect of sea level rise and landsubsidence on the evolution of the groundwater density in the subsoil of the northern part of The Netherlands \ Analytic-based modeling of groundwater flow : [international conference, 7-10 April 1997, Nunspeet, The Netherlands : conference companion] [Hoofdstuk uit boek]
  Meij, J.L. van der \ Minnema, B. \ Nieuwenhuis, H.S. \ 1997
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.